Searched for: subject%3A%22Kennis%22
(21 - 27 of 27)

Pages

document
Anonymous, (author)
Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belastZelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder...
report 2016
document
van der Torre, W. (author), van de Ven, H.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Schous, F.J. (author), Preenen, P.T.Y. (author), Danielson, P. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Het aantal zelfstandig ondernemers zonder personeel is gegroeid van een kleine 570 dui-zend in 2003 tot 884 duizend in 2014 (CBS). Zowel voor de samenleving als voor beleids-makers is dit een belangrijke ontwikkeling. Het roept de vraag op wat de positieve en nega-tieve gevolgen zijn voor de samenleving als geheel en de individuen die het...
report 2016
document
GrĂ¼ndemann, R.W.M. (author), Keijzer, L.E. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van der Torre, W. (author)
Op verzoek van het ministerie OCW heeft TNO in twee bedrijfstakken, de hightech sector en de zorg, gekeken hoe bedrijven en instellingen actief en succesvol de kennis en vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden in een turbulente omgeving. Voor dit verkennende onderzoek zijn interviews uitgevoerd met medewerkers van ASML, KMWE en Norma...
report 2015
document
van Meerveld, E. (author), Vos, F.S.M. (author), Bos, E.H. (author), Jansen, Y.J.F.M. (author)
De duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten is een complex en actueel probleem, wat zich goed leent voor een lerend netwerk. Het NIPlan is dan ook een geschikte plek om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan een succesvol netwerk.
report 2014
document
Besseling, J.J.M. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Er is een roep om verdere professionalisering van klantmanagers. Als onderzoekers willen we bijdragen aan een betere uitvoeringspraktijk Maar hoe komt het toch dat onze kennis zo moeizaam landt in de praktijk. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2012,nr.4.
article 2012
document
Lemkowitz, S. (author)
Zorg voor de veiligheid moet vanuit werknemers zelf komen en niet worden opgelegd door het management of zelfs externe instanties, stelt Johan Roels in zijn boek "Creatieve Wisselwerking: nieuw business-paradigma als hoeksteen van de veiligheidszorg en de lerende organisatie". Dit standpunt zullen veel managers met hem delen. Maar het...
article 2001
document
Commissie Arbeidgezondheidskundig Onderzoek (author)
This report gives information on research and development activities in occupational health, hygiene and safety in a number of countries. The second part gives a theoretical framework of the Commissie Arbeidgezondheidskundig Onderzoek - CARGO
report 1992
Searched for: subject%3A%22Kennis%22
(21 - 27 of 27)

Pages