Searched for: subject%3A%22Managementmethoden%22
(1 - 20 of 38)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Blokland, K. (author)
Sociale innovatie gaan over vernieuwingen in het functioneren van (groepen) medewerkers met het oog op optimale bedrijfsprestaties en een prettig werkklimaat. In dit artikel wordt betoogd dat sociale innovatie de kern is van HRM, en dat het van de werkvloer moet komen, willen organisaties meer dan nu innovatieve producten en diensten leveren....
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), Drupsteen, L. (author), Reinders, J. (author), van der Vorm, J. (author), Zwetsloot, G. (author)
Het toenemende verschil in management dat gaat over het nemen van risico’s in een complexe wereld van continue verandering, en veiligheidskunde dat gaat over zekerstellen en controleren, belemmert een optimale aanpak voor ongevallenpreventie. Deze publicatie beschrijft een aanpak om veiligheid meer te laten aansluiten bij de corebusiness. Vijf...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blonk, R. (author), Cremer, R. (author), Bol, E. (author), Heerema, F. (author)
Studie naar de effectiviteit van een innovatieve begeleidingsvorm voor zeer moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden met psychische klachten en of ernstige psychosociale problemen. Hierbij is kennis over kortdurende en intensieve begeleiding van werklozen gecombineerd met kennis over de begeleiding naar en op het werk van mensen met een...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Dries, J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hendriksen, I.J.M. (author)
Steeds meer bedrijven en instellingen streven naar een gezonder en fitter personeelsbestand. Dit gebeurt in veel organisaties nog weinig gestructureerd. TNO ontwikkelde samen met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) een methodiek voor integraal gezondheidsmanagement (IGM) die organisaties moeten helpen de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), van Scheppingen, A. (author), Moonen, C. (author), Piek, P. (author), Treur, H. (author)
In de periode 2002-2003 is door TNO Arbeid en NIGZ-Werk & Gezondheid een ontwikkelingsproject Integraal Gezondheids Management (IGM) uitgevoerd. Dit rapport doet verslag van de definitiestudie, methodiekontwikkeling en een aantal pilotprojecten. Aan de hand daarvan zijn concept en methodiek in de praktijk getest en is op systematische wijze...
report 2006
document
Nauta, A. (author), van de Ven, C. (author), Halewijn, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Medewerkers worden in het INK-managementmodel gezien als bron van opbrengsten én als belanghebbenden bij de organisatie waarin zij werken. Organisaties kunnen excelleren bij de gratie van medewerkers die excelleren. In deze Speciale Uitgave Kwaliteit van Human Resource Management worden bouwstenen aangedragen voor HRM dat voeding en uitwerking...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author)
Met het Arboconvenant Gemeenten heeft het A+O fonds vier werkboeken uitgebracht over de aanpak van de belangrijkste arbeidsrisico’s bij gemeenten. De hiervoorliggende nieuwe publicatie is een vervolg op de werkboeken. Daarin wordt de vraag behandeld op welke manier de aandacht voor en continuïteit in de verbetering van arbeidsomstandigheden in...
book 2005
document
Nauta, A. (author), Gründemann, R. (author)
Goed werkgeverschap houdt rekening met belangen en gevoelens van werknemers. In dit artikel tonen de auteurs aan dat goed werkgeverschap loont: het zorgt ervoor dat werknemers goed presteren en met name extrarolwerknemerschap laten zien. Extrarolwerknemerschap houdt in dat werknemers méér doen dan strikt vereist in hun functie. Ze trekken aan de...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), van den Bossche, S. (author), Nuyens, M. (author), Ybema, J.F. (author)
In 2002 is het pilotproject Introductie van Mediation in de Onderwijssector (IMO-project) gestart. Doel van dit project was nagaan of mediation een effectief instrument is om uitval vanwege arbeidsconflicten te reduceren of te voorkomen. In de jaren 2002-2004 zijn de fasen 1 (introductie van mediation) en 2 (uitvoering mediation) uitgevoerd. In...
report 2005
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 2004
document
TNO Arbeid (author), van Scheppingen, A. (author), Zwetsloot, G. (author), Koningsveld, E. (author), Gründemann, R. (author), Treur, H. (author), Thie, X. (author), Nuijens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Door middel van literatuuronderzoek en bedrijfsbezoeken is een inventarisatie gemaakt van kosten/baten methodieken voor Integraal Gezondheids Management (IGM). Hierbij is ingegaan op de relevante elementen, de strategische betekenis van kosten/baten analyses en de overwegingen die ten grondslag liggen aan het gebruik van deze methodieken....
report 2004
document
Ruel, H.J.M. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.C. (author)
Dit hoofdstuk uit het boek 'ICT, arbeid en organisatie' gaat in op de relatie tussen ICT en het management van arbeidsrelaties. Doel van dit hoofdstuk is te beschrijven hoe ICT en het management van arbeidsrelaties binnen organisaties zich tot elkaar verhouden. Daarbij gaat het om de confrontatie tussen het ideaalbeeld, zoals dat uit (normatieve...
bookPart 2003
document
Wiezer, N. (author), Franck, E. (author), de Kleijn, E. (author)
Dit veertiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden'. In dit hoofdstuk wordt het begrip 'leidinggeven' beschreven in relatie tot het aandachtsgebied 'medewerkers' uit het INK-managementmodel. Het...
bookPart 2003
document
Dhondt, S. (author)
Dit dertiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over de effecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op Human Resource Management (HRM). De vraag is hoe een HR-manager of...
bookPart 2003
document
Willemsen, M. (author), Wortel, E. (author)
Dit elfde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over het belang van het meten van medewerkerstevredenheid. In het INK-managementmodel wordt het belang van de waardering door medewerkers...
bookPart 2003
document
Wortel, E. (author), de Vries, S. (author)
Dit eerste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' is een inleidend hoofdstuk. Eerst wordt Human Resource Management (HRM) in het algemeen behandeld. De doelstellingen en kernideeën van HRM, de verschillende HRM-velden en de plaats van HRM in het INK-managementmodel...
bookPart 2003
document
Vaas, F. (author), Jongkind, R. (author)
Dit tiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over de rol van Human Resource Management (HRM) in het primaire proces. In het INK-managementmodel neemt het aandachtsgebied 'processen' een...
bookPart 2003
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author)
Dit zeventiende en laatste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 6 'Van rode draden naar conclusies'. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op vijf thema's die als een soort rode draad door de verschillende hoofdstukken lopen. Dit zijn: de...
bookPart 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Wiezer, N. (author)
Dit tweede hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 1 'het organiseren van medewerkers'. De basis van dit hoofdstuk is het INK-managementmodel, dat in hoofdstuk 1 beschreven is. In dit model ligt een rechtstreekse koppeling tussen de...
bookPart 2003
document
Visser, R. (author), Jongen, M. (author), Zwetsloot, G. (author)
This paper of TNO Work and Employment was presented at the 9th Greening of Industry Conference, organised by the Greening of Industry Network, San Francisco, 14 October 2003. A case study was undertaken in five companies with production facilities in the Netherlands, that want to make their business more sustainable: DSM Resins, Hermadix,...
book 2003
Searched for: subject%3A%22Managementmethoden%22
(1 - 20 of 38)

Pages