Searched for: subject%3A%22Kennis%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
report 2023
document
Emanuel, E.S. (author), Sijbom, R.B.L. (author), Koen, J. (author), Baas, M. (author)
Learning communities are increasingly popular to promote the development of knowledge and skills at work. Learning communities are communities in which employees and experts from different organizations co-actively learn and innovate. Despite their seemingly added value in practice, scientific research into learning communities is underdeveloped...
article 2022
document
report 2022
document
report 2022
document
Venema, A. (author), Hooftman, W. (author), ter Laak, J. (author)
report 2021
document
report 2021
document
Huver, R.M.E. (author)
public lecture 2021
document
Huver, R.M.E. (author)
public lecture 2021
document
Meijerink, M. (author), Pelle, T. (author), de Frel, D.L. (author), Bosch-Elberse, K.E.M. (author), van Bilsen, J.H.M. (author)
ZonMw heeft het Lifestyle4Health platform verzocht om, in een samenwerking van minimaal 2 partijen verbonden aan Lifestyle4Health, een kennisinventarisatie te verrichten in het kader van het COVID-19 programma van ZonMw. De inventarisatie moet een overzicht bieden van de reeds beschikbare wetenschappelijke kennis over de invloed van...
report 2021
document
van den Heuvel, S.G. (author), Koopmans, L. (author)
Gezondheid en motivatie zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op een lager werkvermogen en op uitstroom uit werk. Een groep waar het minder goed mee gaat zijn de laag opgeleiden. Zij schatten hun arbeidsmarktpositie minder goed in dan hoog opgeleiden. Bovendien lopen laag opgeleiden meer risico op uitstroom naar...
report 2020
document
Koopmans, L. (author)
De Duurzame InzetbaarheidsindeX van TNO is een gevalideerd instrument waarmee je inzicht krijgt in de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid, en werk-privé balans.
public lecture 2020
document
report 2020
document
Venema, A. (author)
report 2019
document
Hazelzet, A.M. (author), Koopmans, L. (author)
Zoals dat geldt voor alle medewerkers, ontkomen ook professionals werkzaam in het sociale domein niet aan de noodzaak hun vakmanschap continu bij te houden. Want door de combi-natie van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, decentralisatie van verantwoordelijkheden naar gemeenten op het terrein van zorg, werk en inkomen, reorganisaties en...
report 2017
document
Welcome to the 2018–2021 strategic plan for TNO, the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research. This succeeds the current version, which was due to cover the years 2015–2018. As part of its policy to harmonize the planning periods of all members of the national Federation of Applied Research Organizations (TO2), the Dutch...
report 2017
document
Sanders, J. (author)
Taken van de Toekomst is door TNO ontwikkeld om organisaties te helpen hun medewerkers in beweging te brengen voor het werk van morgen. Dat doen we door medewerkers dat werk van morgen te laten zien, zich eraan te spiegelen en ze te laten nadenken over de stappen die ze kunnen zetten om zich optimaal voor te bereiden op dat werk. Of na te denken...
other 2017
document
Kennis en kunde van vakmensen is cruciaal voor het succes van bedrijven. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. De kunst is om medewerkers in beweging te krijgen om zelf te blijven investeren in hun kennis en kunde. Hoe brengen we dat met elkaar tot stand? TNO gelooft in de verbinding tussen ontwikkelbehoeften van medewerkers, behoeften van...
other 2017
document
other 2016
document
van den Heuvel, S. (author), Leijten, F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Geuskens, G. (author)
Door de vergrijzing van de bevolking is het van groot belang dat mensen langer participeren in betaald werk met behoud van een goede inzetbaarheid. Meer inzicht in de factoren die dit het sterkst beïnvloeden, biedt mogelijk handvatten voor (aanvullend) beleid. In dit rapport staat om deze reden de volgende vraag centraal: Wat is het relatieve...
report 2016
document
Anonymous, (author)
Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belastZelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder...
report 2016
Searched for: subject%3A%22Kennis%22
(1 - 20 of 26)

Pages