Searched for: subject%3A%22Kwaliteit%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(21 - 40 of 174)

Pages

document
TNO Arbeid (author), de Greef, M. (author), van den Broek, K. (author), Jongkind, R. (author), Kenny, L. (author), Shechtman, O. (author), Kuhn, K. (author)
The purpose of this working paper, prepared by the Topic Centre on Research - Work and Health of the European Agency for Safety and Health at Work, is to look at the link between a good working environment and productivity. A better understanding of positive effects of a good working environment would support the implementation of effective...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De trendrapporten over arbeid proberen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland (arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid) in kaart te brengen. Dit vierde trendrapport over arbeid bevat 4 hoofdthema's: 1. trends in kwaliteit van arbeid; 2. de effecten van arbeid op gezondheid,...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Korver, T. (author), Gründemann, R. (author)
De omschakeling van een kostwinnerssamenleving naar een samenleving met geïndividualiseerde arbeidsparticipatie is een langdurig proces. De omschakeling in Nederland is deels bereikt - overigens zonder veel beleidsinspanningen! - en deels ook niet. Nederland staat bekend als de enige "anderhalf-economie" ter wereld. Daar zijn we trots op. Is dat...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), van Sloten, G.C. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een grootschalige survey van TNO Arbeid in 2002 naar ‘Arbeid in de Informatiemaatschappij’. Centraal in dit onderzoek staat de relatie tussen enerzijds het gebruik van soft-, hardware en ICT en anderzijds de organisatie, kwaliteit van de arbeid en het personeel dat die arbeid uitvoert. Het gebruik van ICT...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Koningsveld, E. (author), de Leede, J. (author)
In 2003 is het project Functieverbreding gestart als onderdeel van het Programma Personeel & Organisatie van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Organisatie (HAO) dat onder meer is gericht op het verhogen van de instroom en het tegengaan van de uitstroom van medewerkers. Het project wordt door TNO Arbeid uitgevoerd in opdracht van het HAO. In deze...
report 2004
document
Wiezer, N. (author), Franck, E. (author), de Kleijn, E. (author)
Dit veertiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden'. In dit hoofdstuk wordt het begrip 'leidinggeven' beschreven in relatie tot het aandachtsgebied 'medewerkers' uit het INK-managementmodel. Het...
bookPart 2003
document
Visser, J. (author), König, T. (author), Vink, P. (author)
Betonstaalvlechters doen op de bouwplaats hun werk in vaak extreme lichaamshoudingen. Veelvuldig wordt in de bouw gebruik gemaakt van gewapend beton. Voordat het beton in de bekisting wordt gestort, worden de wapeningsnetten met de hand gevlochten uit wapeningsstaven en prefab wapeningsdelen. Dit handmatig vlechten vindt plaats met ijzerdraad en...
article 2003
document
Peeters, M. (author), Clarenbeek, J. (author)
In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende...
bookPart 2003
document
Cox-Woudstra, E. (author), Nauta, A. (author)
Dit vierde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 1 'het organiseren van medewerkers'. Organisaties excelleren wanneer medewerkers excelleren. En medewerkers excelleren wanneer ze hun werk leuk vinden. Want als medewerkers hun werk leuk vinden,...
bookPart 2003
document
Vormer, L. (author), Vink, P. (author)
TNO Arbeid heeft de laatste jaren veel onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd om het comfort van graafmachines te verbeteren. Een onderdeel hiervan gaat over zicht. De hoofdpunten over de ontwikkelingen van een graafmachine van de toekomst met beter zicht worden in dit artikel beschreven. Drie concepten komen aan de orde: de 'longneck', de ...
article 2003
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author)
Dit zeventiende en laatste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 6 'Van rode draden naar conclusies'. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op vijf thema's die als een soort rode draad door de verschillende hoofdstukken lopen. Dit zijn: de...
bookPart 2003
document
Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), de Jong, A.M. (author), de Kroon, J.C.A. (author)
Metselen is fysiek zwaar werk. In Nederland heeft 38% van de metselaars en 36% van de oppermannen rugklachten tijdens het werk. De brancheorganisaties (Arbouw, AVM, NVOB) en TNO wilden deze situatie verbeteren. Daarvoor zijn allerlei verbeteringen bedacht die in dit artikel aan de orde komen. In het laboratorium zijn de positieve effecten van de...
article 2003
document
de Vries, S. (author), Wortel, E. (author), Nauta, A. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resource Management (HRM) probeert een balans te bereiken tussen organisatiebelangen en belangen van medewerkers. Een goed ontwikkeld HRM leidt tot goede organisatieresultaten. Daarom is het een belangrijk managementinstrument voor zowel HR-adviseurs als lijnmanagers. In dit boek wordt van de belangrijkste HRM-instrumenten aangegeven wat...
book 2003
document
TNO Technische Menskunde (author), Gaillard, A. (author)
Centraal in dit boek staat het functioneren van de mens in de moderne werkomgeving. Dit onderwerp wordt behandeld vanuit een breed perspectief, variërend van de functie van de hersenen en fysiologische mechanismen tot sociale steun en werk/thuisinterferentie. De rode draad in het boek is de balans tussen productiviteit en gezondheid, waarbij de...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions asked TNO Work and Employment to report on the quality of work and employment in the sector ‘Road Transport’, and sub sector ‘Freight transport by road’ in the Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries....
book 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has asked TNO Work & Employment to report on the quality of work and employment in the sector of Hotels & Restaurants in The Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries. The reports assess the impact of...
book 2003
document
van de Bovenkamp, M. (author), de Leede, J. (author), Oeij, P. (author)
In het voorjaar van 2003 is het project Functieverbreding gestart als onderdeel van het Programma Personeel & Organisatie van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Organisatie (HAO) dat onder meer is gericht op het verhogen van de instroom en het tegengaan van de uitstroom van medewerkers. Het project wordt door TNO Arbeid uitgevoerd in opdracht van...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K.O. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Paper for the 19th EGOS Colloquium ‘Organization Analysis Informing Social and Global Development’ Copenhagen, Denmark, July 3-5, 2003 Subtheme 21: New Organizational Forms. EGOS, European Group for Organizational Studies Copenhagen Business School. In public debates it is said that the Netherlands is an information society which is, more or...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author)
TNO Arbeid in het jaar 2000 de tweejaarlijkse 'TNO Arbeidssituatie Survey' gestart met een representatieve steekproef van ruim 4000 werkenden. In 2002 is de survey herhaald. De tabellen in dit boek geven een overzicht van de frequentieverdelingen met betrekking tot vragen op het gebied van: branches en beroepen; werkdruk, emotionele belasting en...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
Searched for: subject%3A%22Kwaliteit%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(21 - 40 of 174)

Pages