Searched for: subject%3A%22Kortcyclische%255C%2Barbeid%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2003. Centraal staat de vraag in welke mate de onderzochte persoon het ontstaan van zijn of haar klachten toeschrijft aan het werk en of er een statistisch verband is tussen groepen die blootstaan aan arbeidsrisico's en in welke mate deze groepen verzuimen....
report 2005
document
TNO Arbeid (author), de Looze, M.P. (author), van Rhijn, J.W. (author), van der Grinten, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Bosch, T. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The subject of this paper is finding and implementing the optimal rhythm in short...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Thé, K.H. (author), Bongers, P.M. (author), Eikhout, S.M. (author)
Voor een effectieve aanpak van de RSI-problematiek is kennis nodig over het vóórkomen, het ontstaansmechanisme en de risicofactoren van de onder RSI vallende klachten en aandoeningen, maar vooral over de effectiviteit van preventieve maatregelen. Niet bekend is in hoeverre de eerste lijn van de Nederlandse arbo-infrastructuur (arbodiensten) de...
report 1999
document
Bureau humanisering van arbeid TNO Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Stafgroep strategische verkenningen TNO (author), Brouwers, A.A.F. (author), Kanters, B. (author), Ekkers, C.L. (author)
In dit onderzoek door NIPG TNO, in opdracht van het ministerie van SZW komen de volgende vragen aan de orde: 1. Wat wordt verstaan onder lopende band, c.q. kort-cyclisch, c.q. machinegebonden werk? 2. In welke omvang komt voornoemd verschijnsel in Nederland voor? Op welke wijze kan in de toekomst adequate registratie van de omvang gewaarborgd...
report 1981
Searched for: subject%3A%22Kortcyclische%255C%2Barbeid%22
(1 - 4 of 4)