Searched for: subject%3A%22Lichaamshouding%22
(61 - 80 of 178)

Pages

document
Wendel-Vos, G.C.W. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), van Baal, P.H.M. (author), Storm, I. (author), Vijgen, S.M.C. (author), Jans, M. (author), Hopman-Rock, M. (author), Schuit, A.J. (author), de Wit, G.A. (author), Bemelmans, W.J.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De ongunstige ontwikkeling in beweeggedrag en overgewicht van de afgelopen jaren kan gedeeltelijk worden gekeerd door intensief interventiebeleid. De kosten hiervan zijn hoog, maar de gezondheidswinst weegt daar tegenop. Dit onderzoek is een onderbouwing van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ooijendijk, W. (author), Hildebrandt, V. (author), Jacobusse, G. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Dit is een samenvatting van de eerste resultaten van de Monitor Bewegen en Gezondheid, over de periode 2000-2004, waarin trends met betrekking tot bewegen, overgewicht en de determinanten hiervan worden bestudeerd. De monitor bewegen en gezondheid is geïntegreerd in monitor ongevallen en bewegen in Nederland (OBiN). Deze monitor wordt...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Bronkhorst, R.E. (author)
This second chapter of the book 'Advanced cabin design : how to improve comfort and performance by progressive cabin design' addresses integral design of small forklift trucks. Neck and back pain are common health problems among forklift truck drivers. In order to reduce these problems manufacturers and designers have paid much attention to the...
bookPart 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Thé, K. (author)
Het kost de moderne mens steeds meer moeite om lichamelijk actief te zijn. Te weinig lichamelijke activiteit verhoogt echter de kans op vroegtijdig sterven als gevolg van hart- en vaatziekten. Om een goede gezondheid te behouden of te krijgen zou elke volwassen Nederlander dagelijks (of ten minste 5 dagen in de week) 30 minuten matig intensief...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author)
Het Profiel Arbeid en Gezondheid 2005 beoogt een overzicht te geven van de ontwikkelingen op het gebied van arbeid en gezondheid dat bruikbaar is voor beleidsmakers, werkgevers, werknemers en zorgverleners. Centraal daarbij staat de manier waarop arbeid en gezondheid elkaar wederzijds beïnvloeden. Het Profiel behandelt trends in de gezondheid...
report 2005
document
Bronkhorst, R.E. (author), de Looze, M.P. (author)
In the automotive industry comfort has become an important issue. In the last decade, the word has entered the world of professional equipment builders like earthmoving machines (wheel loaders, excavators), forklift trucks, cranes, trucks, busses etcetera. comfort nowadays is the buzzword in all those industries where vehicles and cabins are...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit rapport worden de bevindingen samengevat van de Nationale Gezondheidstest 2004. Middels deze test is onderzocht: 1) voor welke vormen van bewegen mensen kiezen die te weinig bewegen of overgewicht hebben; 2) hoe ze tijd daarvoor willen vrijmaken; 3) wat stimuleert ze om daadwerkelijk in beweging te komen. Het bleek dat mensen kiezen voor...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S.I. (author), Bakker, I. (author), van Overbeek, K. (author), Boer, N.D. (author), Hopman-Rock, M. (author)
lichaamsbeweging,wijken, levensomstandigheden, woonomgeving, schoolkinderen, obesitas
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Overbeek, K. (author), de Vries, S.I. (author), Jongert, M.W.A. (author), Hopman-Rock, M. (author)
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit literatuuronderzoek is bekeken of bewegingsstimulering psychische klachten kan voorkómen en verminderen. Er zijn sterke aanwijzingen dat bewegingsstimulering psychische klachten kan verminderen. Verder zijn er wel aanwijzingen voor positieve effecten van bewegingsstimulering op de preventie van psychische klachten, maar vertonen de...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Overbeek, K. (author), de Vries, S.I. (author), Jongert, M.W.A. (author)
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van deze studie is inzicht te verkrijgen in de prevalentie van klachten aan de nek, schouders en armen in de werkende populatie in 15 Europese landen. De prevalentiecijfers worden onderling vergeleken en er wordt gekeken of eventuele verschillen tussen landen ook gevonden worden in het vóórkomen van risicofactoren. De meeste klachten,...
article 2005
document
Hildebrandt, V.H. (author), Proper, K.I. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Bewegen is goed voor de gezondheid en de levensverwachting neemt hierdoor toe (U.S. Department of Health and Human Services, 1996). Dat dit onderwerp vanuit het oogpunt van volksgezondheid steeds meer aandacht krijgt, is dan ook niet verwonderlijk (VWS, 2001). In het bedrijfsleven krijgt bewegingsstimulering tot nu toe nog relatief weinig...
article 2004
document
Vink, P. (author)
Er is nog veel werk voor productontwikkelaars op het gebied van professionele producten. Veel producten die tijdens het werk gebruikt worden zijn aan verbetering toe. Om er een aantal te noemen: kantoorstoelen zijn moeilijk instelbaar, software is lastig bedienbaar, medewerkers kunnen hun benen niet kwijt onder lopende banden, bediening van...
article 2004
document
Lindblad Berkhout, A. (author), Hendriksson-Larsén, K. (author), Bongers, P. (author), TNO Arbeid (author)
The objective of this study was to assess the effect of using a laptopstation and a laptop PC and how this difference in work set-up affected the mechanical load on the neck (C7-Th1 segment), the subjective evaluation of strain on the neck and productivity. Ten healthy male students at Umeå University, Sweden with an average of 10 years of PC...
article 2004
document
Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Arbeid (author)
In Nederland komt overgewicht steeds meer voor. Het thema van de Nationale Gezondheidstest 2003 was daarom gericht op overgewicht en energiebalans. De Nationale Gezondheidstest wordt jaarlijks door TNO en Stichting Pur Sang uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting en met subsidie van het ministerie van VWS. Via een massamediale...
report 2004
document
Kobes, B.J.H. (author), de Vries, S.I. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Dijkstra, M. (author), Papp, E. (author)
report 2004
document
Proper, K. (author)
In dit artikel is onderzocht wat de effecten zijn van bewegingsadviezen. Het blijkt dat werknemers actiever en fitter worden wanneer zij een op maat gesneden bewegingsadvies krijgen. Ook blijken hun lichaamsvetpercentage en cholesterolgehalte lager te zijn dan van niet-geadviseerde collega's. Het is echter niet hard te maken dat...
article 2004
document
Schoenmaker, N. (author), de Looze, M. (author), Commissaris, D. (author)
Rust en taakvariatie heten probate middelen om de statische belasting van het lichaam te verminderen bij bewegingsarm werk. Wie regelmatig pauzeert en zijn werkzaamheden afwisselt, ontziet zijn lichaam. TNO onderzocht wat er allemaal bekend is over de effecten van verschillende soorten pauzes, pauze-intervallen en taakvariatie op het voorkomen...
article 2004
Searched for: subject%3A%22Lichaamshouding%22
(61 - 80 of 178)

Pages