Searched for: subject%3A%22Maaltijden%22
(1 - 11 of 11)
document
Vaas, F. (author)
In deze eindrapportage over het Arboconvenant Werkdruk Horeca, opgesteld door TNO Arbeid, KPMG BEA en de Branche Begeleidings Commissie (BBC), komen achtereenvolgens aan bod: 1. de aanbevelingen van TNO Arbeid als vervolg op de resultaten van het Arboconvenant; 2. de evaluatie door KPMG BEA van de door het Arboconvenant uitgevoerde maatregelen...
book 2004
document
Nelemans, R. (author), Vaas, F. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Het aantal mensen dat blootstaat aan werkdruk die tot overbelasting leidt in de Horeca is in 2004 13,2% lager dan in 2000. Daarmee is het doel van het Arboconvenant werkdruk in de Horeca gehaald. De vermindering van het aantal blootgestelden is mooi, maar dat bijna een derde van de mensen nog steeds risico loopt op overbelasting, betekent ook...
report 2004
document
Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
TNO Bouw (author), de Gids, W.F. (author), Opperhuizen, A. (author)
Naar aanleiding van het beleid van de rijksoverheid om het tabaksgebruik te verminderen en de niet-roker te beschermen, wordt in dit rapport beschreven in welke mate ventilatie en luchtzuivering kunnen bijdragen aan vermindering van de blootstelling aan omgevingstabaksrook in de horeca. Allereerst is onderzocht hoe omgevingstabaksrook is...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has asked TNO Work & Employment to report on the quality of work and employment in the sector of Hotels & Restaurants in The Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries. The reports assess the impact of...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
document
Kwakkelstein, T. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een verkennend onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Customer over employee? The implications of Customer Relationship Management (CRM) for organisational structures and labour quality' op...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de Horeca werken ca. 200.000 werknemers in veelal kleine bedrijven. In de branche van de Horecabedrijven zijn de risicogroepen vooral de afwassers, oberkelners, koks en kelner-serveersters, maar ook vakantiewerkers. Er komt een hoog ziekteverzuim voor en veel personeelsverloop. De Arbozorg staat nog niet op een hoog niveau, waardoor de...
report 2002
document
Hopstaken, L. (author)
In het kader van het NIA-brede programma ziekteverzuim is een inventarisatie van bedrijfstakprojecten gericht op ziekteverzuim uitgevoerd. In deze publikatie wordt een zestal bedrijfstakprojecten beschreven, waarin het ziekteverzuim in de vraagstelling van het project centraal heeft gestaan. De projecten zijn afkomstig uit de horeca, wegvervoer,...
book 1994
document
Poll, K.J. (author)
In de restauratieve dienst van een leefgemeenschap voor geestelijk gehandicapten kwamen veel nek- en schouderklachten voor. Dit artikel beschrijft een project ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in deze instellingskeuken. Het project werd uitgevoerd door middel van observaties en metingen van de fysieke belasting. Tevens werden klimaat-...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Houtman, I.L.D. (author), Deursen, C.G.L. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Haanstra, G.A. (author)
In dit onderzoek staat centraal het ziekteverzuim in horecabedrijven. Bedrijven met een hoog respectievelijk laag verzuim worden onderling vergeleken op arbeidssituatie, verzuimbeleid, en genomen maatregelen ter verbetering van de arbeidsituatie. Door middel van enquetes die gehouden zijn onder werkgevers (bedrijfsleiders en/of ondernemers) en...
report 1992
Searched for: subject%3A%22Maaltijden%22
(1 - 11 of 11)