Searched for: subject%3A%22Invloed%255C%2BVan%255C%2BGecombineerde%255C%2BBlootstelling%22
(1 - 11 of 11)
document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
Fransman, W. (author), Schinkel, J. (author), Meijster, T. (author), van Hemmen, J. (author), Tielemans, E. (author), Goede, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: This paper describes the development and evaluation of an evidence database on the effectiveness of risk management measures (RMMs) to control inhalation exposure. This database is referred to as Exposure Control Efficacy Library (ECEL). Methods: A comprehensive review of scientific journals in the occupational hygiene field was...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Chemie (author)
Verslag van een symposium over de blootstelling op de werkplek en de risico's voor werknemers. Er worden diverse deelonderwerpen behandeld: MAC-waarden; high molecular weight sentisers; blootstelling aan ultrafijne deeltjes, stof, toxische chemicalen, organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden, electromagnetische velden, bitumen in asfalt,...
book 2001
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Technisch rapport met gedetailleerde resultaten (van het Permanente Onderzoek van de Leef Situatie in Nederland, POLS) van een aantal gezondheidsindicatoren naar een aantal arbeidgerelateerde risicofactoren per branche en geslacht over de periode 1997-1999. De risicofactoren zijn getoetst per gezondsheidsindicator op het wel of niet voorkomen in...
report 2001
document
Kwantes, J.H. (author), Brouwers, A.A.F. (author), TNO Arbeid (author)
Het Arbo Platform (AP) zet zich in voor preventie, op het gebied van de belangrijkste arborisico's. Het gaat erom sectoren te ondersteunen in hun aanpak van die risico's. Uitgangspunt voor het werk van het AP is de daadwerkelijke aanpak van voorkomende arborisico's in de arbeidsorganisaties. In feite wordt daarmee een 'dubbel' accent gelegd:...
report 2000
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author), Marquart, J. (author), Scheffers, T.M.L. (author), Bos, P.M.J. (author), ten Berge, W.F. (author), van Hemmen, J.J. (author)
Dit themanummer gaat over de normering van stoffen met chronische effecten. De auteurs van het artikel over dit onderwerp onderbouwen de volgende stelling: 'Er is wetenschappelijk en praktisch weinig reden voor de overheid om voor een chronische toxische stof het niveau van het langetermijngemiddelde te gebruiken als de acht uurs...
article 1999
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Dijk, F.J.H. (author), van Dormolen, M. (author), Kompier, M.A.J. (author), Meijman, T.F. (author)
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Dormolen, M. (author), Kompier, M.A.J. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Hertog, C.A.W.M. (author), Fortuin, R. (author)
In toenemende mate wordt blootstelling aan meerdere belastende factoren opgenomen in onderzoek naar arbeidsbelasting. Een aantal belangrijke concepten, modellen en methoden van analyse die hierbij een rol spelen, worden besproken. Aan de hand van een literatuuronderzoek worden de gepresenteerde gezichtspunten vergeleken met de huidige...
article 1990
document
Smulders, P.G.W. (author)
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Dormolen, M. (author), Hertog, C.A.W.M. (author)
In wetenschappelijk onderzoek wordt in toenemende mate aandacht besteed aan meervoudige belasting in arbeidssituaties. Het doel van dit literatuuroverzicht is te inventariseren welke combinaties van factoren onderzocht zijn, welke belasting is aangetroffen en of een aanvang genomen kan worden met de ontwikkeling van een model van...
book 1988
Searched for: subject%3A%22Invloed%255C%2BVan%255C%2BGecombineerde%255C%2BBlootstelling%22
(1 - 11 of 11)