Searched for: subject%3A%22Literatuuronderzoek%22
(1 - 20 of 38)

Pages

document
van der Torre, W. (author), Koopmans, L. (author), Bouwens, L. (author), van den Bergh, R. (author), Wiezer, N. (author), Weyers, M. (author)
Het aandeel werkenden met burn-outklachten neemt al geruime tijd toe. In 2007 had 11% van de werknemers last van aanzienlijke burn-outklachten en in 2018 is dat opgelopen tot 17%. Burn-outklachten zijn zowel voor werknemer, werkgever als maatschappij een belangrijk en groeiend probleem en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hogere taakeisen ...
other 2020
document
Rovers, V. (author), Tigchelaar, C. (author), de Koning, N. (author), Hermans, L. (author)
Om antwoord te krijgen op deze vragen is een beknopt literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast is er gesproken met acht (markt)organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van financieringsconstructies voor huiseigenaren. Dit document biedt een overzicht van bestaande en in ontwikkeling zijnde financieringsconstructies...
report 2019
document
van Zenderen, K. (author), van Berlo, W. (author), Vink, R. (author), Feenstra, H. (author)
Het onderzoek van de Commissie Samson heeft aangetoond dat jongeren in de residentiële jeugdzorg een twee maal zo groot risico lopen op seksueel misbruik als jongeren in de gewone populatie (Samson, 2012); meisjes lopen een nog groter risico dan jongens. Een groot deel van het seksueel geweld bleek zich af te spelen tussen jongeren onderling....
report 2015
document
Blonk, R.W.B. (author), van Twuijver, M.W. (author), van de Ven, H.A. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Beknopt onderzoek naar de wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van re-integratie in het gemeentelijk domein van werk en inkomen.
report 2015
document
Hopman-Rock, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2010
document
Fransman, W. (author), Schinkel, J. (author), Meijster, T. (author), van Hemmen, J. (author), Tielemans, E. (author), Goede, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: This paper describes the development and evaluation of an evidence database on the effectiveness of risk management measures (RMMs) to control inhalation exposure. This database is referred to as Exposure Control Efficacy Library (ECEL). Methods: A comprehensive review of scientific journals in the occupational hygiene field was...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sonneveld, H.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in een mogelijk causaal verband tussen echtscheiding en ziekteverzuim. Daarvoor is een (inter)nationale literatuuranalyse gedaan en statistisch onderzoek met gegevens van het CBS. De literatuurstudie wijst in een richting van een mogelijke samenhang tussen echtscheiding en (hoger) ziekteverzuim....
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Wevers, C. (author)
Het moeizaam van de grond komen van begeleid werken in Nederland was voor de Meergroep aanleiding om TNO en TNS/NIPO te vragen hiernaar onderzoek te doen. Het project bestaat uit een case study van het begeleid werken via de Meergroep, een onderzoek onder werkgevers die begeleid werkers in dienst hebben via de Wsw en het voorliggende rapport....
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Molen, H.F. (author), Sluiter, J. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
This is a study of the effectiveness of interventions to reduce the physical work demands associated with manual (materials) handling in the work situation and musculoskeletal symptoms in the longer term. A systematic electronic literature search between 1990 and February 2003 was performed in 5 databases: Embase, Medline, HSE-line, Nioshtic,...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), de Greef, M. (author), van den Broek, K. (author), Jongkind, R. (author), Kenny, L. (author), Shechtman, O. (author), Kuhn, K. (author)
The purpose of this working paper, prepared by the Topic Centre on Research - Work and Health of the European Agency for Safety and Health at Work, is to look at the link between a good working environment and productivity. A better understanding of positive effects of a good working environment would support the implementation of effective...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), van Scheppingen, A. (author), Zwetsloot, G. (author), Koningsveld, E. (author), Gründemann, R. (author), Treur, H. (author), Thie, X. (author), Nuijens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Door middel van literatuuronderzoek en bedrijfsbezoeken is een inventarisatie gemaakt van kosten/baten methodieken voor Integraal Gezondheids Management (IGM). Hierbij is ingegaan op de relevante elementen, de strategische betekenis van kosten/baten analyses en de overwegingen die ten grondslag liggen aan het gebruik van deze methodieken....
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Dit artikel maakt de huidige stand van kennis op over de kosten en baten van bedrijfsbewegingsprogramma's. Een aantal bedrijven biedt reeds een of andere vorm van bewegingsstimulering aan. Veel andere bedrijven aarzelen echter nog om een bedrijfsbewegingsprogamma te starten. Inzicht in de kosten en baten van dergelijke programma's zou de twijfel...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), van der Vorm, J. (author), Thie, X. (author)
‘Veilig ondernemen als core business’ is een doelfinancieringsproject van TNO Arbeid voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en beoogt in kaart te brengen welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn voor bedrijven om veiligheid als onderdeel van het primaire proces te beschouwen. Onderdeel van het primaire proces...
report 2004
document
Ruel, H.J.M. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.C. (author)
Dit hoofdstuk uit het boek 'ICT, arbeid en organisatie' gaat in op de relatie tussen ICT en het management van arbeidsrelaties. Doel van dit hoofdstuk is te beschrijven hoe ICT en het management van arbeidsrelaties binnen organisaties zich tot elkaar verhouden. Daarbij gaat het om de confrontatie tussen het ideaalbeeld, zoals dat uit (normatieve...
bookPart 2003
document
Goudswaard, A. (author)
In 2003 promoveerde Anneke Goudswaard aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Flexibele arbeid - duurzame arbeid? De stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van de arbeid'. Dit artikel bevat een overzicht van de inhoud van het proefschrift. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn twee belangrijke opgaven voor...
article 2003
document
de Looze, M.P. (author), Kuijt-Evers, L.F. (author), van Dieën, J. (author)
The concepts of comfort and discomfort in sitting are under debate. There is no widely accepted definition, although it is beyond dispute that comfort and discomfort are feelings or emotions that are subjective in nature. Yet, beside several subjective methodologies, several objective methods (e.g. posture analysis, pressure measurements,...
article 2003
document
van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader werden twee vraagstellingen geformuleerd, te...
report 2003
document
Bongers, P.M. (author), Kremer, A. (author), ter Laak, J.L.M. (author), TNO Arbeid (author)
Een hoge werkdruk en stress kunnen op langere termijn een negatief effect hebben op de gezondheid. Zo wordt verondersteld dat deze factoren onder meer leiden tot Repetitive Strain Injuries (RSI). De relatie tussen stress en klachten aan het bewegingsapparaat is al vaak aangetoond. De meeste onderzoeken richten zich echter vooral op nek- en...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has asked TNO Work & Employment to report on the quality of work and employment in the sector of Hotels & Restaurants in The Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries. The reports assess the impact of...
book 2003
Searched for: subject%3A%22Literatuuronderzoek%22
(1 - 20 of 38)

Pages