Searched for: subject%3A%22Lichaamshouding%22
(161 - 178 of 178)

Pages

document
Huppes, G. (author)
Handmatig stapelen van allerlei produkten komt in de praktijk veel voor. Dit artikel gaat in op de fysieke belasting van stapelen van produkten op een pallet en van het ontstapelen. Twee verschillende voorbeeldsituaties passeren de revue: een eenvoudige, beperkte inpaksituatie, en een grotere en drukkere inpakafdeling. Na een situatieschets...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Wortel, E. (author)
Naaisters hebben vaak klachten in specifieke regio's van het houdings- en bewegingsapparaat, zoals de nek, de linker schouder en de lage rug. Deze klachten zouden mogelijk worden veroorzaakt of verergerd door de werkhouding die wordt opgelegd door het werk en de werkplekinstelling. Om de fysieke belasting te verminderen werd een nieuw...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Delleman, N.J. (author), Berndsen, M.B. (author), Brand, W.A. (author)
Beeldschermwerk kan leiden tot klachten van het bewegingsapparaat. Met name nekklachten zijn sterk gerelateerd aan de instelling van de visuele aspecten van de beeldschermwerkplek. Teneinde de klachten te reduceren zijn onder meer aanbevelingen voor de werkplekinstelling gewenst. In dit onderzoek is door middel van experimenten nagegaan welke...
book 1991
document
van Dieën, J.H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit artikel wordt een toepassing beschreven van de methode van paarsgewijze vergelijking. Deze methode wordt gehanteerd om op basis van expertmeningen een rangorde te kunnen bepalen van het belang van belastende factoren voor de lage rug. Op basis van de vastgestelde rangorde kunnen risicofactoren ten opzichte van elkaar worden gewogen. Deze...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Hildebrandt, V.H. (author), Douwes, M. (author)
In dit onderzoek is nagegaan of het mogelijk is met de door het NIPG ontwikkelde vragenlijst ("Vragenlijst bewegingsapparaat") op een valide manier beroepsgroepen van elkaar te onderscheiden ten aanzien van een aantal belastingsaspecten (gekozen is voor zes romphoudingen en -bewegingen) en ten aanzien van gezondheid (gekozen is voor klachten van...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Bongers, P. (author)
book 1991
document
Hildebrandt, V.H. (author), van Dieën, J.H. (author), van de Schilden, M. (author)
Een groot aantal personen in de land- en tuinbouw wordt door de problematiek van het bewegingsapparaat arbeidsongeschikt : bijna de helft (46%) van de arbeidsongeschikten in deze sector krijgt als diagnose "aandoening van het bewegingsapparaat". Specifieke kennis over aard en omvang van deze problematiek en daarmee samenhangende mogelijkheden...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Douwes, M. (author), Dul, J. (author)
In dit literatuuronderzoek werd gekeken naar de beschikbaarheid van methoden ter registratie van houding en beweging, en de bruikbaarheid van deze methoden voor deskundigen in arbeidssituaties, om een schatting te kunnen maken van de fysieke belasting van werknemers ten behoeve van de evaluatie van mogelijke verbeteringen. Daartoe werd een...
book 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Meijst, W.J. (author), Dul, J. (author)
Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek naar de effecten van vermoeidheid op de werkhouding door statische belasting bij datatypisten. In dit deelonderzoek staat het meetbaar maken van effecten van spiervermoeidheid centraal. De gekozen mogelijke effecten zijn: houdingsverval, micro-bewegingen en macro-bewegingen. Uit de resultaten van...
report 1990
document
de Man, M.C. (author)
Dit leerlingenboek is een onderdeel van de module betreffende veilig en gezond werken met houtbewerkingsmachines. De module omvat ook een handleiding voor docenten. Dit boek is gericht op leerlingen die een opleiding volgen in het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs. De leerstof betreft het werken met houtbewerkingsmachines, waarbij het omgaan met...
book 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Delleman, N.J. (author), Dul, J. (author)
In dit onderzoek is nagegaan of de werkhouding van naaisters in de meubelindustrie verbeterd kan worden door alternatieve (gecombineerde) instellingen van de tafelhoogte, de tafelhelling en de pedaalpositie. Na een beschrijving van de experimenten in een laboratorium worden aan de hand van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan.
report 1989
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Havenith, G. (author), Heus, R. (author)
In opdracht van het DGA is in het beschreven experiment met de methode van partiële calorimetrie het effect van zitten, twee loopsnelheden (.3 en .9 m/s) en drie windsnelheden (0, .7 en .4 m/s) op de kledingisolatie onderzocht in relatie tot de isolatie van dezelfde kleding tijdens staan zonder wind. Dit is uitgezocht voor drie kledingensembles ...
book 1989
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Hildebrandt, V.H. (author), van Baars, M. (author), Arnold, T. (author), de Groot, G. (author), Piens, F.L. (author), Timmer-Anneveldt, A. (author)
In dit onderzoek is nagegaan wat de omvang en aard is van de gezondheidsproblematiek van het bewegingsapparaat in de diverse agrarische sectoren. Het onderzoek werd uitgevoerd m.b.v. een postenquête, toegezonden aan 7349 werknemers en ondernemers (respons: 49%). De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat in vrijwel alle sectoren de rug het...
report 1989
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Dieën, J.H. (author)
Binnen het project: "De ontwikkeling van een preventieprogramma voor aandoeningen van het bewegingsapparaat in de agrarische sectoren" is een onderzoek uitgevoerd naar de risico's voor aandoeningen van het bewegingsapparaat bij werkenden in de teelt van eenmalig oogstbare gewassen onder glas. Na een algemene beschrijving van de gehele...
report 1989
document
Nijboer, I. (author), Dul, J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1987
document
Poll, K.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Veiligheidsinstituut (author)
bookPart 1987
document
Hildebrandt, V.H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1987
document
van der Grinten, M. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1987
Searched for: subject%3A%22Lichaamshouding%22
(161 - 178 of 178)

Pages