Searched for: subject%3A%22Maatschappij%22
(1 - 8 of 8)
document
van Blankers, M. (author), van Bon, M. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), van Oers, H. (author), Ruland, E. (author), Treurniet, H. (author), Uniken Venema, P. (author), van der Velden, K. (author)
In 2011 schreef Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Veiligheid en Burgerschap aan de Vrije Universiteit een boek, getiteld De improvisatiemaatschappij [1]. Hij laat daarin zien hoe politiek, overheid en publieke sector in de afgelopen tien jaar voortdurend hebben geprobeerd om meer orde in de maatschappij aan te brengen. ‘Ordeningsprogramma’s’...
conference paper 2017
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO Kwaliteit van Leven (author), van Sandick, E.H.D. (author), Weterings, R. (author), Bordes, O. (author), Borren, W. (author), Dries, J. (author), Ellen, G.J. (author), Immink, I. (author), Joore, P. (author), van de Lindt, M. (author), Roelofs, E. (author)
Samenwerken in baanbrekende initiatieven "Maatschappelijke Innovatie Experimenten zijn gerichte initiatieven waarin mensen van uiteenlopende organisaties gezamenlijk nieuwe producten, processen en systemen in de praktijk ontwikkelen. Het is maatschappelijke vernieuwing op bescheiden schaal uitproberen, in samenwerking tussen bedrijven,...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steentjes, A. (author), Nossent, S. (author), ter Hark, T. (author)
In dit artikel wordt het voorgestelde nieuwe stelsel van sociale zekerheid (levensloopregeling) onderworpen aan een fictieve praktijktoets. Centraal stond hierbij de vraag: wat zijn de kansen en gevolgen van dit nieuwe stelsel voor Sjakie, een vmbo-leerling autotechniek die uitgroeit tot een succesvolle ondernemer. Zowel de 'testers' als de ...
article 2005
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Stiggelbout, M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
report 1999
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Dekker, J.A. (author)
Het is medio 1997 rustig, maar er zijn van die perioden dat de blijkbaar breed verspreide betrokkenheid bij TNO zich uit in een stortvloed van visies over de kant die het met de Organisatie op moet. Voor de leiding van TNO wel eens lastig, maar het getuigt ook van een grote belangstelling voor deze bijzondere instelling. De goede raadgevers zijn...
bookPart 1997
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Smits, R.E.H.M. (author)
In dit hoofdstuk staat de raison d'etre van de hybride organisatie die zo fraai omschreven wordt met de uitdrukking 'contractresearch organisatie met een publieke missie' centraal.
bookPart 1997
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Ekkers, C.L. (author), Brouwers, A.A.F. (author), Pasmooij, C.K. (author), de Vlaming, P.M. (author)
Sociale konsekwenties van technologische ontwikkelingen staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Algemeen groeit het besef dat bij de besluituorming over de toepassing van moderne technologieën niet uitsluitend overwegingen van technisch-economische aard een rol mogen spelen. Automatisering van abeidstaken kan worden beschouwd als een...
report 1980
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Schreuder, J.T.R. (author)
report 1954
Searched for: subject%3A%22Maatschappij%22
(1 - 8 of 8)