Searched for: subject%3A%22Kosten%255C-baten%255C%2Banalyse%22
(1 - 6 of 6)
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), van Wijk, R.M. (author), van der Akker, M.E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
report 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
In het vorige nummer van het Tijdschrift voor Ergonomie schreven Heinrich en Bongers een heldere bijdrage over de bedrijfskundige meerwaarde van investeren in ergonomie. Ze presenteerden onder meer een model voor de netto kosten van ergonomische interventies. Een generiek rekenmodel om het rendement van ergonomische verbeteringen te bepalen is...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author), Besseling, J. (author), Heyma, A. (author), van Klaveren, C. (author)
Nederland investeert vele miljoenen euro’s in de reïntegratie en activering van werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers). Dit handboek geeft de state-of-the-art weer van methoden voor onderzoek naar de effectiviteit van investeringen in activerend arbeidsmarktbeleid. De nadruk ligt daarbij op het...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Andriessen, S. (author), Ooms, D. (author), Fermin, B. (author), Klerkx, M. (author)
Deze studie, in opdracht van het Ministerie van SZW, onderzocht de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die binnen de reguliere vormen van onderwijs niet kunnen worden geschoold en begeleid naar werk. Van oudsher stroomt (een gedeelte van) deze groep door naar...
report 2008
document
TNO Arbeid (author), Proper, K.I. (author)
The aim of this thesis was to describe the effectiveness of a particular worksite physical activity intervention involving individual counseling of workers. First, a summary of the existing literature is given as to the effectiveness of worksite physical activity programs. A strong evidence was found for a positive effect on physical activity...
doctoral thesis 2003
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author)
Op basis van een behoeftenpeiling onder arbodiensten hebben NIA TNO en SKB in 1996 besloten tot het ontwikkelen en uitgeven van het Branche Informatie Systeem (BIS), een reeks boekjes met arbo-brancheprofielen. Nadat er zes zijn uitgegeven is gebleken dat de exploitatie ervan moeizaam is. Er is toen besloten een exploitatie-onderzoek te houden...
report 1999
Searched for: subject%3A%22Kosten%255C-baten%255C%2Banalyse%22
(1 - 6 of 6)