Searched for: subject%3A%22Leerlingen%22
(1 - 12 of 12)
document
Vink, R. (author), van der Pal, S. (author), Eekhout, I. (author), Pannebakker, F. (author), Mulder, T. (author)
report 2016
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
De Hanzehogeschool Groningen heeft vanaf 1 maart 2012 het project “Sociaal in het bestek” uitgevoerd. Het betreft een zogenaamd “RAAK-MKB-project”, een subsidieregeling voor innovatieve projecten van hogescholen in samenwerking met mkb-ondernemers. Met dit project wil de Hanzehogeschool Groningen regionale mkb’ers ondersteunen bij social return...
report 2014
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
public lecture 2014
document
van Keulen, H.M. (author), Scholten, A.M. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
Test Je Leefstijl is een digitaal instrument waarmee leerlingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) een vragenmodule beantwoorden, en vervolgens hierover inzicht en adviezen kunnen krijgen t.a.v. de thema's bewegen, sedentair gedrag, voeding, alcohol, roken, drugs, seksualiteit, fitheid, antropometrie en...
report 2013
document
Kocken, P. (author), Pannebakker, F. (author), Fekkes, M. (author), Kuiper, R. (author), Gravesteijn, C. (author), Diekstra, R. (author)
article 2013
document
Bernaards, C.M. (author), Slinger, J.D. (author), Nauta, S. (author)
Het onderzoek dat beschreven staat in dit rapport had vier doelen. Het in kaart brengen van: 1. de stand van zaken anno 2010 t.a.v. het beweeggedrag van leerlingen op VMBO scholen die actief zijn in het project VMBO in beweging, 2. de wensen en behoeften van deze VMBO leerlingen t.a.v. het huidige sport- en beweegaanbod op school (zowel binnen...
report 2011
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Vogels, T. (author)
Verschillen tussen onderwijssoorten en jongens en meisjes.
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vogels, T. (author)
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek (author), Visser, A. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Enkele resultaten uit het Peilstationonderzoek Gezondheid, gedrag en relaties, ten behoeve van leerkrachten en leerlingen.
other 1990
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Schuurman, M.I.M. (author)
article 1986
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Schuurman, M.I.M. (author)
In verband met een project over problemen van leerlingen in bet voortgezet onderwijs vond in 1980 vanuit bet Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondbeidszorg TNO te Leiden een onderzoek plaats onder Nederlandse scbolieren. Als onderdeel hiervan werd een scboolgeneeskundig onderzoek uitgevoerd waarbij 900 leerlingen van 13 tot en met 18...
article 1983
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO, Leiden (author), Groen, M. (author)
Uw kind heeft de lagere school doorlopen. Nu moet het verder, maar voor welk soort vervolgonderwijs is het geschikt? Dr. Groen verklaart in zijn boek 'Schoolkeuze en schoolsucces', dat het kind het recht moet hebben ook onder een geringe succeskans toegelaten te worden, omdat de voorspellingen ten aanzien van het schoolsucces nog altijd te veel...
book 1967
Searched for: subject%3A%22Leerlingen%22
(1 - 12 of 12)