Searched for: subject:"Leven%5C+lang%5C+leren"
(1 - 12 of 12)
document
Boersma, M. (author), van der Torre, W. (author), Janssen, J. (author), Sanders, J. (author)
Nieuwe geavanceerde technologieën, zoals Internet of Things (IoT), robotisering, nanotechnologie en 3D-printtechnieken, doen in steeds sterkere mate hun intrede in de industrie. De verwachting is dat technische beroepen daardoor aanzienlijk gaan veranderen en dat vraagt ook om andere competenties (kennis, vaardigheden en gedrag). Er ligt een...
article 2018
document
Gort, J. (author), Starren, A. (author), Drupsteen, L. (author), Reinders, J. (author), van der Vorm, J. (author), Zwetsloot, G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het toenemende verschil in management dat gaat over het nemen van risico’s in een complexe wereld van continue verandering, en veiligheidskunde dat gaat over zekerstellen en controleren, belemmert een optimale aanpak voor ongevallenpreventie. Deze publicatie beschrijft een aanpak om veiligheid meer te laten aansluiten bij de corebusiness. Vijf...
report 2007
document
Stark, K.J.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Smit, A.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Veel lager opgeleiden met hooguit VMBO hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt biedt vaak weinig perspectief. Een deel van hen heeft geen afgeronde opleiding waardoor zij moeilijk werk krijgen en perioden van werkloosheid komen regelmatig voor. Zowel het verzuim als de WAO-instroom zijn relatief...
article 2005
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
How can a sustainable employment insurance system be guaranteed as a major element of the ESM? First a summary overview of the Lisbon targets and their impact on the policies of and in the member states of the European Union is given. Then follow data and problems associated with the target of enhancing employability by means of pushing...
public lecture 2004
document
Goudswaard, A. (author)
In 2003 promoveerde Anneke Goudswaard aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Flexibele arbeid - duurzame arbeid? De stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van de arbeid'. Dit artikel bevat een overzicht van de inhoud van het proefschrift. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn twee belangrijke opgaven voor...
article 2003
document
Houtman, I. (author), Smulders, P. (author)
Reactie op 'Bevordert het werk het leren van leraren? Een longitidinale toets van de actief leren-hypothese in Karaseks Demand-Control-model'. T.W. Taris, M.A.J. Kompier, A.H. de Lange, W.B. Schaufeli en P.J.G. Schreurs, Gedrag & Organisatie, 2003, 16, p. 142-167. De auteurs menen dat Taris et al. zich weinig verdiept hebben in eerder onderzoek...
article 2003
document
Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author), TNO Arbeid (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
document
van de Bovenkamp, M. (author), de Leede, J. (author), Oeij, P. (author)
In het voorjaar van 2003 is het project Functieverbreding gestart als onderdeel van het Programma Personeel & Organisatie van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Organisatie (HAO) dat onder meer is gericht op het verhogen van de instroom en het tegengaan van de uitstroom van medewerkers. Het project wordt door TNO Arbeid uitgevoerd in opdracht van...
report 2003
document
Cox-Woudstra, E. (author), Clarenbeek, J. (author)
Dit artikel behandelt de potentiële samenhang tussen ICT en de kwaliteit van de arbeid. Het gaat hierbij om een analytische exercitie waarbij mogelijke verbanden worden verkend. Het concept 'regelkringen' wordt hierbij als intermediërend beschrijvingskader gebruikt. Zowel de verschillende soorten ICT als de kwaliteit van de arbeid worden aan de...
article 2002
document
Cremer, R. (author), TNO Arbeid (author)
Satisfactory job performance depends both on the condition of the work environment and the characteristics of the individual employee. An important characteristic of employees is their information-processing capacity, a concept which is highly related to mental work capacity. Generally it is expected that there is a general decline in the...
bookPart 2001
document
Goudswaard, A. (author), Lourijsen, E. (author), Verhallen, S. (author), Beversluis, P.L. (author), TNO Arbeid (author)
In 1997 is een aantal partners in Nederland, België en Griekenland gestart met het 'Multimedia Flexpool' project. Dit project had de volgende vier doelstellingen: de ontwikkeling van een nieuw beroep: de multimedia networker; het vergroten van de employability van vrouwen door de mogelijkheid te creëren voor continu leren; het opzetten van een...
report 2000
document
Goudswaard, A. (author)
Zowel vanuit de vraag- als de aanbodzijde van de arbeid geven diverse ontwikkelingen een impuls aan verdere flexibilisering. Maar die ontwikkelingen roepen tevens vraagtekens op over de wijze waarop die flexibiliteit te realiseren is. Bedrijven kunnen verschillende strategieën hanteren. Het accent lijkt vooral te liggen op een brede...
article 2000
Searched for: subject:"Leven%5C+lang%5C+leren"
(1 - 12 of 12)