Searched for: subject:"Lonen"
(1 - 8 of 8)
document
Eekhoudt, I. (author), Oomens, S. (author), Blonk, R. (author)
Er is maar weinig bekend over de effecten die de RIV-toets en eventuele loonsancties op werkgevers hebben. Vinden ze het rechtmatig, rechtvaardig en/of redelijk? Of is er veeleer sprake van boosheid of frustratie? Het zijn vragen waarop het promotieonderzoek van Ilonka Eekhoudt antwoord moet geven.
article 2020
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author), van Vuuren, T. (author), Schaeffer, J. (author)
Inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van loondoorbetalingsstelsels bij ziekte voor de CAO-partijen in de energie- en nutssector is het doel van dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd bij tien bedrijven en enkele buitenlandse ervaringen, elk aan de hand van elf vragen.
report 2007
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), Brouwer, P. (author), Braat, A. (author)
Dit TNO-rapport is het verslag van een verkennend onderzoek naar de vraag of er verschillen in effecten tussen publieke en private uitvoering van de WGA te verwachten zijn in met name de lengte van de privaat verzekerde periode van de WGA. De vraag is vanuit drie invalshoeken onderzocht: gekeken is naar de effecten van verlenging van de...
report 2006
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Niet elke organisatie zal kunnen rekenen op een halvering van het verzuim en niet in elke situatie is het invoeren van verzuimprikkels verstandig en mogelijk. Dit artikel beschrijft wat bekend is over het inzetten van verzuimprikkels en verwijst naar een stappenplan dat aangeeft welke stappen een (gemeente-)organisatie zou moeten nemen als ze...
article 2003
document
de Leede, J. (author)
Dit achtste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 3 'het respecteren van medewerkers' en gaat in op de rol die beloning en arbeidsvoorwaarden spelen in het managen van de arbeidsrelatie tussen leidinggevende en medewerker. Uitgelegd wordt wat...
bookPart 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Een onderzoek in 1996 naar ervaringen van verzekerings- en bedrijfsartsen met de privatisering van de Ziektewet werd eind 1997 herhaald (zie artikel "Privatisering van de Ziektewet" in Sociaal Maandblad nr. 10 1997). De enquête werd door 610 bedrijfsartsen en 338 verzekeringsartsen ingevuld. De resultaten laten zien dat over het algemeen...
article 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Verkleij, H.E.M. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
De invoering van de wet TZ, de WULBZ en de wijzigingen in de Arbowet hebben ingrijpende consequenties voor zowel werkgevers als werknemers gehad. Bovendien zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Het onderhavige rapport beschrijft een onderzoek gericht op het achterhalen van de aard en omvang van de...
book 1997
document
Andriessen, S. (author), Vrooland, V. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit boek geeft inzicht in het kiezen en toepassen van arbeidsvoorwaardelijke prikkels als medicijn tegen ziekteverzuim. Het lijkt makkelijk. Een financiële tegenvaller motiveert de werknemer zich eerder beter te melden. Of een meevaller bij constante aanwezigheid werkt ziekmelden tegen. Zo gemakkelijk ligt dat echter niet. Ervaringen van...
book 1996
Searched for: subject:"Lonen"
(1 - 8 of 8)