Searched for: subject%3A%22Logistiek%22
(1 - 20 of 20)
document
de Wilde, H.P.J. (author), Smit, C. (author), Usmani, O. (author), Hers, S. (author), Nauta, M. (author)
Het aantal elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark groeit gestaag. Dit leidt tot een groeiende vraag naar elektriciteit om deze voertuigen te laden. Elektrisch rijden heeft dus gevolgen voor het Nederlandse elektriciteitssysteem. Hoe groot die gevolgen zullen zijn is sterk afhankelijk van twee factoren: de wijze waarop de...
report 2022
document
Goudswaard, A. (author), van der Klauw, M. (author), van Andel, J. (author), de Groen, L. (author)
De wereld verandert. Meerdere ontwikkelingen vragen om een aanpassend vermogen van de maatschappij in het algemeen. Ook de logistieke sector ervaart een aantal forse uitdagingen: ▪ Groeiende ontevredenheid, negatief imago logistieke sector ▪ Toenemende schaarste van grond, weerstand tegen ‘verdozing’ van het landschap ▪ Verstedelijking, ervaren...
report 2022
document
van den Bergh, R. (author), van den Tooren, M. (author), Westbeek, E. (author), Steinhoff, M. (author)
De arbeidsmarkt is constant in beweging. Personeelstekorten- en overschotten dienen zich voortdurend aan in wisselende sectoren. Om flexibel in te spelen op deze dynamiek, is het van belang dat personeel makkelijk kan overstappen van de ene naar de andere sector. Deze flexibele overstap kan gefaciliteerd worden door te selecteren op skills (d.w...
report 2022
document
Krause, F. (author), Vries. A. de, (author), de Looze, M. (author)
Dit document bevat een overzicht van technologieën die gebruikt kunnen worden om medewerkers bij logistieke taken, cognitief te ondersteunen. Met dit overzicht kunnen bedrijven snel inzicht krijgen in de belangrijkste technologieën en met de taak-technologiematrix snel een selectie maken van technologieën met de meeste potentie. Het overzicht is...
report 2022
document
van den Bergh, R. (author), Westbeek, E. (author), Steinhoff, M. (author), van den Tooren, M. (author)
Deze skillslijst is onderdeel van het TRANSFER-project, waarin we een skills-matchingsaanpak ontwikkelen om baantransities tussen de horeca en de logistiek mogelijk te maken. Onderdeel van het project is het in kaart brengen van de benodigde transversale skills (d.w.z. kennis, vaardigheden en eigenschappen) van 3 functies in de horeca ...
report 2022
document
Hofstra, N. (author), Vodegel, M. (author), Moeke, D. (author), van den Tooren, M. (author), Preenen, P.T.Y. (author), Mennens, K. (author), Schipper, T. (author)
Nederland is met trots al jaren een wereldwijde leider op het gebied van logistiek (Arvis et al., 2018). In 2015 had de logistiek een toegevoegde waarde van €65 miljard aan het BBP (9,4 procent van totaal), en verschafte werk aan ongeveer 824.000 personen (Topteam Logistiek, 2019). In 2019 is het aantal werkenden zelfs gestegen naar circa 960...
article 2021
document
van den Bergh, R. (author), Westbeek, E. (author), Steinhoff, M. (author), van den Tooren, M. (author)
Deze skillslijst is onderdeel van het TRANSFER-project, waarin we een skills-matchingsaanpak ontwikkelen om baantransities tussen de horeca en de logistiek mogelijk te maken. Onderdeel van het project is het in kaart brengen van de benodigde skills (d.w.z. kennis, vaardigheden en eigenschappen) van 3 functies in de horeca (medewerker fastservice...
report 2021
document
van den Bergh, R. (author), Westbeek, E. (author), Steinhoff, M. (author), van den Tooren, M. (author)
Deze skillslijst is onderdeel van het TRANSFER-project, waarin we een skills-matchingsaanpak ontwikkelen om baantransities tussen de horeca en de logistiek mogelijk te maken. Onderdeel van het project is het in kaart brengen van de benodigde skills (d.w.z. kennis, vaardigheden en eigenschappen) van 3 functies in de horeca (medewerker fastservice...
report 2021
document
Harmsen, J. (author), van Eijck, C. (author), Wagner, H. (author)
public lecture 2020
document
Dhondt, S. (author)
Als je logistieke bedrijven vraagt of ze innovatief zijn, dan zegt 90% dat ze dat is. Die innovaties kunnen betrekking hebben op productvernieuwing, procesverbeteringen, marketinginnovaties etc. Als je doorvraagt of ze vernieuwingen ook daadwerkelijk implementeren, dan kan slechts 40% dit bevestigen. Bij bedrijven die aangeven dat ze sociaal...
bookPart 2020
document
Hulsegge, G. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, F. (author), van den Berg, L. (author), Rosenkrantz, N. (author), Steinhoff, M. (author)
De Tool Innovatie Leiderschap is een prototype en nog geen uitwerking in een definitieve vorm. Het prototype is een ‘route-bord’ met een ‘set paradox-kaartjes’ en een ‘matrixtabel van leiderschapscompetenties bestaand cursusaanbod’.
report 2020
document
Hulsegge, G. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, F. (author), Preenen, P. (author)
De Taskforce Sociale Innovatie (SI) van de sector logistiek is initiator van de Roadmap Sociale Innovatie die in 2019 is ontwikkeld, mede door TNO (Preenen et al., 2018). Door de Taskforce SI zijn drie actuele thema’s benoemd om uit te werken: 1. Leiderschap, 2. Samenwerken, 3. Flexibilisering. In relatie tot veranderende technologie, human...
report 2020
document
Hulsegge, G. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, F. (author), van den Berg, L. (author), Rosenkrantz, N. (author), Steinhoff, M. (author)
De TOOL INNOVATIE LEIDERSCHAP (TIL) is bedoeld voor personen die leidinggeven aan innovatie in de sector logistiek. Deze tool is met name bedoeld voor op personen op middenkaderniveau van een groot bedrijf, en directeur-eigenaren van een midden- en kleinbedrijf, die leidinggeven aan een innovatie. Met innovatie wordt vooral bedoeld: het invoeren...
report 2020
document
Krause, F. (author), Douwes, M. (author)
Binnen ‘MAPA Duurzaam fysiek werk’ hebben wij in 2019 specifiek gekeken naar sectoren met zwaar werk met als doel een beter beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot robotisering in relatie tot fysieke belasting. Wij wilden meer te weten komen over de belangrijkste drijfveren voor robotisering en de plaats die fysieke belasting...
report 2020
document
Preenen, P. (author), Vos, M. (author), van Andel, J. (author), de Heus, Y. (author), van der Maarel, R. (author), Dhondt, S. (author)
Dit document beschrijft een gezamenlijke, gecoördineerde visie en aanpak ter bevordering van Sociale Innovatie (SI) bij logistieke bedrijven voor een duurzame, aantrekkelijke en excellente logistieke sector. Daartoe is een solide, breed gedragen, en concreet actieprogramma (roadmap) ontwikkeld met onderzoeks-, innovatie- en...
report 2019
document
Oeij, P.R.A. (author), Putnik, K. (author), van der Torre, W. (author), Dhondt, S. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Het project combineert het doen van onderzoek en het ontwikkelen van praktijkoplossingen. Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek naar innovatie-adoptie, casestudie-onderzoek in logistieke bedrijven over innovatiepraktijken en vragenlijstonderzoek over de innovatie-adoptie volgens logistieke managers. Het ontwikkelen van...
report 2018
document
Boswinkel, R.A. (author), Oeij, P.R.A. (author), Kranenborg, K. (author), van der Torre, W. (author)
De Nederlandse logistieke sector behoort tot de absolute wereldtop. De arbeidsproductiviteit ligt tweemaal hoger dan de beste vier landen. De verwachting is dat de sector verder zal groeien in de toekomst. Desalniettemin staan de logistieke bedrijven onder een voortdurende druk om de concurrentiepositie te verbeteren en te blijven innoveren. Het...
report 2018
document
van Rijk, R. (author), Paradies, G.L. (author)
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een spel ter bevordering van innovatie-adoptie binnen de logistieke sector. Het doel van dit spel is medewerkers op de werkvloer meer open te laten staan voor innovaties. Door het spelen van dit spel doen de medewerkers verschillende inzichten op die hieraan bijdragen. Dit zijn: 1. kennis maken met de...
report 2018
document
de Bes, J. (author), Eckartz, S. (author), van Kempen, E. (author), van Merriënboer, S. (author), Ploos van Amstel, W. (author), van Rijn, J. (author), Vrijhoef, R. (author)
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek en bij negen proeftui-nen in binnenstedelijk gebied is aangetoond dat hier forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk...
report 2018
document
Konemann, R. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO, Gezond Transport en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2014
Searched for: subject%3A%22Logistiek%22
(1 - 20 of 20)