Searched for: subject%3A%22Kwaliteitscontrole%22
(41 - 58 of 58)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), van Duivenbooden, J.C. (author), van der Molen, H.F. (author), Broersen, J.P.J. (author), Rövekamp, A.J.M. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Houtman, I.L.D. (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Zuidhof, A.J. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Urlings, I.J.M. (author), Bronkhorst, R.E. (author), van der Grinten, M.P. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
Pennekamp, E. (author)
In dit artikel staat de bedrijfsinterne milieuzorg van het bedrijf LNP Plastics in Raamsdonksveer centraal. Het bedrijf bewerkt grondstoffen die onder andere worden gebruikt bij de productie van kunststof onderdelen. LNP Plastics heeft arbo- en milieuzorg tot onderdeel van het Total Quality Management gemaakt. Het bedrijf had met iso 9002 en iso...
article 1997
document
Moonen, C. (author), de Feyter, M. (author)
Een effectief arbobeleid zorgt voor minder kosten, meer tevreden werknemers, minder kwaliteitsverlies en een beter imago. Omgekeerd leiden verwaarloosde arbo-risico's tot hoge kosten, die met een gericht arbobeleid te vermijden zijn. Door het Nederlands Insituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA; nu TNO Arbeid) is een Arbo Kosten Baten Analyse ...
report 1997
document
Bundesanstalt für Arbeitsschutz (author), Grundemann, R.W.M. (author), Urlings, I.J.M. (author)
bookPart 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Peeters, J.T. (author), Bos, J. (author)
In opdracht van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) hebben Kiwa Management Consultants en het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) onderzoek verricht binnen de waterleidingbranche. Via een enquête gericht aan de arbo- of veiligheidsfunctionaris van de individuele bedrijven is getracht...
book 1996
document
Bos, J. (author), van der Ent, L. (author)
In dit artikel wordt een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van zorgsystemen gegeven. In moderne organisaties is de zorg voor kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden in sterke mate geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Een stap verder gaan bedrijven die zorgsystemen (management systems) invoeren om die zorg in de...
article 1996
document
van den Bos, A. (author), Streng-Rosenthal, N.L. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Het invoeren van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-normen is geen gemakkelijke opgave. De moeilijkheden die bedrijven ondervinden worden veelal veroorzaakt doordat men het kwaliteitsproject niet bewust als een veranderingsproces beschouwt. In dit boek is vanuit vele verschillende projecten een gefingeerd bedrijf beschreven, zodat...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Torenvliet, S. (author)
Tien bedrijven werkten vorig jaar mee aan het plan van de VACO (werkgeversorganisatie vooor de banden- en wielenbranche) om hun bedrijf te laten doorlichten op het gebied van milieu, energie, kwaliteit en arbeidsomstandigheden. Het doel van het 'Pilotproject Combizorg' was een basis te leggen, waarop de deelnemende bedrijven verder zouden kunnen...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Zwetsloot, G. (author)
Working conditions, environmental protection and quality control are increasingly important for organizations. Most companies are being confronted with sharply increasing requirements in all three areas. It is up to the managers and the respective experts to determine the most desirable strategies for meeting these new requirements. This thesis...
doctoral thesis 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Pot, F.D. (author)
This book contains a series of papers which were presented during the Fourth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management, held in Stockholm, Sweden, on 29 May - 2 June, 1994. The aim of the symposium was to provide an international forum for the dissemination and exchange of scientific information on...
conference paper 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Gier, H.G. (author), Geers, A.J.C.M. (author)
Deze publicatie bevat een tweetal inleidingen. Zij zijn uitgesproken bij het bezoek van de Vereniging van Arbeidsrecht aan het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) in december 1993. Er is sprake van gekantelde arbeidsverhoudingen in die zin dat het accent in het stelsel van arbeidsverhoudingen zich de afgelopen jaren verplaatst...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Deze bundel bevat tijdschriftartikelen op het gebied van werkstress, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en kwaliteit van de arbozorg die verschenen zijn in de jaren 1990-1993. Ze zijn geschreven door auteurs die verbonden zijn aan het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (NIPG-TNO).
report 1993
document
Zwetsloot, G. (author), Bayens, G. (author)
De toepassing van de systeembenadering op het gebied van arbobeleid staat in toenemende mate in de belangstelling. In dit artikel worden de algemene principes van de systeembenadering toegepast op de arbozorg binnen bedrijven en instellingen. Het systematisch werken van het management van bedrijven aan het verbeteren van de kwaliteit van de...
article 1992
document
Pennekamp, E. (author)
Dit artikel behandelt meningen in Nederland omtrent otoplastieken. Het idee om het complete proces van aanmeten tot en met de after-sales service aan kwaliteitseisen te onderwerpen wordt voorgelegd aan producenten van otoplastieken, vakbonden en deskundigen. Geen van de ondervraagden beoordeelt de instelling van een kwaliteitscommissie als...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidstandigheden (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Sprengers, P.P.M. (author)
De ontwikkeling van zorggebieden binnen het bedrijsleven staat volop in de belangstelling. Vooral de zorg voor milieu, arbeidsomstandigheden en kwaliteit. Deze orggebieden worden vaak met elkaar in verband gebracht. Zowel in de praktijk als in het beleid en het onderzoek is men zich bewust van overeenkomsten tussen de drie zorggebieden. In dit...
book 1992
document
Pennekamp, E. (author), van Blijswijk, M. (author)
Dit artikel behandelt een project ter verbetering van de kwaliteit van werk en werken bij Sigma Coatings. Het project werd gestart naar aanleiding van het hoge ziekteverzuim, verloop, slechte motivatie en het nauwelijks kwaliteitsbewust zijn van de werknemers. Gebaseerd op het project "Anders werken" werd de produktie opgesplitst naar het type...
article 1991
Searched for: subject%3A%22Kwaliteitscontrole%22
(41 - 58 of 58)

Pages