Searched for: subject%3A%22Kwaliteitscontrole%22
(21 - 40 of 58)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Miedema, E.P. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
In dit boek wordt een beeld geschetst van uitzendwerk heden ten dage in Nederland. Het werpt een licht op de uitzendpopulatie. Wie zijn deze werknemers? Waar werken ze? Wat zijn motieven en carrièremogelijkheden en -wensen van deze werknemers? Ook geeft het inzicht in de stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K. (author), Cox-Woudstra, E. (author), Mossink, J. (author), Dhondt, S. (author)
In 2000 werd door het SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen is samenwerking met de WESWA-werkgemeenschap en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken een congres georganiseerd met de naam 'Met het oog op de toekomst van de arbeid: trends en nieuwe vormen van arbeid en organisatie in de 21ste eeuw'. Eén van de bijdragen was afkomstig van...
bookPart 2002
document
Cremer, R. (author)
article 2001
document
Groeneweg, J. (author), Zwaard, W. (author), Guo, J. (author)
Een effectieve beheersing van de risico's van het werk vraagt om meer professionaliteit op het gebied van risicomanagement, zowel bij beslissende managers als bij adviserende deskundigen. Net als in de sport is het onderscheid tussen amateurs en professionals vooral tussen de oren te vinden. Eigenlijk komt het neer op een verschil in persoonlijk...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author)
Dit onderzoek heeft ten doel vast te stellen hoe de commerciële reïntegratiemarkt zich heeft ontwikkeld op het vlak van kwaliteiten en kwaliteitsborging van de dienstverlening. Er is nagegaan hoe ver betrokken partijen zijn in het denken over kwaliteit, waar behoefte aan is en wat haalbaar is. Daartoe is in het najaar 2000 een oriënterend...
report 2001
document
Cremer, R. (author)
Door de privatisering van de reïntegratiedienstverlening wordt de overheid geconfronteerd met een ogenschijnlijke tegenstelling: privatisering is afstand nemen, maar dat betekent nog niet dat de processen ongestuurd kunnen verlopen. Moeten publieke opdrachtverstrekkers en de overheid een duidelijk kader aangeven voor wat betreft kritische...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Miedema, E.P. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De omvang van het aantal flexibele arbeidsrelaties en daarmee ook de bijdrage ervan aan de totale werkgelegenheid is in de afgelopen jaren flink gestegen. Dit niet alleen in kwantitatieve zin (meer bedrijven, meer uitzendbanen en -uren), maar ook moet gedacht worden aan kwalitatieve ontwikkelingen (veranderingen in de vorm en inhoud van...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), van Blijswijk, M. (author)
Voorzichtig optimistisch is de teneur van de Arbobalans '98. In deze balans, die is opgesteld door het Ministerie van SZW, staan cijfers over de stand van zaken van de arbozorg in Nederland. Deze cijfers moeten overheid, arbodiensten, verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbocoördinatoren helpen bij het verder terugdringen van risico's op de...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Heuperman, J. (author)
Eén van de gevolgen van de veranderingen in wet- en regelgeving is dat marktwerking meer ruimte heeft gecreëerd voor dienstverlening van de private instellingen. Deze ontwikkeling roept echter dilemma's op over taken en verantwoordelijkheden. In een evaluatiestudie van TNO Arbeid zijn de activiteiten en de rol van de commerciële...
article 1999
document
Mul, C.A.M. (author), Verkleij, H.E.M. (author), Hazelzet, A.M. (author), de Roos, F. (author)
Dit rapport is onder de gelijknamige titel al eerder verschenen als NIA TNO-rapport
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Moonen, C.L.M. (author), Michel, F.P. (author)
Het kosten- en bateninstrument arbodienstverlening is één van de projecten uit het programma kwaliteitsbevordering arbodiensten. Doel van dit project is dat relatiebeheerders/arbo-adviseurs in gesprekken met hun (potentiële) opdrachtgevers de meerwaarde van arbodienstverlening kunnen aantonen. Het te bereiken eindresultaat betreft een basistekst...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Geurts, S. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In this book the ways in which companies can combat stress by changing the workplace to reduce stress rather than by treating an already stressed individual are investigated. Costs and benefits of stress prevention in general are discussed, with an emphasis on approaches that involve both the individual and the place of work. Since one of the...
bookPart 1999
document
TNO Arbeid (author), Lourijsen, E. (author), Houtman, I. (author), Kompier, M (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In this book the ways in which companies can combat stress by changing the workplace to reduce stress rather than by treating an already stressed individual are investigated. Costs and benefits of stress prevention in general are discussed, with an emphasis on approaches that involve both the individual and the place of work. Since one of the...
bookPart 1999
document
Zwaard, W. (author), Groeneweg, J. (author)
Systematisch de risico's in een bedrijf beheersen? Organisatorische verbeteringen leveren de meeste winst. Binnen risicomanagement is de aandacht dan ook verschoven van techniek en gedrag naar organisatie. Ook kwaliteitsmanagement heeft zich ontwikkeld van een productgerichte tot een organisatiegerichte benadering. Zijn er nog wel verschillen...
article 1999
document
Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Dhondt, S. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment....
book 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Dhondt, S. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Dhondt, S. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Vink, P. (author), Peeters, M. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), de Jong, A.M. (author), Vink, P. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Peeters, M. (author), Koppes, J. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
Searched for: subject%3A%22Kwaliteitscontrole%22
(21 - 40 of 58)

Pages