Searched for: subject%3A%22Management%22
(1,021 - 1,040 of 1,045)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Gier, H.G. (author), Geers, A.J.C.M. (author)
Deze publicatie bevat een tweetal inleidingen. Zij zijn uitgesproken bij het bezoek van de Vereniging van Arbeidsrecht aan het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) in december 1993. Er is sprake van gekantelde arbeidsverhoudingen in die zin dat het accent in het stelsel van arbeidsverhoudingen zich de afgelopen jaren verplaatst...
book 1994
document
van der Vlist, R. (author), Pot, F.D. (author)
Letterlijk betekent diagnose: 'het vaststellen van een ziekte bij mens, dier of plant'. Daartoe is vrijwel steeds voorafgaand onderzoek nodig. Een juiste diagnose is vervolgens weer het uitgangspunt voor een therapie, een behandeling. Maar daarvoor is een zekere kennis van de ziekte waaraan het organisme lijdt onontbeerlijk' Tot zover de Grote...
bookPart 1993
document
Peeters, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
The experiences of four companies are studied in a research project for the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment. Companies producing jackets and trousers, industrial clothing, domestic textiles and jeans were covered by the project. Structural changes made by the companies are noted and the effect on the quality of work and quality...
article 1993
document
Kompier, M.A.J. (author), Pot, F.D. (author)
Uit onderzoek van Grundemann, Nijboer & Schellart (1991) blijkt dat 56% van de wao-intreders (in 1990) met de diagnose 'psychische problematiek' te kennen geeft dat de geestelijke belasting in het werk (mede)oorzaak is van de ziekte of aandoening die tot afkeuring leidde. Van al degenen die zijn afgekeurd wegens een hart- of vaaÍziekte noemt 35%...
bookPart 1993
document
Peeters, M.H.H. (author), Pot, Frank A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In the clothing industry a discussion is going on about how to react to changing demands and wishes on the different markets. On the basis of a still on-going research project in the Netherlands this article describes how these changes can be taken into account in the technical and organizational architecture of the sewing room. Special...
article 1993
document
Banta, H.D. (author), Schersten, T. (author), Jonsson, E. (author), Instituut voor Verouderings- en Vaatziekten Onderzoek TNO (author)
The field of minimally invasive therapy (MIT) raises many important issues for the future of health care. It seems inevitable that MIT will replace much conventional surgery. This trend is good for society and good for patients. The health care system, however, may find the change disruptive. The need for hospital beds will shrink. Day surgery...
article 1993
document
Smulders, P.G.W. (author), Winter, C.R. (author)
Dit hoofdstuk gaat over de vraag, in hoeverre de arbeidssituatie en de gezondheidstoestand van werknemers op een bepaald moment een voorspellende waarde kunnen hebben voor het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid een tot vijf jaar later. Beantwoording van deze vraag geschiedt op basis van gegevens, vezameld met een veel gebruikte...
bookPart 1993
document
Musson, Y. (author)
De arbocoördinator als regisseur van het arbozorgsysteem is een functionaris in opkomst. Achter deze naam gaan verschillen in functieprofiel, opleiding en achtergrond schuil. Ook de stand van de arbozorg in het bedrijf wisselt sterk. Onduidelijkheid over niveau, kwalificatie- en opleidingseisen en erkenning staat bij zowel de vraag- als de...
article 1993
document
Vink, P. (author), Lourijsen, E. (author), Wortel, E. (author), Dul, J. (author)
In order to review recent experiences of participatory ergonomics, and to identify common themes, a roundtable session was organized, the results of which are presented in this paper. Eighteen ergonomists with experience in participatory ergonomics and who applied the approach mostly in large companies and less frequently in smaller companies or...
article 1992
document
Hoogendijk, L. (author)
Het Arbobesluit burgerlijke openbare dienst (Abod) is van toepassing op medewerkers bij de rijksoverheid en daaraan verbonden instellingen. De leidinggevenden bij de rijksoverheid zijn belast met het opzetten en uitvoeren van het arbo-beleid wat voortvloeit uit de Abod. In deze publikatie wordt gekeken naar de taken en verantwoordelijkheden van...
book 1992
document
Ellens, E. (author), Voskamp, P. (author)
Het Directoraat-Generaal van de Arbeid heeft onlangs de 'Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden' uitgebracht. Met deze methode is in korte tijd een analyse te maken van de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's op de werkplek. Belangrijk element is dat bij elk geconstateerd knelpunt een keuze gemaakt kan worden uit een reeks oplossingen....
article 1992
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Ham, J.M. (author), Gansevoort, J. (author)
The use of Quantitative Risk Assessment has been increasing for evaluating the risk of handling hazardous materials and land-use planning. This article reports on several studies carried out on the risk of handling, storage and transport of ammonia.
conference paper 1992
document
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (author), Deurloo, J.A. (author), Gardeniers, J.J.P. (author), Gieske, J.M.J. (author), Higler, L.W.G. (author), Provoost, K.J. (author), Segers, A.J.A.M. (author), Verdooschot, P.F.M. (author), de Wit, J.A.W. (author)
A large part of the Netherlands consists of wetlands; the Dutch mted land from water but created also water in reclaimed land. This activity became clearly visible in the polder landscape with its numerous canals, ditches and shallows lakes. Rivers were regulated and also most of the brooks on the higher sandy soils. Estuaries were cut off from...
report 1991
document
Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit handboek probeert alles wat voor ziekteverzuimbeleid van belang is via een stappenplan te behandelen. Achtereenvolgens worden beschreven: een overzicht van definities, instanties, wetten, de belangrijkste verzuimcijfers en de bronnen daarvoor. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van organisatie-, werkplek- en persoonsgebonden factoren. Het...
book 1990
document
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (author), van den Assem, S. (author), Bastiaanssen, W.G.M. (author), Claassen, T.H.L. (author), Feddes, R.A. (author), Menenti, M. (author), Minderhoud, P. (author), Nieuwenhuis, G.J.A. (author), van Nieuwkoop, J. (author), van Stokkom, H.T.C. (author), Stokman, N.G.M. (author), Thunnissen, H.A.M. (author), Visser, T.N.M. (author)
In modern water management detailed information is required on processes that occur and on the state of water systems, including the way they are influenced by human activities. Remote sensing can contribute significantly to these information. For example, areal patterns of water quality parameters such as suspended solids and algae, and...
report 1990
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author)
Engelse versie: Strategy for the nineties
report 1990
document
van Beekum, T. (author), Banta, H.D. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Limited resources for health care and increasing health care costs have led to proposals to expand home care services. Presently, home care technology is rather primitive. Its development and use have been largely unplanned. Nonetheless, home care technology is growing in response to obvious needs, and a number of experiments in the Netherlands...
article 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Beumer, P.F.M. (author), Buijs, P.M. (author)
Dit geluidtechnisch vademecum voor bedrijfskundigen geeft een overzicht van de mogelijkheden om bij de (her)inrichting van een bedrijf in een vroeg stadium rekening te houden met akoestische aspecten. Het rapport bestaat uit twee delen. Deel A, Management, behandelt die aspecten van lawaaibestrijding, die voor een manager van belang kunnen zijn...
report 1989
document
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (author), van der Made, J.W. (author), Schilperoort, T. (author), van der Schaaf, S. (author), Buishand, T.A. (author), Brouwer, G.K. (author), van Duyvenbooden, W. (author), Becinsky, P. (author)
Network design is a subject which is of essential importance for hydrology. The system of hydrological gauging stations provides the information, necessary for all other hydrological activities. In early times hydrological measurements were carried out already. The most famous example is the Roda Gauge at the river Nile in Egypt, from which...
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), van den Berg, S.A. (author)
report 1984
Searched for: subject%3A%22Management%22
(1,021 - 1,040 of 1,045)

Pages