Searched for: subject%3A%22MAC%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
van den Berg, J.L. (author), Bohnert, T.M. (author), Cabral, O. (author), Moltchanov, D. (author), Staehle, D. (author), Velez, F. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
Mobile and wireless communication systems are becoming more and more complex, making understanding the interaction of different technologies on different layers a very difficult task. The introduction of sophisticated techniques on the physical layer that react to changes of the wireless channel on small timescales requires new paradigms for...
bookPart 2009
document
Visser, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2009
document
Díaz, I.F. (author), Epema, D. (author), de Jongh, J. (author), TNO Telecom (author)
The nature of wireless multihop ad-hoc networks makes it a challenge to offer connections of an assured quality. In order to improve the performance of such networks, multipath routing in combination with Multiple Description Coding (MDC) has been proposed. By splitting up streams of multimedia traffic into several substreams (called...
conference paper 2004
document
Jongen, M. (author), Visser, R. (author), Spee, T. (author), Zwetsloot, G. (author)
De trend om steeds meer secundaire bouwgrondstoffen in te zetten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw was voor het bestuur van Arbouw aanleiding om aan deze organisatie te verzoeken een proeftuinproject in het kader van het nieuwe stoffenbeleid van de overheid te initiëren. De Strategienota Omgaan met Stoffen (SOMS) uit 2001 beschrijft dit...
book 2003
document
Wibowo, A. (author), van Doorn, R. (author), Zawierko, J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Met de opmars van de industriële revolutie wordt de mens blootgesteld aan een scala van stoffen. Sommige stoffen vormen een risico voor de gezondheid van de werknemer of voor de gezondheid van de bevolking. Om ongewenste effecten te voorkomen worden grenswaarden voor blootstelling aan deze stoffen vastgesteld. Voor de werkplek zijn dat de...
article 2003
document
Wibowo, A.A.E. (author), van Doorn, R. (author), Zawierko, J.F. (author)
De Gevaar Waarnemingsindex (GWI) is een 'reukmaat'. De hoogte van de GWI geeft aan in hoeverre de geur van een gevaarlijke stof ervoor waarschuwt dat de concentratie in de lucht ongezond hoog is. De GWI is gebaseerd op normen voor de werkplek en voor het milieu in het algemeen. Er zijn drie categorieën: 1. stoffen die op basis van hun geur geen...
article 2003
document
TNO Chemie (author)
Verslag van een symposium over de blootstelling op de werkplek en de risico's voor werknemers. Er worden diverse deelonderwerpen behandeld: MAC-waarden; high molecular weight sentisers; blootstelling aan ultrafijne deeltjes, stof, toxische chemicalen, organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden, electromagnetische velden, bitumen in asfalt,...
book 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Marquart, J. (author), Scheffers, T.M.L. (author)
Bij beoordeling aan chronisch toxische stoffen negeert de huidige toetsing aan de MAC de cumulatieve dosis waarop de MAC over het algemeen is gebaseerd. Zelfs indien er een overschrijdingskans van maximaal 5% wordt aangehouden. De meest voorzichtige methode om hier wel rekening mee te houden is via een correctiefactor op de 8-uurs MAC. Bij...
article 2001
document
TNO Voeding (author), Marquart, J. (author), Schipper, J.J. (author), van Hemmen, J.J. (author)
De grenswaarden in de eerste editie van de Nederlandse MAC-lijst uit 1978 zijn bijna zonder uitzondering overgenomen van de TLV-lijst van de Amerikaanse ACGIH. Vanaf 1976 is de overheid begonnen met het ontwikkelen van "eigen" Nederlandse grenswaarden. De procedure voor het vaststellen van grenswaarden gaat echter langzaam. Het doel van het...
book 1995
document
Meijers, L. (author), Scheffers, T. (author)
De eerste update van DOHS-Base is ontsloten voor gezondheidskundige bedrijfsnormen van chemische stoffen, waarvoor (nog) geen officiële MAC-waarde is vastgesteld. MAC-waarden en bedrijfsnormen zijn essentiële elementen in het arbozorgsysteem van bedrijven waar medewerkers blootgesteld kunnen worden aan chemische stoffen. DOHS-Base ontsluit van...
article 1994
document
Vos, C.J. (author), de Gier, H.G. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid oriënteert zich op mogelijkheden om blootstelling aan oplosmiddelen terug te dringen. Het ministerie zoek daartoe generieke instrumenten in plaats van gedetailleerde regelgeving. De Occupational Air Requirement is misschien zo'n instrument. Deze systematiek is in te zetten in vier stappen: 1)...
article 1992
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Buring, E. (author), Lanting, R. (author)
This study is a working paper on monitoring strategies used in the U.K., the FRG and the USA to assess exposure to airborne chemical substances. After a brief description of the basic philosophy on monitoring strategies, the requirements formonitoring from the different legal systems in the three countries are presented. The monitoring...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
According to a study in animals described by Schwetz et al. (1974), pentachlorophenol induces embryotoxic and teratogenic effects whereas Welsh et al. (1987) reported embryolethal effects. Further any animal and human data with respect to endocrine system, gonads and fertility are lacking. Data on offspring are inadequate for evaluation. It is...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Both available animal and human data are inadequate for the evaluation of risks with respect to the endocrine system, the reproductive organs and fertility. Limited studies in animals have shown that vinylchloride is not teratogenic or embryotoxic at otherwise non-toxic doses. There are insufficient data with respect to the assessment of a NEAL....
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuurstudie naar de schadelijke effecten van beta-chloropreen (CAS-nrs 126-99-8 en ook 31900-55-7) op voortplanting en nageslacht. Zowel uit humane gegevens als uit dierexperimenten blijkt dat er (zwakke) aanwijzingen zijn voor een verstoring van de sexuele functies. De evaluatie wordt bemoeilijkt doordbeta chloropreen snel afbreekt onder...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
It is concludes on the basis of animal studies that formamide is highly embryolethal and teratogenic. N,N-dimethylformamide is probably embryolethal but not teratogenic. Although at least in one study (Keller and Lewis, 1981) it was concluded that the current MAC of 10 ppm gives adequate protection, effects on reproductive parameters have also...
book 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Marquart, J. (author)
Op basis van gegevens uit de literatuur, uit werkplekbezoeken, en uit gesprekken met sleutelinformanten wordt een evaluatie gemaakt van de gezondheidsrisico's van kappers en kapsters. De werkzaamheden, belastende factoren, voorzieningen en beleid worden beschreven. Aandacht wordt besteed aan reproduktiestoornissen, effecten op de huid, effecten...
book 1989
document
van der Wal, J.F. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de expositie van lassers aan luchtverontreinigende stoffen. Tevens werd onderzoek verricht bij aan het lassen verwante processen zoals snijden, metaalspuiten en hardsolderen. Het onderzoek werd uitgevoerd op werkplekken in bedrijven waar de werknemers hun taak op gebruikelijke wijze uitvoerden....
book 1989
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Heslinga, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Stegehuis, G.W. (author), Walpot, J.I. (author)
Beschrijving van de technische en sociaal economische situatie van het gebruik van 1,3- butadieen in het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot de arbeidshygienische omstandigheden. Er wordt voorgesteld de MAC-waarde te verlagen.
book 1988
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Heslings, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Walpot, J.I. (author)
Beschrijving van de technische en sociaal-economische situatie van het gebruik van trichloormonofluormethaan in het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot de arbeidshygiënische omstandigheden. Blootstelling kan in de gehele industrie plaats vinden. Alleen bij de produktie van flexibele polyurethaan schuimen kunnen concentraties voorkomen die...
report 1988
Searched for: subject%3A%22MAC%22
(1 - 20 of 21)

Pages