Searched for: subject%3A%22Kunststof%22
(1 - 8 of 8)
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Starren, A. (author), Schenk, C. (author), Heuverswyn, K. (author), Kauppinnen, K. (author), Lindstrom, K. (author), Kuhn, K. (author), Zwink, E. (author), Lentisco, F. (author), Vaselli, D. (author), Pujol, L. (author), Bestraten, M. (author), Shearn, P. (author), Kenny, L. (author), Goudswaard, A. (author), van de Bovenkamp, M. (author)
Corporate social responsibility (CSR) was defined by the European Commission as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. To be socially responsible means going beyond fulfilling the legal expectations, by also...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
Uit Inspectieprojecten in de branche in het jaar 2001 blijkt vooral dat bedrijven in de kunststof- en rubberverwerkende industrie nog veel te doen hebben op het gebied van Risico-inventarisatie en -Evaluatie en de machineveiligheid. Zo geeft het hoge aantal overtredingen op het onderwerp RI&E aan, dat de basis van het arbeidsomstandighedenbeleid...
report 2002
document
Pennekamp, E. (author)
In dit artikel staat de bedrijfsinterne milieuzorg van het bedrijf LNP Plastics in Raamsdonksveer centraal. Het bedrijf bewerkt grondstoffen die onder andere worden gebruikt bij de productie van kunststof onderdelen. LNP Plastics heeft arbo- en milieuzorg tot onderdeel van het Total Quality Management gemaakt. Het bedrijf had met iso 9002 en iso...
article 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Zwetsloot, G. (author)
Working conditions, environmental protection and quality control are increasingly important for organizations. Most companies are being confronted with sharply increasing requirements in all three areas. It is up to the managers and the respective experts to determine the most desirable strategies for meeting these new requirements. This thesis...
doctoral thesis 1994
document
Douwes, M. (author), Urlings, I.J.M. (author), Andries, F. (author)
Deze publikatie geeft een overzicht van de knelpunten van de lichamelijke belasting in de rubberindustrie en oplossingen om die belasting te verminderen. Het overzicht is tot stand gekomen op basis van een onderzoek bij acht rubberartikelen bedrijven. In deze bedrijven zijn observaties verricht van de lichamelijke belasting bij regelmatig...
book 1994
document
TNO, Studiecentrum voor Technologie en Beleid (author), Bilderbeek, R.H. (author), Alders, B.C.M. (author), Buitelaar, W.L. (author)
De procesindustrie staat onder invloed van snelle technologische vernieuwingen, veranderende organisatievormen, strengere eisen van (internationale) afnemers en stringentere eisen van overheden (w.o. milieu). Dit noodzaakt bedrijven niet alleen met actuele ontwikkelingen bij te blijven, maar ook op de toekomst te anticiperen. Dit boek geeft een...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Beumer, P.F.M. (author), Hessels, A.B. (author), Musson, J.H.M.M. (author), Verhoeven, W.E. (author)
Het doel van dit literatuuronderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten in deze industrietak. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstellingen aan gassen, dampen en stof. Naast een algemeen gedeelte over onderhoudswerk en intern transport, wordt aandacht besteed aan risico's t.g.v. werkzaamheden in de...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Kromhout, H. (author), Nossent, S.M. (author), Swuste, P.H.J.J. (author), Ziekemeijer, M.A. (author)
Dit rapport is een weergave van de resultaten van een veldonderzoek in tien rubberverwerkende bedrijven. Dit veldonderzoek is de tweede fase van het project "Arbeidsomstandighedenverbetering in de Nederlandse rubberverwerkende industrie". Het veldonderzoek bestond uit twee delen. In het ene deel is een werkplekonderzoek uitgevoerd naar de...
book 1989
Searched for: subject%3A%22Kunststof%22
(1 - 8 of 8)