Searched for: subject%3A%22Instrumenten%22
(1 - 18 of 18)
document
Post, J. (author), Ballafkih, H. (author), Sanders, J. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Corporaal, S. (author)
Een skillspaspoort is een (digitaal) instrument dat de mogelijkheid biedt om competenties en capaciteiten continu bij te houden en toegang te krijgen tot passende arbeid. Het ontwikkelen en implementeren van skillspaspoorten vormt een complexe opgave, die alleen kans van slagen heeft als het paspoort ook herkend en erkend wordt. Dit rapport doet...
report 2022
document
Verbiest, S. (author), Kraan, K. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
bookPart 2022
document
Wijn, R. (author), van Hemert, D. (author)
Deze rapportage doet verslag van een verkenning naar risicotaxatie-instrumenten voor het inschatten van gewelddadige radicalisering van individuen. Het heeft als doel antwoord te geven op de vraag welke kansen er bestaan in de Nederlandse context voor verbetering van risicotaxatie-instrumenten voor de inschatting van de gevoeligheid van...
report 2021
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Theunissen, M.H.C. (author)
De Psycat is een slim online instrument voor het meten van psychosociale problemen bij kinderen. In vergelijking met de in de praktijk gebruikte screeningsvragenlijsten, zoals de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)1,2 biedt de Psycat de volgende voordelen: – Het geeft betrouwbare en valide informatie over de aard van de problematiek; ...
other 2021
document
Dhondt, S. (author), Eekhout, I. (author), Kraan, K, (author), Goudswaard, A. (author), Zoomer, T. (author)
Frey & Osborne (2013/17) developed a method to estimate the automation probability of occupations. With this method, they predict which occupations will grow and/or disappear in the long run. The question is how the predictive value of this method compares to two other methods: the Labouring Capacity Index (Pfeiffer & Suphan, 2015) and the MST...
report 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author), Bijl, D.A. (author), van der Wal, J. (author)
Werkcoaches en praktijkbegeleiders van Werkzaak Rivierenland kunnen kiezen uit een grote variatie aan instrumenten om cliënten te begeleiden in hun stappen richting werk. Die keuze maken zij vaak op basis van persoonlijke ervaring, collegiaal advies en vanuit onbekendheid met de rest van het aanbod. In het kader van de vierde subsidieronde van...
report 2021
document
Preenen, P. (author), Steinhoff, M. (author), Rosenkrantz, N. (author), Koopmans, L. (author), van den Bergh, R. (author)
Een belangrijke kans voor het aanjagen van innovatie en binden van personeel ligt in het stimuleren van bottom-up ondernemend gedrag van werknemers binnen gevestigde organisaties, oftewel het stimuleren van intrapreneurship. Wanneer organisaties optimaal gebruik maken van de creatieve kennis, motivatie en het ondernemend vermogen van al hun...
report 2020
document
Douwes, M. (author), Kraker, H. (author)
Op 19 mei vond het webinar instrumenten voor fysieke belasting op het werk plaats. webinar over de verschillende instrumenten die er zijn m.b.t. risico’s door fysieke belasting op het werk. Deze instrumenten zijn voor alle organisaties relevant die meer grip willen krijgen op fysieke belasting. Het webinar werd verzorgd door Marjolein Douwes en...
public lecture 2020
document
Douwes, M. (author), Kraker, H. (author)
Op 19 mei vond het webinar instrumenten voor fysieke belasting op het werk plaats. webinar over de verschillende instrumenten die er zijn m.b.t. risico’s door fysieke belasting op het werk. Deze instrumenten zijn voor alle organisaties relevant die meer grip willen krijgen op fysieke belasting. Het webinar werd verzorgd door Marjolein Douwes en...
public lecture 2020
document
Oeij, P. (author), van der Torre, W. (author), Preenen, P. (author)
Technologiekeuzen in de overheidsorganisatie vereisen trade-offs tussen economische efficiëntie en menswaardig werk. Technologiekeuzen worden veelal top-down, technocratisch en vanuit efficiëntie-oogpunt ingestoken. Als dat zo is, worden sociale en organisatorische aspecten onvoldoende meegewogen. Dit heeft negatieve gevolgen zowel voor de...
bookPart 2019
document
Verbiest, S. (author), van Wijk, E.B. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Het doel van het project ‘Ontwikkel(loop)banen voor laagopgeleide uitzendkrachten’ was het ontwikkelen van een instrumentarium voor uitzendorganisaties, zodat zij ontwikkel(loop)banen kunnen aanbieden aan laagopgeleide uitzendkrachten zonder startkwalificatie die langdurig in fase A/1-2 verblijven. Daarmee dient ontwikkeling van de...
report 2017
document
Blonk, R. (author), Wevers, C. (author)
Meer dan een miljoen mensen in ons land hebben geen werk, of het kost hen moeite aan het werk te komen. Doordat zij al te lang werkloos zijn, een handicap hebben, laagopgeleid zijn, er een mismatch is met de arbeidsmarkt of bang zijn om te falen. Op gemeenten rust de taak dit probleem te lijf te gaan. TNO ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde...
other 2017
document
Storm, I. (author), van Oers, H. (author), Kok, M. (author), Bal, R. (author), Tubbing, L. (author), Harting, J. (author), Bekker, M. (author), Jansen, M. (author), Dittrich, K. (author), Paulussen, T. (author)
Veel kennis over en ervaringen met IGB en KT was tot op heden gefragmenteerd, verspreid over diverse onderzoeksgroepen in Nederland. In het door het RIVM gecoördineerde consortium i4i komt deze kennis en ervaringen bij elkaar. Negen onderzoeksgroepen werken samen aan zowel conceptuele verheldering als praktische onderzoeksinstrumenten voor IGB...
article 2014
document
Hooftman, W.E. (author), de Jong, T. (author), Vos, F.S.M. (author)
In deze rapportage geven een overzicht van de monitoractiviteiten binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan in 2014. Voor een betere aansturing zijn in 2014 de netwerkactiviteiten van het NIPlan afgesplits van de isntrumentontwikkeling en het onderzoek. Het label voor de netwerkactiviteiten is veranderd in National Platform Duurzame Inzetn...
report 2014
document
Dopp, C. (author), Stege, J. (author), Siemonsma, P. (author)
report 2013
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 2003
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Wevers, C.W.J. (author)
In deze nota wordt eerst een overzicht gegeven van de wettelijke regelingen op het gebied van reïntegratie, incl. de doelgroepen ervan. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre de regelingen effectief zijn. Daarna is er aandacht voor de knelpunten bij de uitvoering van de regelingen. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar de organisatorische...
book 1997
document
Medisch Technologische Dienst TNO (author), Nusselder, T. (author)
report 1990
Searched for: subject%3A%22Instrumenten%22
(1 - 18 of 18)