Searched for: subject:"Maatschappelijke%5C+dienstverlening"
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), de Gruijter, J.C. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
Nauta, A. (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), Willemsen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), de Gruijter, J.C. (author), Piek, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
Nauta, A. (author), Piek, P. (author), van der Wolk, J. (author), Heemskerk, F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van het ministerie van SZW, is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. Daarin is samengewerkt met diverse organisaties uit de sectoren zorg en welzijn. Via het project wordt beoogd, antwoord te geven op o.a. de volgende vragen: 1. Welke factoren bevorderen of belemmeren loopbaantransities van (oudere) werknemers...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), Nauta, A. (author), Koppenraden, V. (author), van Ling, B. (author), de Gruijter, C.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
Nauta, A. (author), Willemsen, M. (author), van der Wolk, J. (author), Heemskerk, F. (author), Piek, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. De branches en werkgevers hebben daarom veel belang bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In dit...
report 2006
document
Jongkind, R. (author), TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sectoren zorg en welzijn. De werkgelegenheidsgroei in deze sectoren ligt al jaren boven het gemiddelde. Het aandeel van vrouwen werkzaam binnen deze sectoren is zeer hoog. Het ziekteverzuim binnen de zorg...
report 2003
document
Komduur, J. (author), Binken-Faassen, S.M.F. (author), Wewer, M.M. (author), Zwart, K. (author), Bosselaar, H. (author), TNO Arbeid (author)
In deze jaarlijks terugkerende rapportage van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen wordt verslag gedaan van de vragen en klachten die in 2002 bij de helpdesk zijn binnengekomen. In 2002 zijn in totaal 7308 telefonische of e-mailcontacten geregistreerd, 187 meer dan in 2001. Vragen kwamen van o.a. werknemers, aspirant-verzekerden,...
book 2003
document
Bezemer, W. (author), Beune, E. (author), Bosch, K. (author), Douwes, M. (author), Evers, G. (author), Frielink, S. (author), Knibbe, H. (author), Knibbe, N. (author), Meeuwsen, M.J. (author), TNO Arbeid (author)
Dit onderzoek geeft een overzicht van de stand der techniek te geven ten aanzien van de volgende arbeidsrisicogebieden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): de fysieke belasting, de psychosociale belasting, agressie en onveiligheid in GGZ-instellingen, en in het bijzonder agressie en onveiligheid in crisisdiensten en verslavingszorg. Het...
book 2001
document
Piek, P. (author), Halewijn, I. (author), van Niekerk, M. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Arbeid (author)
TNO Arbeid heeft in opdracht van de Stuurgroep AVR onderzocht of een verzuimmonitor een haalbare en wenselijke optie is voor het realiseren van de ambities ten aanzien van verzuimmonitoring, zoals die door de sector in het CAWJ en het Meerjarig beleidskader 2000-2004 zijn uitgesproken. In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van tien...
report 2001
document
van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author), van Gent, M.J. (author), Andriessen, S. (author), TNO Arbeid (author)
In het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector en het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening heeft TNO Arbeid in opdracht van de OSA onderzoek naar de aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie door zorg- en welzijnsinstellingen en de invloed daarvan op het ziekteverzuim. Het onderzoek vond plaats onder 35...
book 2001
document
Schaafsma, B. (author), Louwrier, N. (author)
Bedrijfsmaatschappelijk werk is weer een groeiende sector. Deskundige persoonlijke aandacht, gericht op luisteren en steun bij persoonlijke problemen zijn belangrijk in de moderne 24-uurseconomie met haar vele keuzemogelijkheden en hoge ambitieniveau. Bij de huidige krappe arbeidsmarkt is het bovendien in het belang van werkgevers om medewerkers...
article 2000
document
van Amstel, R.J. (author), Buijs, P.C. (author), TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft TNO Arbeid twee onderzoeken uitgevoerd naar de samenwerking in de praktijk tussen behandelend arts en bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding van werknemers. Het eerste onderzoek is gehouden onder huisartsen en bedrijfsartsen. Deze publicatie behandelt de...
report 2000
document
Willems, J.H.B.M. (author)
Sociaal geneeskundigen vervullen een belangrijke rol op het grensvlak van curatief werkende artsen en niet-medici zoals arbeidshygiënisten en psychologen. Zij nemen een geheel eigen plaats in in het veld van arbeid en gezondheid. Het College voor Sociale Geneeskunde heeft ter verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening initiatieven...
article 2000
document
Reijenga, F.A. (author), Andriessen, S. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
In opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de sector zorg en welzijn heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar behoud van werk en reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten binnen de sector Welzijn en Jeugdhulpverlening. Hierin is speciaal aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden van geslaagd...
book 2000
document
Neggers, H. (author), Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author)
Op verzoek van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen heeft Stichting AWOZ een onderzoek laten doen naar de inzetbaarheid van jong en oud in de zorgsector: Inzet op leeftijd. De hieruit voortvloeiende uitkomsten en ontwikkelde maatregelen hebben geleid tot deze brochure. Directe aanleiding voor het onderzoek is dat de gemiddelde leeftijd van het...
book 1999
Searched for: subject:"Maatschappelijke%5C+dienstverlening"
(1 - 20 of 22)

Pages