Searched for: subject%3A%22Laboratoria%22
(1 - 9 of 9)
document
Visser, R. (author)
De oorzaken van industriële incidenten lijken vaak een mysterie. Experimenten die op laboratoriumschaal absoluut veilig lijken te zijn, blijken na opschaling in een reactor tot onbeheersbare situaties te kunnen leiden, onverwachte reacties vinden plaats. Hans Pasman werkte als student technische scheikunde aan de TU Delft zelf ook vaak aan...
article 1999
document
TNO Arbeid NIA TNO (author), Heessen, F.W.A. (author), Meester, H.H.M. (author), Zwaard, A.W. (author)
Deze 'Praktijkgids Arbeidshygiëne' gaat over het beheersen van biologische risico's in de gezondheidszorg en in laboratoria. Er wordt ingegaan op het ontstaan van biologische risico's en de biologische factoren die daarbij een rol spelen. Vervolgens wordt bekeken welke bedreiging de biologische risico's voor de gezondheid vormen en welke...
report 1997
document
Moonen, C.L.M. (author), Meijers, L.P. (author), Peer, A.T.M. (author)
Het laboratoriumpersoneel van een groot chemisch concern volgde in 1990 een cursus met als doel kennis, bewustwording en vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot de eigenschappen en het gebruik van chemische stoffen. Deze cursus was onderdeel van de oplossing voor een steeds groter wordend probleem, namelijk de toename van het aantal...
article 1992
document
Zwaard, W. (author), Mossink, J. (author)
Methoden om de risico's van een laseropstelling te evalueren, zijn nog maar weinig uitgewerkt. Dit artikel beschrijft het principe van de laser, de risico's van lasers en een basisstrategie voor risicobeheersing van een laseropstelling in de industrie en in laboratoria. Daarbij wordt aandacht geschonken aan maatregelen aan de bron, het aanpassen...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
De oorspronkelijke vraag luidde:'Kunnen jullie een Arbojaarplan voor ons maken?' Het antwoord deed de wenkbrauwen fronsen, 'want we huren jullie toch niet voor niets in?'De Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) constructief in de slag met de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat. Hoe een 'houtjetouwtje beleid' stapsgewijs...
article 1991
document
Marquart, J. (author)
In het kader van het onderzoek "Inventarisatie van beroepsgroepen in verband met mogelijk schadelijke effecten op de reproduktie en/of het nageslacht" is door het MBL-TNO een orienterende inventarisatie verricht naar belastende factoren en mogelijke effecten bij het werk van vijf groepen ziekenhuispersoneel met een relatief hoge potentiele...
book 1989
document
Gezondheidsorganisatie TNO Medisch Biologisch Laboratorium (author), Brouwer, R. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van de zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, het gebruik van en de beroepsmatige blootstelling aan chloroform. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een prioritaire status moet...
report 1988
document
Gezondheidsorganisatie TNO Medisch Biologisch Laboratorium (author), Brouwer, R. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, de toepassing van en de mate van beroepsmatige blootstelling aan tetrachloorkoolstof. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een...
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Davidse, W. (author), Wissink, G.J. (author)
report 1986
Searched for: subject%3A%22Laboratoria%22
(1 - 9 of 9)