Searched for: subject%3A%22Kwaliteitscontrole%22
(1 - 20 of 58)

Pages

Multiculturele teams in het onderwijs
Multiculturele teams in het onderwijs
Verantwoording monitor arbeidsongevallen
Verantwoording monitor arbeidsongevallen: eerste herziening
Slimmer werken in de Zorg
Slimmer werken in de Zorg: literatuuronderzoek naar nieuwe organisatievormen, veranderingen in personele inzet en gebruik van nieuwe technologie in ziekenhuizen en verpleeghuizen
Kwaliteit van human resource management: Op weg naar excellerende medewerkers
Kwaliteit van human resource management: Op weg naar excellerende medewerkers
Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie?: Een nadere beschouwing van het begrip cliënttevredenheid
Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie?: Een nadere beschouwing van het begrip cliënttevredenheid
An integrated safety for business analysis of process plants
An integrated safety for business analysis of process plants
Quality of the working environment and productivity
Quality of the working environment and productivity: research findings and case studies
Long-term disability arrangements
Long-term disability arrangements: a comparative study of assessment and quality control
ICT: plaag of zegen? : effecten van ICT op HRM en het primaire proces
ICT: plaag of zegen? : effecten van ICT op HRM en het primaire proces
From Management Systems to Corporate Social Responsibility
From Management Systems to Corporate Social Responsibility
Steunen of sturen?: De rol van HRM in het primaire proces
Steunen of sturen?: De rol van HRM in het primaire proces
Organisaties vernieuwen is mensenwerk
Organisaties vernieuwen is mensenwerk
Advies aanpassing richtlijn certificatie arbodiensten
Advies aanpassing richtlijn certificatie arbodiensten
Klant boven medewerker?: De gevolgen van 'Customer Relation Management' voor organisaties en de kwaliteit van de arbeid
Klant boven medewerker?: De gevolgen van 'Customer Relation Management' voor organisaties en de kwaliteit van de arbeid
ICT: een lust of een last in het werk?: een analyse naar het verband tussen ICT, regelkringen en de kwaliteit van de arbeid
ICT: een lust of een last in het werk?: een analyse naar het verband tussen ICT, regelkringen en de kwaliteit van de arbeid
Kwaliteitskeurmerk een belangrijk hulpmiddel bij aanbesteding
Kwaliteitskeurmerk een belangrijk hulpmiddel bij aanbesteding
Reïntegratie
Reïntegratie: welke invalshoek, waar op letten? : duidelijkheid nodig over kwaliteitscriteria voor reïntegratiebedrijven
Meer rendement uit arbodienstverlening
Meer rendement uit arbodienstverlening: het afsluiten van een contract en Service Level Agreement
Als cliënten meer voor het zeggen krijgen
Als cliënten meer voor het zeggen krijgen: cliëntenkeurmerk reïntegratiebedrijven
Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie?
Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie?
Searched for: subject%3A%22Kwaliteitscontrole%22
(1 - 20 of 58)

Pages