Searched for: subject%3A%22Invloed%255C%2BVan%255C%2BGevaarlijke%255C%2BStoffen%22
(1 - 7 of 7)
document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hertsenberg, S. (author), Brouwer, D. (author), Lurvink, M. (author), Rubingh, C. (author), Rijnders, E. (author), Tielemans, E. (author)
Self-assessment of exposure (SAE) refers to any exposure assessment methodology wherein the worker takes an active role in establishing his or her exposure status. The objective of this study was to investigate the reliability and feasibility of SAE approaches among shoe repair workers collecting exposure data over a 3 month period. This study...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kremer, A. (author)
De laatste twee maanden van 2003 heeft TNO Arbeid de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 (NEA) uitgevoerd, waaraan een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers deelnam. In de NEA zijn ook vragen opgenomen over gevaarlijke stoffen, maatregelen daartegen en benodigde arbo-maatregelen. Op verzoek van het ministerie...
report 2005
document
Brouwer, D.H. (author), Gijsbers, J.H.J. (author), Lurvink, M.W.M. (author), TNO Voeding (author)
Recently, toxicological and epidemiological studies on health effects related to particle exposure suggest that 'ultrafine particles' (particles with an aerodynamic diameter of <100 nm) may cause severe health effects after inhalation. Although the toxicological mechanisms for these effects have not yet been explained, it is apparent that...
article 2004
document
TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), de Pater, A.J. (author), Marquart, J. (author), Burgers, A.W. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar maatregelen om de blootstelling aan organische oplosmiddelen in autoschadeherstelbedrijven te verminderen. In het onderzoek zijn metingen verricht naar de persoonlijke blootstelling aan verschillende oplosmiddelen van voorbewerkers en spuiters. De meest risicovolle handelingen betreffen:...
book 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Wevers, A. (author), Meijers, L.P. (author)
Dit rapport is de weergave van een inventariserend onderzoek in de droge bulk sector van de bedrijfstak Zeehavens. De aanleiding tot het onderzoek is de nieuwe bedrijfstakgerichte benadering bij het streven naar verbetering van arbeidsomstandigheden door DGA. Het doel van het onderzoek was drieledig. Ten eerste was het gericht op inzicht in...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author), Bloemhoff, A. (author), Dijk, F.J.H. (author), Huigen, F. (author)
Dit artikel geeft de resultaten weer van de scenariostudie 'Arbeid, gezondheid en welzijn in de toekomst'. In het kader van dit onderzoek werd in een eerder artikel ingegaan op het heden en het recente verleden. De studie ging uit van zes scenario's, die vervolgens aan deskundigen werden voorgelegd. Aan deze deskundigen werd gevraagd wat binnen...
article 1991
Searched for: subject%3A%22Invloed%255C%2BVan%255C%2BGevaarlijke%255C%2BStoffen%22
(1 - 7 of 7)