Searched for: subject%3A%22Leeftijdopbouw%22
(1 - 15 of 15)
document
Smulders, P. (author)
In september 2008 heeft de kredietcrisis hard toegeslagen. Er is een eind gekomen aan een langdurige periode van dalende werkloosheid. Het CPB verwacht dat de werkloosheid zal toenemen tot 600.000 in 2010. Zo ziet het slagveld er begin 2009 uit. Wat heeft dit alles voor effect op de positie van de oudere werknemer? Is het doorwerken van oudere...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Keijzer, L. (author), Cremer, R. (author)
In deze literatuurstudie zijn factoren onderzocht die bepalend zijn voor de ontwikkeling van een veelzijdige loopbaan en factoren die een rol spelen bij de beslissing van werknemers om (vroegtijdig) met werken te stoppen. Het doel van de inventarisatie is inzicht te krijgen in de onderwerpen die in het kader van een veelzijdige loopbaan...
report 2007
document
Samwel, D. (author)
De invalshoek van het het onlangs gehouden congres Werken in de Toekomst was luisteren naar en discussiëren met professionals en geen onderzoeksresultaten presenteren. De bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van drie kennisinvesteringsprogramma's die onlangs bij TNO Kwaliteit van Leven zijn afgerond. De opzet was om de betrokkenheid tussen...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Looze, M.P. (author), Oeij, P.R.A. (author), Blok, M.M. (author), Groenesteijn, L. (author)
Het streven naar een hogere arbeidsparticipatie van oudere werknemers wordt belemmerd door een hardnekkige (negatieve) beeldvorming over hen: men heeft grote twijfels over hun prestatievermogen, dit geldt voor zowel kenniswerk als fysiek zwaar werk. In dit artikel, wordt aan de hand van de literatuur, de relatie tussen leeftijd en...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In dit artikel willen de auteurs nagaan wat de mogelijke effecten zijn van de vergrijzende arbeidsmarkt op de arbeidsveiligheid in Nederland. Op basis daarvan worden conclusies getrokken over effectief leeftijdsbewust personeels beleid. De onderzoekers voerden hiervoor een statische analyse uit op gegevens over arbeidsongevallen in Nederland,...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
Gezondheid van de medewerkers is al in veel organisaties een belangrijk onderwerp en TNO ziet langzamerhand een verschuiving van het nemen van 1 maatregel naar een (visie op) integraal gezondheidsbeleid waarin gezondheid een impact heeft op alle bedrijfsterreinen en dat resulteerd in een samenhangend pakket van maatregels. In dit artikel wordt...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
In deze brochure wordt ingegaan op de gevolgen van de vergrijzing binnen de Nederlandse politie en de noodzaak hun personeelsbeleid aan te passen. De inhoud is gebaseerd op twee onderzoeken uitgevoerd door het NIDI en TNO. Aan de orde komen achtereenvolgens: (1) de huidige en toekomstige leeftijdsopbouw; (2) de relatie tussen vergrijzing,...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), de Vroome, E. (author), Cox, E. (author), Korver, T. (author), Kraan, K. (author)
In dit artikel wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen leeftijd en inzetbaarheid en of het type functie van invloed is op deze relatie. Er is een secundaire analyse gemaakt van een vragenlijst- onderzoek dat is afgenomen onder 1463 werknemers en leidinggevenden uit alle leeftijdsgroepen en uit verschillende bedrijven. De analyse laat...
article 2005
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Beckers, I. (author), van Gils, B. (author), Lautenbach, H. (author)
Om aan de behoefte van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan cijfers over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten te voldoen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds april 2000 vragen in de Enquête Beroepsbevolking opgenomen om deze situatie te monitoren. Deze vragen zijn door het CBS, in samenwerking met TNO...
book 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author)
Older workers in the Netherlands report more health problems than their younger colleagues. Nevertheless, the TNO Work Situation Survey 2002 shows that they are seen to be more motivated and absorbed in their work. In the light of the predicted shrinking of the labour market in the future, it will become increasingly important to facilitate...
article 2004
document
TNO Arbeid (author)
book 2002
document
den Hartog, F. (author), Verbruggen, V. (author)
The Netherlands have shown some major technological and economical changes in the field of new production forms and organisation and labour-related innovations. As in other European countries, some autonomous developments like economic developments partly determine the work organisation and the type of work to be performed. The Dutch workforce...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
In this paper are gathered the proceedings of a symposium held August 31 - September 1 1999, Thera (Santorini), Greece. The Symposium "Strengths & Weaknesses, Threats & Opportunities of Ergonomics in front of 2000" was organised by the International Ergonomics Association and the Hellenic Ergonomics Society. The purpose of the symposium was to...
bookPart 1999
document
Cremer, R. (author)
Dit artikel behandelt verschillende aspecten van vergrijzing, veroudering en de lichamelijke en mentale beperkingen van oudere werknemers. Eerst komen de lichamelijke en mentale ontwikkeling van de mens en vervolgens de verouderingseffecten ter sprake. De functionaliteit en leervermogens nemen af als gevolg van het ouder worden. Daarentegen...
article 1997
document
Ziekemeyer, M. (author)
Vanaf 2000 wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met vergrijzing. Deze demografische ontwikkeling betekent aan de ene kant een toenemend aantal oudere werknemers en aan de andere kant een verminderde toestroom van jongeren. Dit artikel staat stil bij het gangbare ouderenbeleid, de arborisico's voor jonge werknemers en actuele mogelijkheden voor...
article 1996
Searched for: subject%3A%22Leeftijdopbouw%22
(1 - 15 of 15)