Searched for: subject%3A%22Management%255C%2BIS%22
(1,061 - 1,080 of 1,094)

Pages

document
Liukkonen, P. (author)
This publication covers work papers for the NIA workshop (8 December 1995). It deals with the work organization related to subjects like employment, quality, productivity, working hours, cost-benefit analysis, sick leave, work load and so on.
conference paper 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Chrisits, J. (author), Doorewaard, H. (author), Fruytier, B. (author), Martens, W. (author)
In 1980 verscheen de NPAO-publikatie 'Techniek, organisatie, arbeidsmarkt' van de projectgroep TOA van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het was het samenvattende rapport van een uitvoerige literatuurstudie naar nieuwe theorieen en wetenschappelijke stromingen op het gebied van de inrichting en besturing van arbeidsprocessen. Min of meer tot...
bookPart 1995
document
Verrips, G.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Frencken, J.E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Public Health insurance provision of dental care for patients with a physical, mental, dental or medical handicap has been reorganized in 1990. In order to evaluate this reorganization, general dental practitioners, dentists in hospital clinics or institutions for the handicapped as well as dentists employed as advisors to local health insurance...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author)
This brochure summarises the results of a survey carried out among 86 clothing companies representing eight different West European countries. The research examined the effect of new ways of work in clothing companies on personnel policy, on the organisation of work and on the effectiveness of the companies. This research is of interest to...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Berg, S.A. (author)
Dit cursusboek is samengesteld voor artsen die de sociaal-geneeskundige opleidingen van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO volgen. Organisatie- en veranderkunde is een jong en zich snel ontwikkelend kennisgebied, enerzijds afkomstig uit de technisch-economisch-bedrijfskundige hoek, anderzijds uit de sociaal...
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Pot, F.D. (author)
This book contains a series of papers which were presented during the Fourth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management, held in Stockholm, Sweden, on 29 May - 2 June, 1994. The aim of the symposium was to provide an international forum for the dissemination and exchange of scientific information on...
conference paper 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Gier, H.G. (author), Geers, A.J.C.M. (author)
Deze publicatie bevat een tweetal inleidingen. Zij zijn uitgesproken bij het bezoek van de Vereniging van Arbeidsrecht aan het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) in december 1993. Er is sprake van gekantelde arbeidsverhoudingen in die zin dat het accent in het stelsel van arbeidsverhoudingen zich de afgelopen jaren verplaatst...
book 1994
document
van der Vlist, R. (author), Pot, F.D. (author)
Letterlijk betekent diagnose: 'het vaststellen van een ziekte bij mens, dier of plant'. Daartoe is vrijwel steeds voorafgaand onderzoek nodig. Een juiste diagnose is vervolgens weer het uitgangspunt voor een therapie, een behandeling. Maar daarvoor is een zekere kennis van de ziekte waaraan het organisme lijdt onontbeerlijk' Tot zover de Grote...
bookPart 1993
document
Peeters, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
The experiences of four companies are studied in a research project for the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment. Companies producing jackets and trousers, industrial clothing, domestic textiles and jeans were covered by the project. Structural changes made by the companies are noted and the effect on the quality of work and quality...
article 1993
document
Kompier, M.A.J. (author), Pot, F.D. (author)
Uit onderzoek van Grundemann, Nijboer & Schellart (1991) blijkt dat 56% van de wao-intreders (in 1990) met de diagnose 'psychische problematiek' te kennen geeft dat de geestelijke belasting in het werk (mede)oorzaak is van de ziekte of aandoening die tot afkeuring leidde. Van al degenen die zijn afgekeurd wegens een hart- of vaaÍziekte noemt 35%...
bookPart 1993
document
Peeters, M.H.H. (author), Pot, Frank A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In the clothing industry a discussion is going on about how to react to changing demands and wishes on the different markets. On the basis of a still on-going research project in the Netherlands this article describes how these changes can be taken into account in the technical and organizational architecture of the sewing room. Special...
article 1993
document
Banta, H.D. (author), Schersten, T. (author), Jonsson, E. (author), Instituut voor Verouderings- en Vaatziekten Onderzoek TNO (author)
The field of minimally invasive therapy (MIT) raises many important issues for the future of health care. It seems inevitable that MIT will replace much conventional surgery. This trend is good for society and good for patients. The health care system, however, may find the change disruptive. The need for hospital beds will shrink. Day surgery...
article 1993
document
Smulders, P.G.W. (author), Winter, C.R. (author)
Dit hoofdstuk gaat over de vraag, in hoeverre de arbeidssituatie en de gezondheidstoestand van werknemers op een bepaald moment een voorspellende waarde kunnen hebben voor het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid een tot vijf jaar later. Beantwoording van deze vraag geschiedt op basis van gegevens, vezameld met een veel gebruikte...
bookPart 1993
document
Musson, Y. (author)
De arbocoördinator als regisseur van het arbozorgsysteem is een functionaris in opkomst. Achter deze naam gaan verschillen in functieprofiel, opleiding en achtergrond schuil. Ook de stand van de arbozorg in het bedrijf wisselt sterk. Onduidelijkheid over niveau, kwalificatie- en opleidingseisen en erkenning staat bij zowel de vraag- als de...
article 1993
document
Instituut TNO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies (author), van Nederveen, S. (author)
The design process of a building is a process of co-operation of many different participants. Each participant has his own perception of the building and uses his own building model, Such participant specific building models are called (actor) view models. The combination of multiple view models and multiple companies involved, makes it very...
bookPart 1993
document
Vink, P. (author), Lourijsen, E. (author), Wortel, E. (author), Dul, J. (author)
In order to review recent experiences of participatory ergonomics, and to identify common themes, a roundtable session was organized, the results of which are presented in this paper. Eighteen ergonomists with experience in participatory ergonomics and who applied the approach mostly in large companies and less frequently in smaller companies or...
article 1992
document
Hoogendijk, L. (author)
Het Arbobesluit burgerlijke openbare dienst (Abod) is van toepassing op medewerkers bij de rijksoverheid en daaraan verbonden instellingen. De leidinggevenden bij de rijksoverheid zijn belast met het opzetten en uitvoeren van het arbo-beleid wat voortvloeit uit de Abod. In deze publikatie wordt gekeken naar de taken en verantwoordelijkheden van...
book 1992
document
Ellens, E. (author), Voskamp, P. (author)
Het Directoraat-Generaal van de Arbeid heeft onlangs de 'Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden' uitgebracht. Met deze methode is in korte tijd een analyse te maken van de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's op de werkplek. Belangrijk element is dat bij elk geconstateerd knelpunt een keuze gemaakt kan worden uit een reeks oplossingen....
article 1992
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Ham, J.M. (author), Gansevoort, J. (author)
The use of Quantitative Risk Assessment has been increasing for evaluating the risk of handling hazardous materials and land-use planning. This article reports on several studies carried out on the risk of handling, storage and transport of ammonia.
conference paper 1992
document
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (author), Deurloo, J.A. (author), Gardeniers, J.J.P. (author), Gieske, J.M.J. (author), Higler, L.W.G. (author), Provoost, K.J. (author), Segers, A.J.A.M. (author), Verdooschot, P.F.M. (author), de Wit, J.A.W. (author)
A large part of the Netherlands consists of wetlands; the Dutch mted land from water but created also water in reclaimed land. This activity became clearly visible in the polder landscape with its numerous canals, ditches and shallows lakes. Rivers were regulated and also most of the brooks on the higher sandy soils. Estuaries were cut off from...
report 1991
Searched for: subject%3A%22Management%255C%2BIS%22
(1,061 - 1,080 of 1,094)

Pages