Searched for: subject%3A%22Intimidatie%22
(1 - 16 of 16)
document
Seksuele intimidatie op het werk is een serieus probleem in onze samenleving. De gevolgen kunnen ernstig zijn. In eerste instantie voor de direct betrokkene, maar ook voor zijn of haar directe (werk) omgeving, de organisatie en de maatschappij. De Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk is erop gericht het slachtoffer, de omstanders en de...
report 2016
document
Een op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Ongewenst gedrag in combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt de kans op burnout klachten.
other 2016
document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van Zwieten, M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Agressie op de werkvloer vormt een serieuze bedreiging voor werknemers in Nederland. In 2014 waren 1,6 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door mensen van buiten de organisatie (‘externe agressie’; bijv. door klanten, patiënten, leerlingen, passagiers1). Agressie door collega’s en leidinggevenden (‘interne agressie’) komt minder vaak...
report 2016
document
van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Intimidatie en agressie en geweld op het werk kunnen leiden tot gevoelens van onveiligheid en ziekteverzuim. Bepalingen in de Arbowet hebben onvoldoende effect op beleidsvorming ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Goede praktijkvoorbeelden van beleid tegen ongewenst gedrag kunnen inspirerend werken. In dit artikel zijn uit...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Blijswijk, M. (author), Frielink, S. (author), ter Hark, T. (author), Keus, M. (author), Korver, T. (author), Louwrier, N. (author), Nossent, S. (author), Nuyens, M. (author), de Vries, S. (author)
Het thema is deze keer: Veilig werken in een onveilige omgeving. De maatschappij verruwt, dus ook de omgang tussen mensen die in een organisatie samenwerken. Eén-op-één of allen-tegen-één. Hoort het erbij of kunnen we er iets aan doen?
other 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author)
Optreden tegen ongewenste omgangsvormen is een bedrijfsbelang. Helaas is hier geen eenduidige aanpak voor. Elke organisatie is anders, dus elke organisatie zal een eigen beleid moeten formuleren dat past bij haar specifieke kenmerken. Enkele manieren om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan zijn: het opstellen van een gedragscode, het aanpassen...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Eind 2003 voerde TNO Arbeid een representatieve enquête uit onder 10.000 werknemers: de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO gevraagd secundaire analyses uit te voeren op de NEA, voor wat betreft het onderwerp ‘ongewenste omgangsvormen' (intimidatie en geweld) op het werk....
report 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author)
Intimidatie, agressie en geweld op het werk zijn ongewenst. Ze leiden tot gevoelens van onveiligheid en ziekteverzuim. Bepalingen in de Arbowet hebben onvoldoende effect om werkgevers aan te zetten tot gericht beleid ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. TNO Arbeid onderzocht wat in de praktijk de belangrijkste factoren zijn voor een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), van Niekerk, M. (author), van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author)
ING Nederland, KPN, NS, Connexxion, HEMA, GVB, Politie Haaglanden en Brabant Zuidoost, de Sociale Dienst in Amsterdam en nog een aantal andere organisaties hebben succesvol beleid ontwikkeld om agressie en geweld op de werkvloer tegen te gaan. Het beleid is ook gericht op ander 'ongewenst gedrag' zoals discriminatie, seksuele intimidatie en...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Nuyens, M. (author), de Vries, S. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren een aandachtspunt binnen de Nederlandse politie. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is één van de instrumenten die worden ingezet om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Het NISSO stelde, op basis van een door hen uitgevoerd onderzoek, dat de effectiviteit van het...
report 2002
document
Kwantes, J.H. (author), Brouwers, A.A.F. (author), TNO Arbeid (author)
Het Arbo Platform (AP) zet zich in voor preventie, op het gebied van de belangrijkste arborisico's. Het gaat erom sectoren te ondersteunen in hun aanpak van die risico's. Uitgangspunt voor het werk van het AP is de daadwerkelijke aanpak van voorkomende arborisico's in de arbeidsorganisaties. In feite wordt daarmee een 'dubbel' accent gelegd:...
report 2000
document
NIA TNO (author), Smulders, P.G.W. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Evers, G.E. (author)
Geweld, intimidatie en discriminatie zijn thema's die regelmatig in de media verschijnen. In dit rapport wordt, op basis van een secundaire analyse van het Europese databestand van de 'European Work Environment Survey' uit 1996, ingegaan op frequentie en effecten van deze thema's in de vijftien landen van de Europese Unie. Er zijn vier vormen...
book 1999
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author), Evers, G.E. (author)
book 1995
document
Torenvliet, S. (author)
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel over seksuele intimidatie en agressie en geweld op het werk aangenomen. In dit artikel wordt allereerst het begrip seksuele intimidatie nader gedefinieerd aan de hand van een interview met organisatiedeskundige Alie Kuiper. Daarna wordt ingegaan op normen en waarden en mogelijk preventieve maatregelen van...
article 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Tijdens, K. (author), Goudswaard, A. (author)
Op de kantoren in de industrie werken relatief veel vrouwen. Binnen de kantoren heeft de vakbeweging niet die traditie die ze op de werkvloer heeft. Er is onvoldoende kennis van de wensen en knelpunten van de werknemers in de kantoren, waardoor geen gerichte belangenbehartiging kan plaatsvinden. Daardoor voelen kantoorwerknemrs zich niet...
book 1994
document
Min. SZW, Arbeidsinspectie Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R. (author), Volkers, H.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is gehouden bij 50 arbeidsorganisaties die reeds één of meer jaren enige vorm van beleid voeren ter bestrijding en preventie van seksuele intimidatie. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de ervaringen die men met het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid op dit...
book 1993
Searched for: subject%3A%22Intimidatie%22
(1 - 16 of 16)