Searched for: subject%3A%22Jeugd%22
(1 - 20 of 359)

Pages

document
Fekkes, M. (author), Klein Velderman, M. (author), Detmar, S. (author)
A resilient child can find his or her way better in society, and in adult life. Resilience has great advantages both for the child, who can get his or her life on track better, and for society. Resilient children suffer fewer harmful effects of the setbacks that they encounter, such as physical and mental problems, fears, negative self-image or...
other 2020
document
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen gezond, veilig en kans rijk opgroeien, zijn de komende tijd nog forse stappen nodig. De zorg is nog onvoldoende integraal en op maat. Preventie gericht op het versterken van eigen regie gaat helpen, evenals het permanent op peil houden van de benodigde vaardig heden door professionals. Digitalisering biedt...
other 2019
document
Kranenborg, K. (author), Blanson Henkemans, O.A. (author), Hermans, J. (author), van Leeuwen, M. (author)
Een chat-app kan dienen als gebruiksvriendelijk innovatief onderzoeksinstrument voor mensen met verhoogd risico op lage gezondheidsvaardigheden, met betrouwbare en waardevolle resultaten. Deze kan worden ingezet ter ondersteuning van het inclusive design proces. De ontwikkeling en implementatie van de chat-app heeft een lijst met belangrijke...
article 2019
document
Diepeveen, F.B. (author), van Dommelen, P. (author), Oudesluys-Murphy, A.M. (author), Verkerk, P.H. (author)
EUSUHM-congres: kennisdelen voor en samenwerken aan een gezonde jeugd! Changing contexts—influencing youth and their surroundings. Het thema van het congres was ‘Changing contexts – influencing youth and their surroundings’. Met dit thema komt tot uiting dat gezondheid meer is dan lichaam en geest en dat lichaam en geest worden beïnvloed door de...
article 2019
document
Vlasblom, E. (author), de Lijster, G.P.A. (author), Reijneveld, S.A. (author), Kocken, P.L. (author)
EUSUHM-congres: kennisdelen voor en samenwerken aan een gezonde jeugd! Changing contexts—influencing youth and their surroundings. Het thema van het congres was ‘Changing contexts – influencing youth and their surroundings’. Met dit thema komt tot uiting dat gezondheid meer is dan lichaam en geest en dat lichaam en geest worden beïnvloed door de...
article 2019
document
van Dommelen, P. (author), van Dijk, O. (author), de Wilde, J.A. (author), Verkerk, P.H. (author)
EUSUHM-congres: kennisdelen voor en samenwerken aan een gezonde jeugd! Changing contexts—influencing youth and their surroundings. Het thema van het congres was ‘Changing contexts – influencing youth and their surroundings’. Met dit thema komt tot uiting dat gezondheid meer is dan lichaam en geest en dat lichaam en geest worden beïnvloed door de...
article 2019
document
Theunissen, M.H.C. (author), Klein Velderman, M. (author), Eekhout, I. (author)
EUSUHM-congres: kennisdelen voor en samenwerken aan een gezonde jeugd! Changing contexts—influencing youth and their surroundings. Het thema van het congres was ‘Changing contexts – influencing youth and their surroundings’. Met dit thema komt tot uiting dat gezondheid meer is dan lichaam en geest en dat lichaam en geest worden beïnvloed door de...
article 2019
document
Vink, R.M. (author)
EUSUHM-congres: kennisdelen voor en samenwerken aan een gezonde jeugd! Changing contexts—influencing youth and their surroundings. Het thema van het congres was ‘Changing contexts – influencing youth and their surroundings’. Met dit thema komt tot uiting dat gezondheid meer is dan lichaam en geest en dat lichaam en geest worden beïnvloed door de...
article 2019
document
Klein Velderman, M. (author)
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet (2015) zijn verschillende lokale initiatieven ontstaan om de transformatiedoelstellingen te realiseren betreffende passende hulp, op tijd en zo integraal mogelijk. In dit project1 stond de inzet van een Specialistisch Ondersteuner Jeugdgezondheidszorg (SOJ) in de jeugdgezond-heidszorg in Nijmegen...
other 2019
document
Iyer, V. (author)
EUSUHM-congres: kennisdelen voor en samenwerken aan een gezonde jeugd! Changing contexts—influencing youth and their surroundings. Het thema van het congres was ‘Changing contexts – influencing youth and their surroundings’. Met dit thema komt tot uiting dat gezondheid meer is dan lichaam en geest en dat lichaam en geest worden beïnvloed door de...
article 2019
document
Schuller, A.A. (author), Verlinden, D.A. (author)
Het Ministerie van VWS heeft TNO gevraagd een beschrijving te geven van de achtergrond, opzet en bereikte resultaten van het project GigaGaaf! en om een overzicht te geven van de in Nederland lopende initiatieven met betrekking tot de mondzorg voor kinderen en jeugdigen.
report 2017
document
Pannebakker, N. (author)
In de zorg voor jeugd is veel te doen rond multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen waarin sprake is van meervoudige en complexe problematiek. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de zorg voor jeugd, tot wel 86% van het totale budget, zich richt op deze gezinnen.
other 2017
document
Pannebakker, N. (author)
In de zorg voor jeugd is veel te doen rond multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen waarin sprake is van meervoudige en complexe problematiek. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de zorg voor jeugd, tot wel 86% van het totale budget, zich richt op deze gezinnen.
other 2017
document
Pannebakker, N. (author)
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Eén gezin, één plan wordt in vrijwel alle gemeenten ingezet, hoewel de naam soms anders is. Jeugdteams, wijkteams, zorgcoördinatie, regisseurs: de kern is dat professionals èn het gezin zelf met elkaar samenwerken op basis van een gezamenlijk plan, onder regie van de...
other 2017
document
Wismans, M. (author), Boer, A. (author), Hoing, M. (author), Vink, R. (author)
Luuk van 17 en Kelly van 16 jaar verblijven allebei op dezelfde behandelgroep bin­ nen de residentiele jeugdzorg. Luuk heeft een gedragsstoornis en bij Kelly is onlangs een hechtingsstoornis vastgesteld. Kelly en Luuk zijn erg verliefd op elkaar. Ze hebben sinds twee maanden verkering en willen het liefst de hele dag bij elkaar zijn....
article 2016
document
Klein Velderman, M. (author), Pannebakker, F.D. (author)
De laatste decennia zijn er in Nederland op het terrein van kinderen en jeugdigen enkele langlopende grootschalige studies uitgevoerd. Dergelijk onderzoek kan waardevolle informatie opleveren voor beleid en praktijk van de zorg voor jeugd. In dit onderzoek stonden interviews centraal met projectleiders van een aantal Nederlandse grootschalige...
article 2015
document
Hermanussen, M. (author), Meitinger, T. (author), Veldhuis, J.D. (author), Low, M.J. (author), Pfaffle, R. (author), Staub, K. (author), Panczak, R. (author), Groth, D. (author), Brabec, M. (author), von Salisch, M. (author), Loh, C.P.A. (author), Tassenaar, V. (author), Scheffler, C. (author), Mumm, R. (author), Godina, E. (author), Lehmann, A. (author), Tutkuviene, J. (author), Gervickaite, S. (author), Nierop, A.F.M. (author), Holmgren, A. (author), Assmann, C. (author), van Buuren, S. (author), Koziel, S. (author), Zadzinska, E. (author), Varela-Silva, I. (author), Vignerova, J. (author), Salama, E.E. (author), El-Shabrawi, M. (author), Huijic, A. (author), Satake, T. (author), Bogin, B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
The association between poverty, malnutrition, illness and poor socioeconomic conditions on the one side, and poor growth and short adult stature on the other side, is well recognized. Yet, the simple assumption by implication that poor growth and short stature result from poor living conditions, should be questioned. Recent evidence on the...
article 2014
document
Weelink, G. (author)
André Dias werkt inmiddels zes jaar als fysiotherapeut bij Benfica. Bij de club uit Lissabon is hij een van de vijf fysiotherapeuten die fulltime op het jeugdcomplex van ‘As Aguias’ (De Adelaars) werken. Dias zelf is nauw betrokken bij het team voor spelers onder 19 jaar. Bij die leeftijdscategorie gaat het volgens Dias vooral om het voorkomen...
article 2014
document
Kocken, P. (author), Pannebakker, N. (author), Pannebakker, F. (author), Broerse, A. (author), Lanting, C. (author)
article 2014
document
Iyer, V. (author), Waldram-Nienhuis, A. (author), Boland, N. (author), Kamphuis, M. (author)
The Dutch Youth Act (2015) has to resolve serious problems among young people, prevent inappropriate medicalisation, and realise efficiency. Participation and empowerment are terms often used. At the moment Dutch youth healthcare doctors monitor children on a regular basis and assess situations based on the national Public Health Status and...
article 2014
Searched for: subject%3A%22Jeugd%22
(1 - 20 of 359)

Pages