Searched for: subject%3A%22Management%22
(941 - 960 of 1,097)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R. (author), van Dalen, E.J. (author), de Vries, S. (author)
In dit boek wordt een toekomstverkenning op HRM gepresenteerd. Daartoe zijn relevante ontwikkelingen op individueel niveau, op het niveau van de organisatie en op maatschappelijk niveau beschreven. Met een grote mate van zekerheid zijn demografische ontwikkelingen te voorspellen. De beroepsbevolking zal nog meer pluriform worden en de...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), van Dalen, E.J. (author)
TNO Arbeid is een dienstverlenende organisatie voor bedrijfsleven en overheid die kennis ontwikkelt en toepast inzake complexe arbeidsvraagstukken. In dit artikel wordt aan de hand van vier voorbeeldprojecten een beeld gegeven van de dienstverlening van TNO Arbeid. Tot slot worden enkele kerncompetities besproken (onderzoek op het gebied van...
article 2003
document
Zwetsloot, G. (author), Moonen, C. (author)
Dit twaalfde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over vernieuwing van organisaties. In dit hoofdstuk moet duidelijk worden dat het vergroten van het vernieuwingsvermogen een proces is van ...
bookPart 2003
document
Smit, L.A.M. (author), van Wendel- de Joode, B.N. (author), Heederik, D. (author), Peiris-John, R.J. (author), van der Hoek, W. (author)
Background: In many agricultural districts in Sri Lanka, pesticide poisoning is a leading cause of death. This study aims to evaluate the impact of pesticide use on Sri Lankan farmers' health. Methods: A total of 260 subjects were surveyed in both a low and a high exposure period. Acetylcholinesterase activity was measured and data on symptoms...
article 2003
document
van der Kamp, J.W. (author), Jones, J.M. (author), TNO Voeding (author)
A study in dietary fiber and whole grains is presented. Efficient tools for detailed characterization of fibers, systems for measuring the behavior of products and diets with fibers in the gastrointestinal tract and a broad range of biomarkers showing the impact of fibers on health and well being are analyzed. It was suggested that growing...
article 2003
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Auffarth, J. (author), van Hemmen, J.J. (author), Hebisch, R. (author), Lechtenberg-Auffarth, E. (author), Marquart, J. (author), Oppl, R. (author), Rajan, B. (author), Wriedt, H. (author)
Reducing dermal exposure to chemicals is a challenging task for occupational safety and health. In the European RISKOFDERM project 15 institutes in ten member states gather dermal exposure information and measurement data in relation to various tasks. First results are available. Based on this information i) a predictive model for estimating...
article 2003
document
de Looze, M.P. (author), van Rhijn, J.W. (author), van Deursen, J. (author), Tuinzaad, G.H. (author), Reijneveld, C.N. (author)
A participatory and integrative approach was applied to improve the productivity and ergonomics of the assembly lines in two factories, producing magnetic stop valves and office furniture, respectively. Main elements of the approach are the active participation of the company and the integration of two disciplines: assembly engineering and...
article 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R. (author), de Vries, S. (author)
In dit artikel wordt een toekomstverkenning op HRM gepresenteerd. Daartoe zijn relevante ontwikkelingen op individueel niveau, op het niveau van de organisatie en op maatschappelijk niveau beschreven. Met een grote mate van zekerheid zijn demografische ontwikkelingen te voorspellen. De beroepsbevolking zal nog meer pluriform worden en de...
article 2003
document
Korver, T. (author), Oeij, P. (author)
In dit artikel wordt de vraag gesteld of (delen van) de personeelsfunctie niet beter uitbesteed kan/kunnen worden. Met name de grotere behoefte aan flexibiliteit van zowel werknemers (levensloopvraagstukken) als van organisatie stelt de bedrijven voor problemen. Kunnen die problemen het best binnen de schaal van een organisatie worden opgelost?...
article 2003
document
TNO Voeding (author), Eggen, R.I.L. (author), Bengtsson, B.E. (author), Bowmer, C.T. (author), Gerritsen, A.A.M. (author), Gibert, M. (author), Hylland, K. (author), Johnson, A.C. (author), Leonards, P. (author), Nakari, T. (author), Norrgren, L. (author), Sumpter, J.P. (author), Suter, M.J.F. (author), Svenson, A. (author), Pickering, A.D. (author)
Between January 1999 and December 2001, the European Community project COMPREHEND was performed. The overall aim of COMPREHEND was to assess endocrine disruption in the aquatic environment in Europe, consequent to effluent discharge, with emphasis on estrogenic activity. COMPREHEND demonstrated the widespread occurrence of estrogenic effluents...
article 2003
document
de Bruin, M. (author), Willemsen, M. (author), Heemskerk, F. (author)
Het regelmatig analyseren van verzuimcijfers vormt een belangrijk onderdeel van een gericht Arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid (AVR-beleid). Aan de hand van een verzuimanalyse kunnen concrete verbeteracties, gericht op de specifieke problematiek binnen een organisatie, worden opgesteld. Vanzelf begint een goede verzuimanalyse met een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), Vaandrager, L. (author), van Scheppingen, A. (author), Piek, P. (author), Nuyens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Er is een breed gedeelde behoefte aan het doorbreken van versnippering en verkokering als het gaat om initiatieven om de effecten van bedrijven op de gezondheid te verbeteren. Veel partijen staan positief tegenover IGM. Men vindt IGM een prima concept, met een methodiek die het mogelijk maakt zo veel mogelijk voort te bouwen op reeds ontwikkelde...
report 2003
document
Zwetsloot, G. (author), Starren, H. (author)
Steeds meer bedijven zien de meerwaarde van "maatschappelijk verantwoord" ondernemen (mvo). De kern van mvo is een geïntegreeerde afweging van people (sociale verantwoordelijkheid), profit (financieel-economische resultaten) en planet (ecologische duurzaamheid). Mvo vereist een strategische beslissing en een visie ten aanzien van de organisatie....
article 2003
document
Dhondt, S. (author)
Since five years, knowledge management stays high on the policy agenda of companies. They hope to improve their operations by introducing knowledge and innovation programs. Also, at the EU-level, knowledge management is seen as an important item for research. The European Commission has included this topic in the IST-programs. This paper looks...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Buuren, S. (author), Eyres, S. (author), Tennant, A. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Background: Comparability of health data is a major challenge within the context of the Health Monitoring Programme of the European Commission. A common problem in surveys is that many variations of essentially the same question exist. Methods: Response conversion is a new method for improving comparability by scaling the data onto a common...
article 2003
document
TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Kiely, M. (author), Faughnan, M. (author), Wähälä, K. (author), Brants, H. (author), Mulligan, A. (author)
The objective of the Vegetal Estrogens in Nutrition and the Skeleton (VENUS) project was to evaluate existing data on dietary exposure to compounds with oestrogenic and anti-oestrogenic effects present in plant foods as constituents or contaminants, and to identify and disseminate in vitro and in vivo methodologies to analyse the effects of such...
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Robine, J.M. (author), Jagger, C. (author), Egidi, V. (author), Gispert, R. (author), Nusselder, W. (author), Perenboom, R. (author), Rasmussen, N. (author), Ritchie, K. (author), van den Berg, J. (author), van Oyen, H. (author)
The Euro-REVES 2 project, 'Setting up of a coherent set of health expectancies for the European Union', was begun in 1998 under the European Health Monitoring Programme with the aim of selecting a concise set of instruments to simultaneously monitor mortality and the different facets of health. An in-depth analysis of the current health survey...
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Banta, H.D. (author)
[No abstract available]
article 2003
document
Haines, H. (author), Wilson, J.R. (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Participatory ergonomics is reported in an increasing number of case studies, but there is little evidence of emerging supportive theory and relatively little generic advice or guidance. The paper describes an effort to provide clarity and organization to the field of participatory ergonomics. A framework has been developed to define a range of...
article 2002
document
Zwetsloot, G. (author), van der Drift, D. (author), Treur, H. (author)
In dit artikel worden de belangrijkste trends op het gebied van arbomanagement beschreven. Arbomanagement is geen geïsoleerde activiteit, maar moet aansluiten bij de algemene bedrijfsvoering en andere managementsystemen die reeds in een organisatie functioneren. Het zoeken naar een dergelijke aansluiting moet vooral gericht zijn op de integratie...
article 2002
Searched for: subject%3A%22Management%22
(941 - 960 of 1,097)

Pages