Searched for: subject%3A%22Lichaamshouding%22
(41 - 60 of 178)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Het zesde trendrapport Bewegen en Gezondheid. Het antwoord op de vraag of Nederlanders meer zijn gaan bewegen ten opzichte van de vorige rapportage is positief: wanneer we verschillende dataverzamelingen gaan vergelijken, wordt nagenoeg overal geconstateerd dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt, uitgaande van de combi-norm, stijgt....
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Engbers, L.H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit literatuur- en veldonderzoek is in kaart gebracht hoe groot de deelname is aan bedrijfsbewegingsprogramma’s in het algemeen en uitgesplitst naar diverse risico- en doelgroepen. De studie beoogt de geconstateerde kennislacunes hierover op te vullen om bedrijven meer handvaten te geven om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit het...
report 2008
document
Hendriksen, I.J.M. (author), Thé, K.H. (author), Ribbens, M. (author)
Meer dan de helft van de beroepsbevolking voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen: minimaal 30 minuten per dag op ten minste 5 dagen per week matig intensief bewegen. Bovendien brengen de meeste werknemers het grootste deel van hun werkdag zittend achter hun computer door. Te weinig beweging verhoogt het risico op tal van chronische...
article 2008
document
Breedveld, K. (author), Kamphuis, C. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Sport boeit. Sport bindt. Sport bevordert de gezondheid. En sport betaalt. Sport is anno 2008 ongekend populair. Tweederde van de Nederlanders doet aan sport. Na zwemmen en fietsen is fitness de meest populaire sport geworden. Daarnaast zetten anderhalf miljoen Nederlanders zich als vrijwilliger in voor de sport. De overheid investeert steeds...
book 2008
document
van den Heuvel, S.G. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M. (author), van der Beek, A. (author), Bongers, P. (author)
The object of this study was to examine, in a working population, the preventive effects of several forms of physical activity in leisure time on neck and upper limb symptoms as well as absence from work due to these symptoms. Data were used from a prospective cohort study with a follow-up period of three years. For this analysis a cohort of 1...
article 2007
document
Bernaards, C.M. (author), Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Objective: The purpose of this study was to investigate associations among three modifiable risk factors (ie, physical activity, cardiorespiratory fitness, and body mass index), work productivity, and sickness absence in computer workers. Methods: All participants were computer workers with neck and upper limb symptoms in the preceding 6 months,...
article 2007
document
van Rhenen, W. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schaufeli, W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of two brief preventive stress reduction programs - a cognitive focused program and a combined intervention of physical exercise and relaxation - on sickness absence in stressed and non-stressed employees working in various jobs in a telecom company. Methods: The study was...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
In dit rapport worden recente studies besproken die een overzicht geven van de stand van zaken van het onderzoek op het gebied van Bewegen en Gezondheid. Deze onderzoeken laten zien dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt de afgelopen 2 jaar is toegenomen, het aantal dat geen enkele dag 30 minuten beweegt, is afgenomen. Deze...
report 2007
document
Huysmans, M.A. (author), de Looze, M.P. (author), Hoozemans, M.J.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Dieën, J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
The study was designed to determine the effect of joystick handle size and (display-control) gain at two levels of required task precision on performance and physical load on crane operators. Eight experienced crane operators performed a simulated crane operation task on a computer by use of a joystick with either a short or a large handle. The...
article 2006
document
de Korte, E.M. (author), van Lingen, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A comparative, experimental study with repeated measures has been conducted to evaluate the effect of the use of speech recognition on working postures, productivity and the perception of user friendliness. Fifteen subjects performed a standardised task, first with keyboard and mouse and, after a six week training period, with speech recognition...
article 2006
document
van den Heuvel, S.G. (author), van der Beek, A.J. (author), Blatter, B.M. (author), Bonger, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Examination of the influence of physical exposure at work on neck and upper limb symptoms in office workers. Data were used from a prospective cohort study with a follow-up period of 3 years. Independent variables were physical exposure at work, observed and self-reported. Outcome measures were neck–shoulder symptoms and elbow–wrist–hand...
article 2006
document
Steenstra, I.A. (author), Anema, J.R. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author), Knol, D.L. (author), van Mechelen, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A controlled trial was performed in a occupational healthcare setting to determine the effectiveness of graded activity as part of a multistage RTW programme. Workers (112) absent from work for more than eight weeks due to low back pain, were randomised to either graded activity (n = 55) or usual care (n = 57). The graded activity, a physical...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Commissaris, D.A.C.M. (author), Reijneveld, C.N. (author), Feltham, M.G. (author), Eikhout, S.M. (author)
Om een "slimme" kantoorstoel te kunnen ontwikkelen die het zitgedrag van beeldschermwerkers registreert, evalueert en bijstuurt, is het natuurlijk voorkomende zitgedrag onderzocht bij medewerkers van drie Nederlandse bedrijven. In totaal 47 proefpersonen werden geobserveerd gedurende 45 minuten. Houdingen, bewegingen, juistheid van...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Proper, K.I. (author), Bergstra, B. (author), Bakker, I. (author), van Mechelen, W. (author)
Dit artikel is het eerste van een reeks van vier artikelen waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbaarheid en effectiviteit van primaire preventie-eerstelijnsleefstijlinterventies die toepasbaar zijn in de bedrijfsgezondheidszorg. Dit artikel gaat in op het leefstijlthema "bewegen". Op basis van literatuuronderzoek is geconcludeerd dat...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S.I. (author), van Hespen, A.T.H. (author), Jongert, M.W.A. (author)
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hamberg-Reenen, H.H. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives: This study investigates whether an imbalance between physical capacity and exposure to work-related physical factors is associated with low-back, neck, or shoulder pain. Methods: Data of the longitudinal study on musculoskeletal disorders, absenteeism, stress, and health (SMASH), with a follow-up of 3 years (N=1789), were used. At...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author)
In dit literatuuronderzoek is bekeken of bewegingsstimulering arbeidsrelevante klachten aan het bewegingsapparaat (rug- en arm-nek-schouderklachten) kan voorkómen en verminderen. Het blijkt dat overtuigend effect van bewegingsstimulering op dit moment alleen is aangetoond voor de preventie van rugklachten. Daarnaast lijkt een effect op het...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M.M. (author), Huysmans, M.A. (author)
In allerlei beroepen komt precisiewerk voor, zoals bijv. bij CAD-tekenaars, chirurgen en laboranten. Zij moeten hun handen of instrumenten heel precies plaatsen of bewegen. In dit artikel is via een literatuuronderzoek in de database PubMed nagegaan wat dit betekent voor de fysieke belasting en de taakpresentatie, en welke consequenties dit...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Breedveld, K. (author), Tissen-Raaphorst, A. (author)
De Rapportage Sport is een coproductie van het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, NOC-NSF, TNO Kwaliteit van Leven en het W.J.H. Mulier Instituut. In de nota staan drie thema's centraal: bewegen, meedoen en presenteren.
book 2006
document
Vink, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Op 19 januari 2005 werd tijdens de arbobeurs door de RAI de Arbo Innovation Award 2005 uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die op de arbobeurs staan met een innovatief product. Dat product moet een nieuwe technologie of een nieuw inzicht in zich hebben en een brede toepassing. De winnaar was de Solo liftmate van TAWI BV, gericht op...
article 2005
Searched for: subject%3A%22Lichaamshouding%22
(41 - 60 of 178)

Pages