Searched for: subject%3A%22Kanker%22
(21 - 27 of 27)

Pages

document
van Blijswijk, M. (author)
In Nederland sterven jaarlijks 1.400 mensen aan beroepskanker. Tot voor kort kende Nederland alleen registratieregelingen voor specifieke kankerverwekkende stoffen, zoals het verbod op het gebruik van blauwe asbest. Het afzonderlijke beleid per stof maakt plaats voor een beleid ter bescherming van werknemers tegen alle kankerverwekkende stoffen....
article 1991
document
CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Willems, M.I. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Splinter, A. (author), Roelfzema, H. (author), Feron, V.J. (author)
A system for classifying genotoxic carcinogens according to their estimated risk for humans in the occupational situation has been worked out. Three classes were defined qualifying carcinogens of low, intermediate and high potency, respectively. The developed system is based on the TD 50 - value combined with weighing factors, finally resulting...
report 1990
document
van Klaver, J.A.M. (author), Burdorf, A. (author), Swuste, P.H.J.J. (author)
Met de regelmaat van de klok ontspint zich de discussie over de verschillen tussen blauwe en witte asbest, of, in meer algemene zin, die tussen amfibolen en serpentijnen. De afgelopen maanden verschenen bijvoorbeeld artikelen in de bladen Cobouw, Arbouw-lnfobulletin en de NRC. In onderstaand artikel zetten de auteurs de risico's van witte asbest...
article 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Marquart, J. (author)
Op basis van gegevens uit de literatuur, uit werkplekbezoeken, en uit gesprekken met sleutelinformanten wordt een evaluatie gemaakt van de gezondheidsrisico's van kappers en kapsters. De werkzaamheden, belastende factoren, voorzieningen en beleid worden beschreven. Aandacht wordt besteed aan reproduktiestoornissen, effecten op de huid, effecten...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Wilmer, J.W.G.M. (author), Woutersen, R.A. (author), Appeldam, L.M. (author)
A subchronic (13-week) inhalation toxicity study with formaldehyde was carried out in male rats. The aim of the study was to find out whether excursions of the exposure by a factor 2, under conditions of concentration x time is constant, visibly affect the cytotoxic action of formaldehyde on the nasal epithelium. It was concluded that under the...
book 1987
document
Radiobiologisch Instituut Hoofdgroep voeding en voedingsmiddelen TNO, HVV-TNO (author), Smith, P. (author)
book 1987
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Jansen, J.D. (author), Lohman, P.H.M. (author), Berends, F. (author)
Deze literatuurstudie biedt een overzicht van methoden, die nu reeds voorhanden of in ontwikkeling zijn, om blootstelling aan DNA beschadigende stoffen bij werknemers op te kunnen sporen. De blootstelling aan mutagene of carcinogene stoffen wordt d.m.v. biological monitoring nagegaan. Development of methods for estimating exposure to mutagenic...
book 1985
Searched for: subject%3A%22Kanker%22
(21 - 27 of 27)

Pages