Searched for: subject%3A%22Innovaties%22
(1 - 20 of 270)

Pages

document
van Bree, M.W. (author)
In een toekomstbestendige economie en samenleving moet de industrie haar eigen waarde voor de brede welvaart blijven bewijzen, te midden van grote maatschappelijke transities en transformaties, trends en onzekerheden. In dit analysepaper benoemen we de huidige sterktes van de Nederlandse industrie, aan de hand van de economische omvang en groei...
report 2023
document
Wijngaard, P. (author)
Mobile networks are a key driving force for the digitalisation of our society and the earning power in all economic sectors, from industry and energy to logistics and healthcare. Dutch companies have identified large opportunities in 6G network technology and applications that will enter the market from 2030 onwards. In addition, the targeted...
other 2023
document
Koopmans, L. (author), Bruel, D. (author), van den Bergh, R. (author), van der Torre, W. (author)
De volgende quote van Peter Senge (The Fifth Discipline, 2010) geeft perfect weer dat organisaties die willen floreren, betrokken medewerkers nodig hebben die zich een leven lang blijven ontwikkelen: “The organizations that will truly excel in the future will be the organizations that discover how to tap people’s commitment and capacity to learn...
report 2023
document
Vooijs, M. (author), de Looze, M. (author), Otten, W. (author), Kranenburg, K. (author), Blonk, R. (author), Hazelzet, A. (author)
Nederland telt veel mensen die wel willen werken, maar die het (nog) niet lukt om aan de slag te gaan. Hoe kunnen we de instroom van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt verbeteren? TNO ontwikkelt innovaties die werkzoekenden dichter bij de arbeidsmarkt brengen en bedrijven stimuleren om kansen op werk te (blijven) bieden. Een overzicht van de...
article 2023
document
Goudswaard, A. (author), van der Klauw, M. (author), van Andel, J. (author), de Groen, L. (author)
De wereld verandert. Meerdere ontwikkelingen vragen om een aanpassend vermogen van de maatschappij in het algemeen. Ook de logistieke sector ervaart een aantal forse uitdagingen: ▪ Groeiende ontevredenheid, negatief imago logistieke sector ▪ Toenemende schaarste van grond, weerstand tegen ‘verdozing’ van het landschap ▪ Verstedelijking, ervaren...
report 2022
document
Koopmans, L. (author), Bruel, D. (author)
public lecture 2022
document
Krause, F. (author), Vries. A. de, (author), de Looze, M. (author)
Dit document bevat een overzicht van technologieën die gebruikt kunnen worden om medewerkers bij logistieke taken, cognitief te ondersteunen. Met dit overzicht kunnen bedrijven snel inzicht krijgen in de belangrijkste technologieën en met de taak-technologiematrix snel een selectie maken van technologieën met de meeste potentie. Het overzicht is...
report 2022
document
Kranenborg, K. (author), Hazelzet, A. (author), Blonk, R. (author), Emmert, S. (author), de Looze, M. (author), Hummel, L. (author), Boermans, S. (author), Otten, W. (author), Hooftman, W. (author), Kersten, A. (author), Vooijs, M. (author)
In de afgelopen vier jaar (2018–2021) heeft een toegewijde groep TNO’ers en samenwerkingspartners hard gewerkt om een inclusieve en diverse arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Een arbeidsmarkt die mensen die moeilijker aansluiting vinden toch een waardevolle plek biedt. Een arbeidsmarkt die iedereen die wil en kan de kans geeft om door te...
other 2022
document
van den Bergh, R.E.C. (author), Hulsegge, G. (author), Preenen, P. (author), van den Tooren, M. (author)
Medewerkers lopen vaak rond met innovatieve ideeën Zij die hier daadwerkelijk ook uitvoering aan geven, noemen we ook wel intrapreneurs. Innovatieve medewerkers en hun ideeën dragen bij aan de innovatie en verbeteringen in bedrijfsprocessen.
report 2022
document
Hulsegge, G. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Teeuwen, P.J. (author)
Werkgevers hebben in 2021 minder vaak regelingen getroffen om werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Ze geven ook aan dat hun werknemers minder autonomie in hun werk hebben dan in eerdere jaren. Opvallend is dat de autonomie in 2021 zelfs lager ligt dan in 2010. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid 2021* van TNO die...
report 2022
document
van Sandt, H. (author)
TNO stands for excellent biomedical research, focusing on the efficacy and safety of medicines. In some cases, animal testing is needed to understand the processes involved in disease development and progression and to study the effects of interventions on these diseases. In doing so, the laboratory animal is seen as a model for humans, allowing...
other 2022
document
van den Bossche, S. (author), Dhondt, S. (author), Fransman, W. (author)
The world of work is changing at an ever-increasing rate. Digitalisation, with the COVID-19 pandemic as a catalyst, climate change and demographic developments are causing shifts in the labour market. Some jobs are changing, others are disappearing and new jobs are taking their place. These changes offer opportunities, but are at the same time...
other 2022
document
Borst, J. (author)
Our society is facing some of its biggest ever challenges. Energy, mobility, housing, climate, growing social inequality. All transitions that require governments’ attention. Technology can contribute to the solutions, but it also brings new challenges with it. Examples are the digitisation that made large-scale working from home possible during...
report 2022
document
Borst, J. (author)
In this paper TNO describes three challenging urban mobility themes and possible solutions. Bringing about a liveable city is a systemic challenge, a matter of format, in which mobility is a dominant factor. TNO helps policymakers to set up the innovation process and provides the necessary insights for making the right choices. With over 90...
report 2022
document
Somers, G. (author), Hendrickx, R. (author), Nooijen, F. (author), van Dijk, C. (author), Vos, M. (author), Hulsegge, G. (author)
Sharehouse maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek. De NWO dossiernummer is 439.18.452. TKI Dinalog houdt...
article 2022
document
Koopmans, L. (author)
Het ondersteunen en stimuleren van leren en innoveren van werkenden, vanuit de organisatie is een integrale uitdaging waarbij vele aspecten van de organisatie van invloed zijn. Om meer inzicht te krijgen in het bevorderen van lerend en innovatief gedrag heeft TNO een model ontwikkeld, waarin de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel...
public lecture 2021
document
Dekker, R. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Bongers, P.M. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
De huidige arbeidsmarkt is onvoldoende toegerust op de uitdagingen van deze tijd, of dat nu de klimaat- of energietransities zijn, de technologische ontwikkelingen (digitalisering, AI) of grote ‘externe’ schokken zoals economische crises en de huidige covid-19-pandemie. Bovendien stagneert in Nederland al decennia de productiviteitsgroei. Een...
other 2021
document
Koopmans, L. (author)
article 2021
document
van der Torre, W. (author), Oeij, P. (author), Davits, R. (author), van Leeuwen, E. (author)
Veel nieuwe technologische toepassingen die binnen de gemeentelijke dienstverlening in potentie waarde kunnen toevoegen, vinden niet vanzelf hun weg naar de praktijk. Innovatietrajecten starten vaak vanuit technologische mogelijkheden en vinden moeilijk aansluiting bij de organisatorische en praktische vraagstukken die spelen in het primaire...
report 2021
document
Vos, M. (author), Roelse, V. (author), Koopmans, L. (author), van der Torre, W. (author), Xavier, M. (author), van der Horst, A. (author), van Nispen, I. (author), Sanders, J. (author)
De arbeidsmarkt verandert snel. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben grote impact op het werk. Taken en functies verdwijnen en er ontstaan nieuwe. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben grote impact op de inhoud van werk, bedrijfsprocessen en businessmodellen. Het is daarom belangrijk dat...
article 2021
Searched for: subject%3A%22Innovaties%22
(1 - 20 of 270)

Pages