Searched for: subject%3A%22Lichaamshouding%22
(81 - 100 of 178)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Reijneveld, C.N. (author), Vink, P. (author), Veldhoen, T. (author), Bronkhorst, R.E. (author)
Bij vijf willekeurige bedrijven in Hoofddorp is onderzoek verricht naar het gebruik van de (vaak uitgebreide) instelmogelijkheden van kantoorstoelen. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de kantoormedewerkers hier nooit gebruik van maakt. Bij 100 kantoormedewerkers is een uitgebreid interview afgenomen, terwijl ze op hun werkplek zaten. Van...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author), Hopman-Roxk, M. (author)
Sinds 1997 wordt tweejaarlijks een Trendrapport Bewegen en Gezondheid uitgegeven. Doel ervan is een actueel beeld te geven van recente onderzoeksresultaten op het brede terrein van bewegen en gezondheid. Ook in dit vierde rapport is gekozen voor een beperking tot twee thema's. Het eerste thema gaat over de mate waarin Nederlanders (moeten)...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Heuvel, S.G. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Boshuizen, H.C. (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Bongers, P.M. (author)
This study aimed at determining the prognostic factors related to the recurrence of low-back pain and future sickness absence due to low-back pain. Data were used from a prospective cohort study in a working population with a three year follow-up period. They were collected with annual questionnaires. A generalised estimating equation model was...
article 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Dit artikel maakt de huidige stand van kennis op over de kosten en baten van bedrijfsbewegingsprogramma's. Een aantal bedrijven biedt reeds een of andere vorm van bewegingsstimulering aan. Veel andere bedrijven aarzelen echter nog om een bedrijfsbewegingsprogamma te starten. Inzicht in de kosten en baten van dergelijke programma's zou de twijfel...
article 2004
document
Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van der Beek, A.J. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author)
Background: Physical inactivity and obesity are major public health problems. Our objective was to investigate the effectiveness of an individual counseling intervention at the workplace on physical activity fitness and health. Counseling content derived from the Patient-centered Assessment and Counseling for Exercise and Nutrition (PACE)...
article 2003
document
Visser, J. (author), König, T. (author), Vink, P. (author)
Betonstaalvlechters doen op de bouwplaats hun werk in vaak extreme lichaamshoudingen. Veelvuldig wordt in de bouw gebruik gemaakt van gewapend beton. Voordat het beton in de bekisting wordt gestort, worden de wapeningsnetten met de hand gevlochten uit wapeningsstaven en prefab wapeningsdelen. Dit handmatig vlechten vindt plaats met ijzerdraad en...
article 2003
document
Proper, K.I. (author), van der Beek, A.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author)
Background: An individual's current status of physical activity and nutrition and readiness to change can be determined using PACE assessment forms. Practitioners have suggested that feedback on the fitness and health components can produce a change in a subject's awareness of their behaviour and thereby lead to a beneficial change in stage of...
article 2003
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Breedveld, K. (author), van der Meulen, R. (author), Hildebrandt, V. (author), Harms, L. (author), Goossens, R. (author), Lucassen, J. (author), Ooijendijk, W. (author), Stiggelbout, M. (author), van der Poel, H. (author), van Bottenburg, M. (author)
De Rapportage Sport is een coproductie van het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, NOC-NSF, TNO, de Universiteit van Tilburg en het W.J.H. Mulier Instituut. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de ontwikkelingen beschreven op het terrein van het sportbeleid, de sportdeelname, vrijwilligerswerk,...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V. (author)
Bewegen is gezond en verhoogt de inzetbaarheid van werknemers. Werknemers die voldoende bewegen verzuimen minder. Meer dan de helft van de werkende Nederlanders beweegt echter niet voldoende volgens de huidige norm voor gezond bewegen. Die zegt dat iedere volwassene tenminste 5 dagen per week minstens een half uur matig intensief moet bewegen,...
other 2003
document
de Looze, M.P. (author), van Rhijn, J.W. (author), van Deursen, J. (author), Tuinzaad, G.H. (author), Reijneveld, C.N. (author)
A participatory and integrative approach was applied to improve the productivity and ergonomics of the assembly lines in two factories, producing magnetic stop valves and office furniture, respectively. Main elements of the approach are the active participation of the company and the integration of two disciplines: assembly engineering and...
article 2003
document
Creemers, M.M.M. (author), de Rooij, A.A.C.J. (author), Oude Vrielink, H.H.E. (author), Roelofs, P.F.M.M. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Schie, J. (author)
In deze eindrapportage worden de resultaten beschreven van een nulmeting en onderzoek naar de stand der techniek op het terrein van fysieke en psychische belasting in de agrarische sectoren. Het onderzoek werd verricht in het kader van het arboconvenant agrarische sectoren. Het eerste deel van het rapport gaat nader in op lichamelijke belasting,...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author)
Het literatuuroverzicht dient als intern naslagwerk op het gebied van bewegen en klachten aan het bewegingsapparaat. Aan de hand van dit literatuuroverzicht kan worden beoordeeld of het zinvol is dat TNO Arbeid bedrijven positief adviseert omtrent programma's op het gebied van bewegen ter preventie van RSI en/of rugklachten en ter bevordering...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Luijsterburg, P.A.J. (author), Bongers, P.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een gecontroleerd interventieonderzoek naar het effect van de invoering van metselmethoden waarbij op hoogte wordt gewerkt, op de lichamelijke belasting, op klachten aan het bewegingsapparaat, op het ziekteverzuim en op de arbeidstevredenheid van metselaars. Uit deze resultaten blijkt dat het...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Hendriksen, I.J.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Bervaes, J.C.A.M. (author)
Lichamelijke inactiviteit is een belangrijk maatschappelijk probleem geworden. Een manier om meer bewegen bij werknemers te stimuleren is het bevorderen van wandelen tijdens de lunch, een laagdrempelige vorm van bewegen die structureel in de dagelijkse arbeidssituatie ingepast kan worden en die grote groepen werknemers kan aanspreken. Het hier...
report 2003
document
de Kraker, H. (author), Smits, M. (author), Visser, B. (author), van Dieën, J.H. (author)
Een belemmerde bloedtoevoer naar werkende spieren wordt vaak genoemd als veroorzaker van RSI-klachten. Doel van het hier beschreven onderzoek was het bepalen van de invloed van knijpkracht en schouderbelasting op de bloedtoevoer naar de onderarm tijdens een intermitterende knijptaak. Tijdens de knijptaak en de daaropvolgende herstelperiode werd...
article 2003
document
de Kraker, H. (author), Blatter, B. (author)
De effectiviteit van behandelmethoden bij Repetitive Strain Injuries (RSI) is nog nauwelijks wetenschappelijk aangetoond. Om een beter inzicht in de gehanteerde methoden te krijgen voor zowel behandeling als reïntegratie heeft TNO Arbeid een onderzoek onder RSI deskundige behandelaars uitgevoerd. Naast inzicht in de gehanteerde behandelingen was...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Kingma, I. (author), Bosch, T. (author), Bruins, L. (author), van Dieën, J.H. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The aim of this paper is to quantify the effect foot position relative to a load...
conference paper 2003
document
Vink, P. (author), van der Grinten, M.P. (author)
Dit artikel gaat over het zitgemak van kantoorstoelen. De TU Delft heeft een studie uitgevoerd naar een bureaustoel, die zich aanpast aan de emotionele toestand van de mens (Emotion). Om meer de interactie tussen stoel en mens te weten te komen is gestart met een observatie van vier proefpersonen op drie verschillende stoelen tijdens drie...
article 2002
document
Delleman, N.J. (author), Dul, J. (author), TNO Technische Menskunde (author)
At a traditional sewing machine workstation professional operators worked at ten different combined adjustments of table height, desk slope, and pedal position. Working posture and workers’ perceptions were measured. Two recommendations were formulated in order to minimize the load on the musculoskeletal system during operation, i.e. (1) the...
article 2002
document
van Middelkoop, M. (author), Gijsbertse-Lanting, J.H. (author), TNO Arbeid (author)
Projectgroep bestaat uit ir. J.C.A.M. Bervaes (Alterra), ir. NJ. Bosma (Ministerie van LNV), drs. A.J. van Golen (stichting Recreatie), dr. IJ.M. Hendriksen (T§O Arbeid), dr. V.H. Hildebrandt (TNO Arbeid) & dr.ir. M. van Middelkoop (Stichting Recreatie). Hoewel in sommige publiekstijdschriften en voorlichtingsmateriaal gunstige effecten worden...
book 2002
Searched for: subject%3A%22Lichaamshouding%22
(81 - 100 of 178)

Pages