Searched for: subject%3A%22Loopbaan%22
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Hulsegge, G. (author), Verhoef, H. (author), Emmert, S. (author), Thijs, C. (author)
Arbeidsmarktdiscriminatie tijdens de werving en selectie beperkt de kansen van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt, zoals mensen met een migratieachtergrond, vrouwen en mensen met een chronische ziekte. Ondanks dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar arbeidsmarktdiscriminatie, ontbreekt een gedeeld beeld onder wetenschappers en...
article 2021
document
Vos, M. (author), Roelse, V. (author), Koopmans, L. (author), van der Torre, W. (author), Xavier, M. (author), van der Horst, A. (author), van Nispen, I. (author), Sanders, J. (author)
De arbeidsmarkt verandert snel. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben grote impact op het werk. Taken en functies verdwijnen en er ontstaan nieuwe. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben grote impact op de inhoud van werk, bedrijfsprocessen en businessmodellen. Het is daarom belangrijk dat...
article 2021
document
Roelse, V. (author), Sieh, M. (author), Castelein, J. (author), Rouwenhorst, D. (author), Xavier, M. (author), van Nispen, I. (author), Vos, M. (author), van der Torre, W. (author), Koopmans, L. (author)
Zelf de regie nemen over je loopbaan wordt door snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds belangrijker. Werkgevers kunnen daar voorwaarden voor scheppen, maar ook de inbreng van medewerkers is van belang. Deze handreiking voor mkb-werkgevers geeft praktische handvatten om de eigen regie van medewerkers te vergroten. In de...
report 2021
document
Roelse, V. (author), Rouwenhorst, D. (author), Xavier, M. (author), van der Torre, W. (author), Koopmans, L. (author), van der Horst, A. (author), van Nispen, I. (author), Vos, M. (author)
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat was al een gegeven en is nu enorm versterkt door de coronacrisis, waar we bij het verschijnen van het document nog middenin zitten. De enige zekerheid is dat alles onzeker is en dat door maatschappelijke, economische en allerlei andere invloeden, werk drastisch kan veranderen. Duurzame inzetbaarheid is...
report 2020
document
Sanders, J. (author), Dorenbosch, L. (author), van den Eerenbeemt, J. (author)
Technologische innovaties zullen in vrijwel alle sectoren en banen menselijke arbeid deels gaan vervangen. Dat kan aanzetten tot toekomstangst. Niet nodig, mits je tijdig en taakgericht met je medewerkers in gesprek gaat over technologische innovaties en de taken van de toekomst die daarbij horen.
article 2019
document
van Drongelen, A. (author), van de Ven, H. (author), Putnik, K. (author), Smits, W. (author), Eekhout, I. (author), van de Bossche, S.N.J. (author), Goudswaard, A. (author)
public lecture 2017
document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, J. (author)
Van vijf naar drie dagen werken voor de baas, om daarnaast een eigen onderneming te starten. Bij onderzoeksinstituut TNO kan dat sinds kort. De hybride TNO’er is in opkomst.
article 2017
document
Sanders, J. (author), Blonk, R. (author), Geuskens, G. (author), de Grip, A. (author)
Organizational and technological changes are occurring ever more rapidly, and employees are faced with increasing deficits in their knowledge. Because of this, not only is individual employability under pressure, but also the competitiveness and innovativeness of companies and institutions. Remedying or even preventing these knowledge deficits...
article 2015
document
Dorenbosch, L. (author), Boneschansker, O. (author), Fermin, B. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author), Geuskens, G. (author)
Employees who hold multiple jobs are no exception on the Dutch labour market. However, little is known about the motives behind ‘multi-jobbing’. This study addresses a qualitative exploration among twenty multi-jobbers of 45 years and older who recently made a transition from one job in paid employment to multiple jobs – either with multiple...
article 2015
document
Oprins, E. (author), Corbalan, G. (author), Lagerveld, S. (author)
report 2014
document
Nauta, A. (author), Sanders, J. (author)
Elektronische portfolio's in human resource management is een (recent) instrument waarmee de wederzijdse behoeften van werknemers en werkgevers op elkaar afgestemd kunnen worden. Het portfolio geeft een overzicht van de inzetbaarheid van de medewerker inzake haar/zijn competenties, ambities, motivatie en handelen enerzijds en anderzijds wat de...
article 2006
document
van Dalen, E.J. (author)
Sinds enkele jaren genieten Shared service centers (SSC) een warme belangstelling. Veel organisaties hebben inmiddels een SSC ingericht of zijn van plan dat te doen. Men kan een SSC definiëren als: een resultaatverantwoordelijke eenheid in de organisatie die tot taak heeft het leveren van specifieke, specialistische diensten aan de operationele...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author)
TNO onderzocht de eerste ervaringen met de levenloopregeling in vijf CAO"s en in vijf bedrijven. Twee zaken vallen op bij die inventarisatie. Zowel werkgevers, vakbonden als HR-managers proberen te sturen op de doelen van de regeling. Neemt een werknemer sabbatsverlof, dan kan hij of zij in die tijd toch ook een opleiding volgen? Het loopt...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
In maart van dit jaar mocht de auteur tweemaal een werkbezoek afleggen bij een onderzoeksinstituut in Finland. Het thema betrof in beide gevallen het bevorderen van de arbeidsmogelijkheden van uiteenlopende leeftijdsgroepen: jonge schoolverlaters en oudere werknemers. Of anders geformuleerd, groepen aan het begin en aan het einde van hun...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Gründemann, R. (author)
In dit rapport wordt het vermoeden getoetst dat slecht of goed werknemerschap het gevolg is van slecht of goed werkgeverschap. Voor het onderzoek zijn representatieve gegevensbestanden van respectievelijk 1000 werknemers en 500 werkgevers gebruikt. Twee vragen zijn onderzocht: Wat doen werknemers dan precies meer (of minder) onder invloed van...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Winthagen, T. (author), Stark, K. (author)
TNO onderzocht in opdracht van de sociale partners in de gemeentelijke CAO-onderhandelingen hoe loopbaanbeleid bij Brandweer en Ambulance vorm kan krijgen. Er is gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden, loopbaanmaatregelen, succesvol en minder-succesvol loopbaanbeleid en randvoorwaarden waaraan loopbaanbeleid moet voldoen. Drie functietypen zijn...
report 2005
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Korver, T. (author), Gründemann, R. (author)
De omschakeling van een kostwinnerssamenleving naar een samenleving met geïndividualiseerde arbeidsparticipatie is een langdurig proces. De omschakeling in Nederland is deels bereikt - overigens zonder veel beleidsinspanningen! - en deels ook niet. Nederland staat bekend als de enige "anderhalf-economie" ter wereld. Daar zijn we trots op. Is dat...
article 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Verburg, R. (author), Gründemann, R. (author)
Effectief loopbaanbeleid is niet alleen het invoeren van nieuwe instrumenten. Hoewel het vaak verleidelijk is om iets nieuws te proberen, is het beter om het loopbaanbeleid consistent te houden met de overige HRM-onderdelen.
article 2004
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Niet elke organisatie zal kunnen rekenen op een halvering van het verzuim en niet in elke situatie is het invoeren van verzuimprikkels verstandig en mogelijk. Dit artikel beschrijft wat bekend is over het inzetten van verzuimprikkels en verwijst naar een stappenplan dat aangeeft welke stappen een (gemeente-)organisatie zou moeten nemen als ze...
article 2003
document
Smit, A.A. (author), Stark, K.J.M. (author)
Het erkennen van verworven competenties (EVC) kent vele vormen, procedures en toepassingen en op veel plaatsen wordt hiermee geëxperimenteerd in pilots. Het Kenniscentrum EVC heeft TNO Arbeid gevraagd om aan de hand van een algemene schets van de totale procesgang en verantwoordelijkheidsverdeling twee voorbeelden te beschrijven van EVC-achtige...
report 2003
Searched for: subject%3A%22Loopbaan%22
(1 - 20 of 34)

Pages