Searched for: subject%3A%22Kwaliteitsbeleid%22
(1 - 8 of 8)
document
Keijzer, L. (author), Winthagen, T. (author), de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonderwijs. Het onderzoek beoogt de volgende vragen...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Zuidam, W. (author)
In order to promote individuals’ participation in society and to reduce individuals’ dependence on allowances, governments have developed and implemented policies containing elements of income support and reintegration as well as strategies for the prevention of disease and disability. An important element with regard to policies on disability...
report 2004
document
Vinke, H. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Lagerveld, S. (author), Zwinkels, W. (author)
In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven. Om na te gaan hoe cliënten en opdrachtgevers denken over de kwaliteit van de dienstverlening van reïntegratiebedrijven is zijn 8 kwaliteitscriteria onderscheiden: doelmatigheid, doeltreffendheid,...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Totterdill, P. (author), Dhondt, S. (author), Milsome, S. (author)
Coping with change in a global economy dominated by new patterns of competitiveness and employment, technological innovation, political upheaval, social transformation and environmental uncertainty is the primary challenge facing organisations at the beginning of the new millennium. In some cases improved performance is sought through sustained...
book 2002
document
Mul, C.A.M. (author), Verkleij, H.E.M. (author), Hazelzet, A.M. (author), de Roos, F. (author)
Dit rapport is onder de gelijknamige titel al eerder verschenen als NIA TNO-rapport
book 1999
document
Moonen, C. (author), de Feyter, M. (author)
Een effectief arbobeleid zorgt voor minder kosten, meer tevreden werknemers, minder kwaliteitsverlies en een beter imago. Omgekeerd leiden verwaarloosde arbo-risico's tot hoge kosten, die met een gericht arbobeleid te vermijden zijn. Door het Nederlands Insituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA; nu TNO Arbeid) is een Arbo Kosten Baten Analyse ...
report 1997
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Deze bundel bevat tijdschriftartikelen op het gebied van werkstress, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en kwaliteit van de arbozorg die verschenen zijn in de jaren 1990-1993. Ze zijn geschreven door auteurs die verbonden zijn aan het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (NIPG-TNO).
report 1993
document
Zwetsloot, G. (author), Bayens, G. (author)
De toepassing van de systeembenadering op het gebied van arbobeleid staat in toenemende mate in de belangstelling. In dit artikel worden de algemene principes van de systeembenadering toegepast op de arbozorg binnen bedrijven en instellingen. Het systematisch werken van het management van bedrijven aan het verbeteren van de kwaliteit van de...
article 1992
Searched for: subject%3A%22Kwaliteitsbeleid%22
(1 - 8 of 8)