Searched for: subject%3A%22Luchtkwaliteit%22
(1 - 8 of 8)
document
van Dinther, D. (author), Plomp, A.J. (author)
Eén van de aandachtspunten van de gemeente Sliedrecht is de luchtkwaliteit in de gemeente, vooral die ten gevolge van het lokale verkeer. De gemeente Sliedrecht heeft TNO gevraagd om de luchtkwaliteit – en specifieker de fijnstof- en stikstofdioxide (NO2) concentraties - in de gemeente te onderzoeken. Om de luchtkwaliteit te onderzoeken heeft...
report 2019
document
van Dinther, D. (author), Plomp, A.J. (author)
Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente Sliedrecht, er zijn in deze gemeente zorgen omtrent de luchtkwaliteit, vooral ten gevolge van het lokale verkeer. Om de luchtkwaliteit te onderzoeken heeft TNO drie CaireBoxen geinstalleerd op drie locaties in Sliedracht: Craijensteijn, Stationseg en de Rivierdijk. De fijnstof- en...
report 2018
document
Op aanvraag van de Vlaamse Overheid heeft TNO in samenwerking met PTV offerte uitgebracht voor het toepassen van de Vlaamse EnViVer versie in een case studie betreffende Gent. Deze samenvatting documenteert de uitvoering van deze opdracht. Vlaanderen kampt momenteel in bepaalde stedelijke gebieden ter hoogte van snel- en ringwegen met...
report 2018
document
Otjes, R.P. (author), Weijers, E.P. (author), Klymko, T. (author), van Dinther, D. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In Eindhoven wordt op een groot aantal locaties de luchtkwaliteit gemeten met sensorsystemen die door ECN ontwikkeld zijn. Tezamen vormen deze systemen het Innovatie Lucht Meetnet (ILM). Het meetnet is gestart in 2014 en de afgelopen jaren zijn aantallen stations en te bemeten componenten verder uitgebreid. De belangrijkste componenten die nu...
report 2017
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Wesseling, J.P. (author), Hollander, J.C.T. (author), Teeuwisse, S.D. (author), Keuken, M.P. (author), Spoelstra, H. (author)
report 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Wesseling, J.P. (author), Weinhold, O. (author)
report 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Wesseling, J.P. (author), Zandveld, P.Y.J. (author)
report 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Keuken, M.P. (author), van Oss, R.F. (author), van Pruissen, O.P. (author)
report 1996
Searched for: subject%3A%22Luchtkwaliteit%22
(1 - 8 of 8)