Searched for: subject%3A%22Licht%22
(1 - 10 of 10)
document
Boeckhout, C.I. (author), Terwoert, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author), Wieringa, F.P. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Alferdinck, J.W.A.M. (author)
Dit rapport beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van de Europese richtlijn voor beroepsmatige blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling (Richtlijn 2006/25/EG). Het rapport is opgesteld om een beeld te krijgen waar kunstmatige bronnen van optische straling in Nederland voorkomen en met welke beheersmaatregelen...
report 2006
document
Douwes, M. (author), Blatter, B. (author), Thé, K. (author), TNO Arbeid (author)
Uit een literatuuronderzoek en interview ronde door TNO Arbeid blijkt dat er nog maar weinig harde bewijzen zijn voor de effectiviteit van een bepaalde RSI-aanpak. RSI-bestrijding blijft in de praktijk een kwestie van "met gezond verstand" werken. Op bedrijfsniveau zijn 8 verschillende terreinen gevonden waarop maatregelen genomen zijn: het gaat...
article 2002
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Weeda, M. (author), den Ouden, A.C.B. (author), de Smidt, R.P. (author), Dijkstra, J.W. (author), Weijers, E.P. (author)
-
report 2002
document
van Norren, D. (author), Keunen, J.E.E. (author), Vos, J.J. (author), TNO Technische Menskunde (author)
De straling uit een laserpen valt onder de optische straling, waarvoor door de Gezondheidsraad richtlijnen voor de veiligheid zijn opgesteld. Indien laserpennen een hoog genoeg vermogen kunnen produceren (groter dan 5 mW), kunnen zij oogletsel veroorzaken. Dit betreft netvliesschade in de vorm van thermische of fotochemische schade. De meeste...
article 1998
document
TNO Bouw (author), Kool, H.D.M. (author), van Straalen, IJ.J. (author), 't Hart, H. (author), Oldengarm, J. (author)
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Meijst, W.J. (author), Dul, J. (author)
In de huidige maatschappij maken lichamelijk zware werkzaamheden steeds meer plaats voor lichtere werkzaamheden. Dit lichte werk is tevens meestal statisch van karakter, terwijl het zware werk meer dynamisch is. Tijdens licht statisch werk raken de spieren niet uitgeput, zoals bij zwaar lichamelijk werk, maar raken ze wel vermoeid. Op de lange...
report 1991
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Padmos, P. (author)
Naar aanleiding van berichten over nadelige effecten van fluorescentieverlichting op gezondheid en welbevinden is een literatuurstudie uitgevoerd. Ten eerste werden de mogelijke effecten van de spectrale verdeling op o.a. huidkanker, lichtstress, algemene gezondheid en oogvermoeidheid beschouwd. Vervolgens werd bezien of de lichtrimpel of...
book 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
De anekdotes over (heel) lange mensen en hun lengteproblemen zijn bekend. Minder bekend echter zijn de verhalen over hun werkplek, terwijl ook daar aanzienlijke knelpunten liggen. Met een speciale uitgave van het blad Languit en met de Arbowet (artikel 3) als stok achter de deur, wil de Stichting Languit problemen van lange mensen met klem onder...
article 1991
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Meuling, W.J.A. (author), Akkersdijk, H. (author), Mulder, H.C.M. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, het gebruik van de de beroepsmatige blootstelling aan benzeen. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een prioritaire status moet krijgen...
report 1988
Searched for: subject%3A%22Licht%22
(1 - 10 of 10)