Searched for: subject%3A%22Leefstijl%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
van Egmond, M. (author), Harakeh, Z. (author), Otten, W. (author), de Kraker, H. (author), Werkman, H.A. (author), Smits, S. (author), Wiezer, N. (author)
Doel: Ploegendienstmedewerkers hebben een verhoogd risico op Type 2 Diabetes (T2D). Gepersonaliseerde leefstijlinterventies kunnen de ziektelast van T2D verminderen. We voerden een haalbaarheidsstudie en procesevaluatie uit van de leefstijlinterventie Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP). Methode: 16 werknemers met T2D volgden een programma van 13...
article 2022
document
van Ommen, B. (author)
Geneeskunde mist een enorme kans als leefstijl niet serieus genomen wordt. Bijna alle chronische ziekten ontstaan (mede) door ongezonde leefstijl. De huidige geneeskunde behandelt deze ziekten nu met pappen en nat houden, in plaats van met het tegengaan van de oorzaken. Maar alleen het ‘omdenken’ binnen de gezondheidszorg is niet voldoende. Met...
article 2021
document
Iyer, V. (author), Enthoven, C. (author), Klaver, C. (author), Mulder, E. (author), Soeterbroek, A. (author)
Outdoor play makes children healthier. An active lifestyle is particularly important for optimal growth and development of children. Restrictions due to the Corona virus make this more apparent. The professional network ‘View Outside’ collected the lifestyle consequences for visual, motoric, postural, weight, sleep and psychosocial youth health....
article 2021
document
Meijerink, M. (author), Pelle, T. (author), de Frel, D.L. (author), Bosch-Elberse, K.E.M. (author), van Bilsen, J.H.M. (author)
ZonMw heeft het Lifestyle4Health platform verzocht om, in een samenwerking van minimaal 2 partijen verbonden aan Lifestyle4Health, een kennisinventarisatie te verrichten in het kader van het COVID-19 programma van ZonMw. De inventarisatie moet een overzicht bieden van de reeds beschikbare wetenschappelijke kennis over de invloed van...
report 2021
document
Wiezer, N. (author), van der Klauw, M. (author), van Egmond, M. (author), Vooijs, M. (author), van der Zwaan, L. (author)
Aan deze notitie hebben bijgedragen: dr. Linda Battes (UWV), prof. dr. Cecile Boot (Amsterdam UMC), prof. dr. Niels Chavannes (LUMC), Gerben Hoogsteen (UWV), dr. Kees de Kock (huisarts), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis), dr. Tessa Kouwenhoven (Erasmus MC), dr. Giny Norder (Arbo Unie), prof. dr. Mattijs Numans (LUMC), Jurriaan Penders (Human...
book 2020
document
Molema, H. (author), van Erk, M. (author), van Ommen, B. (author), Pijl, H. (author), Wopereis, S. (author), Kiefte-de Jong, J. (author), Chavannes, N. (author), Kremer, B. (author), van Bilsen, J. (author), van Winkelhof, M. (author)
Op dit moment is sprake van een COVID-19-pandemie met grote persoonlijke, medische, maatschappelijke en financieel-economische schade. Landen en zorgsystemen gaan tot het uiterste om de COVID-19-uitbraak het hoofd te bieden. In Nederland kunnen we daarbij bouwen op een zeer goed zorgsysteem, zowel in de intensieve zorg (intensive care,...
report 2020
document
Molema, H. (author), van Erk, M. (author), van Winkelhof, M. (author), van 't Land, K. (author), Kiefte-de Jong, J. (author), van Ommen, B. (author), Pijl, H. (author), Cahn, W. (author), Deenik, J. (author), Maljaars, J. (author), van der Boog, P. (author), van Laarhoven, K. (author), de Reuver, P. (author), van Rossum, L. (author), Hoenders, R. (author), van Schaardenburg, D. (author), Wopereis, S. (author), Bonten, T. (author), Vos, R. (author), Navis, G. (author), Olde Rikkert, M. (author), Kraaijenhagen, R. (author), Preller, L. (author), Stronks, K. (author)
Dat leefstijl van groot belang is om gezond te zijn en te blijven, weten de meeste Nederlanders wel. Maar dat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van ziekten is minder bekend. Daarom richten wij ons bij het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde juist daarop, dat doen we onder de naam...
book 2019
document
Verhoeven, G. (author)
Van suikergekte tot glutenhysterie. De laatste jaren ligt er zo’n focus op alles wat we in onze mond stoppen, dat je bijna zou vergeten dat gezond leven veel meer is dan alleen gezond eten. Gezondheid vraagt vooral om een 360 graden-visie, zeggen artsen en wetenschappers. Niet navelstaren dus, maar je breedstralers aanzetten en je eigen blinde...
article 2018
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), van Dijken, P. (author)
Doel: De kosten en baten verhelderen van het omkeren en genezen van de leefstijlziekte Type 2 Diabetes door ‘Leefstijl als Medicijn’. Scope: De business case richt zich op professionals binnen de gezond-heidszorg die een bijdrage willen leveren aan een maatschappelijk probleem. Aanpak: Deze business case is opgesteld door TNO en consultancy...
public lecture 2017
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2016
document
de Veld, D. (author)
Vrouwen in Nederland krijgen relatief vaak borstkanker, zo blijkt uit de statiestieken. In veel Aziatische en Afrikaanse landen komt de ziekte bijvoorbeeld stukken minder vaak voor dan in Westerse landen. Wat kan daarbij meespelen? Caren Lanting van TNO onderzocht in opdracht van KWF welk percentage van de kankergevallen in Nederland te wijten...
article 2015
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2015
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2015
document
van Meeteren, N. (author)
article 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Roken, alcohol, overgewicht, een ongezond voedingspatroon en inactiviteit zijn belangrijke risicofactoren van kanker.
other 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
Searched for: subject%3A%22Leefstijl%22
(1 - 20 of 30)

Pages