Searched for: subject%3A%22Kwaliteit%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(161 - 174 of 174)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Tappèl, B. (author), Terra, N. (author)
Sinds 1975 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidies aan bedrijven verstrekt voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Door de subsidie-aanvragen zijn veel gegevens bekend over de knelpunten in de arbeidsomstandigheden in de verschillende industrietakken en de maatregelen die genomen zijn....
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Tappèl, B. (author), Terra, N. (author)
Sinds 1975 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidies aan bedrijven verstrekt voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Door de subsidie-aanvragen zijn veel gegevens bekend over de knelpunten in de arbeidsomstandigheden in de verschillende industrietakken en de maatregelen die genomen zijn....
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Tappèl, B. (author), Terra, N. (author)
Sinds 1975 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidies aan bedrijven verstrekt voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Door de subsidie-aanvragen zijn veel gegevens bekend over de knelpunten in de arbeidsomstandigheden in de verschillende industrietakken en de maatregelen die genomen zijn....
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Tappèl, B. (author), Terra, N. (author)
Sinds 1975 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidies aan bedrijven verstrekt voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Door de subsidie-aanvragen zijn veel gegevens bekend over de knelpunten in de arbeidsomstandigheden in de verschillende industrietakken en de maatregelen die genomen zijn....
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Tappèl, B. (author), Terra, N. (author)
Sinds 1975 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidies aan bedrijven verstrekt voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Door de subsidie-aanvragen zijn veel gegevens bekend over de knelpunten in de arbeidsomstandigheden in de verschillende industrietakken en de maatregelen die genomen zijn....
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Tappèl, B. (author), Terra, N. (author)
Sinds 1975 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidies aan bedrijven verstrekt voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Door de subsidie-aanvragen zijn veel gegevens bekend over de knelpunten in de arbeidsomstandigheden in de verschillende industrietakken en de maatregelen die genomen zijn....
report 1986
document
Steensma, H.O. (author), Vrooland, V.C. (author), van Amstel, R.J. (author)
Dit boek is een verslag van een aantal grotendeels geslaagde veranderingsprojecten in de industrie, met name bij Sigma Coatings BV en bij een onderdeel van de overheid, en wel Rijkswaterstaat, Directie Limburg. De beoogde doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van het werk en ziekteverzuim zijn goeddeels verwezenlijkt. Kwaliteit van de...
book 1986
document
Masselink, W. (author), Zandvliet, C.G.J. (author)
In dit boek wordt verslag gedaan van een omvangrijk veranderingsproject bij Sigma Coatings BV. Daarin staan centraal de veranderingen die te maken hebben met de kwaliteit van de arbeid. Het gaat over de organisatie van de (productie)arbeid en de omstandigheden waaronder deze verricht wordt. Er wordt voornamelijk ingegaan op de vraag hoe de...
book 1986
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author)
Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal bezoeken aan bedrijven wordt een overzicht gegeven van de arbeidsomstandigheden in de vleesverwerkende industrie. Voor 18 werkzaamheden werd de fysieke belasting in kaart gebracht waarbij onderscheid werd gemaakt voor de belasting van armen, benen en de rug. Bij de beoordeling van de belasting...
book 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Tappèl, B. (author), Terra, N. (author)
Sinds 1975 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidies aan bedrijven verstrekt voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Door de subsidie-aanvragen zijn veel gegevens bekend over de knelpunten in de arbeidsomstandigheden in de verschillende industrietakken en de maatregelen die genomen zijn....
book 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Korstjens, G. (author)
article 1986
document
Stichting CCOZ (author), Allegro, J.T. (author), Steensma, H.O. (author)
Organisation Development (OD) is an extraordinarly complex phenomenon of human society in which in the last few years there have been some interesting developments. Without making any claim to completeness the following topics would seem to have been a focus of interest in recent research on the subject: integration of several approaches to OD;...
book 1985
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Poll, K.J. (author)
Rapport over een onderzoek naar de mogelijkheden voor vermindering van de fysieke belasting in de vleesverwerkende industrie in opdracht van het directoraat-generaal van de Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg NIPG/TNO in samenwerking met het Nederlands Centrum voor...
report 1985
document
Bureau humanisering van arbeid TNO Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Stafgroep strategische verkenningen TNO (author), Brouwers, A.A.F. (author), Kanters, B. (author), Ekkers, C.L. (author)
In dit onderzoek door NIPG TNO, in opdracht van het ministerie van SZW komen de volgende vragen aan de orde: 1. Wat wordt verstaan onder lopende band, c.q. kort-cyclisch, c.q. machinegebonden werk? 2. In welke omvang komt voornoemd verschijnsel in Nederland voor? Op welke wijze kan in de toekomst adequate registratie van de omvang gewaarborgd...
report 1981
Searched for: subject%3A%22Kwaliteit%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(161 - 174 of 174)

Pages