Searched for: subject%3A%22Kosten%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Bgezondheidszorg%22
(1 - 5 of 5)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stege, J.P. (author), Stubbe, J.H. (author), van Hespen, A.T.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hilgersom, M.C. (author), Jongert, M.W.A. (author)
Jaarlijks komen er in Nederland 1,5 miljoen sportblessures voor. Voetbal is met ruim 1 miljoen sporters de grootste teamsport. De KNVB neemt blessures serieus en heeft TNO gevraagd om in 2007 een onderzoek te doen naar het vóórkomen en het ontstaan van blessures in het betaald voetbal. Met de opgedane kennis kunnen gerichte maatregelen worden...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kleijn, E. (author), Campagne, A.E. (author), Paagman, H.R. (author), Smit, M. (author)
Bij ongewijzigd beleid zou het percentage dat werkzaam is in zorg en welzijn moeten toenemen van 13% nu naar 22% in 2025. Het is echter onrealistisch en onbetaalbaar om zo veel mensen voor een baan in de zorg te interesseren. Daarom wil de overheid meer aandacht voor maatregelen die de arbeidsproductiviteit verhogen, zodat met minder mensen toch...
report 2006
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author), Hopman-Roxk, M. (author)
Sinds 1997 wordt tweejaarlijks een Trendrapport Bewegen en Gezondheid uitgegeven. Doel ervan is een actueel beeld te geven van recente onderzoeksresultaten op het brede terrein van bewegen en gezondheid. Ook in dit vierde rapport is gekozen voor een beperking tot twee thema's. Het eerste thema gaat over de mate waarin Nederlanders (moeten)...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Putten, D.J. (author)
Recent is in de Tweede Kamer met instemming gereageerd op het actieprogramma "Structurele Aanpak van Wachttijden in de Zorgsector: een bijdrage tot tijdigheid van adequate zorg, in het bijzonder in relatie tot patiënt en werk". De Tweede Kamer wil vijf jaar lang circa 130 miljoen gulden per jaar vrijmaken voor het uitvoeren van het programma om...
article 1998
document
Schaapveld, K. (author)
In deze weergave van een lezing op de 'Bedrijfsgeneeskundige dagen 1991' wordt ingegaan op de effecten van preventieve gezondheidszorg. Stilgestaan wordt bij de kosten van primaire en secundaire preventie in de Nederlandse gezondheidszorg, de levensverwachting, en de gezonde levensverwachting, de verloren produktiewaarde per ziektecategorie, en...
article 1991
Searched for: subject%3A%22Kosten%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Bgezondheidszorg%22
(1 - 5 of 5)