Searched for: subject%3A%22Innovatie%22
(81 - 100 of 257)

Pages

document
Span, T. (author), Keller, K. (author), Staats, B. (author), van Bree, T. (author), Bulavskaya, T. (author), Suurs, R. (author)
Op verzoek van de Provincie Limburg hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO een compositie-analyse uitgevoerd van de Limburgse economie. Er wordt een integraal beeld geschetst van de economische ontwikkeling, de regionale economische structuur en specialisatie en van innovatie-inspanningen en -prestaties van bedrijven. Dit...
report 2017
document
Oeij, P.R.A. (author)
article 2017
document
van Geuns, L.C. (author), Juez-Larré, J. (author), de Jong, S. (author)
Na de ontdekking van het Groningen aardgasveld in 1959, het grootste gasveld in West-Europa, is Nederland meer dan een halve eeuw zelfvoorzienend geweest met deze energiebron. Het keerpunt kwam door de aardbeving in Huizinge in de provincie Groningen in augustus 2012 met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter die gebeurtenis heeft geleid...
other 2017
document
Oeij, P.R.A. (author)
The Resilient Innovation Team: lekenpraatje Peter Oeij [publieke verdediging, 25 januari 2017, Open Universiteit, Heerlen]
public lecture 2017
document
Koopmans, L. (author), Damen, N. (author), Wagner, C. (author)
De Nederlandse ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. De problematiek van cliënten wordt steeds complexer en de roep om meer aandacht voor de oudere steeds groter. Bestaande teams in de ouderenzorg zijn vaak niet voldoende toegerust om hier goed op in te spelen. Hoe kunnen zij toch goede zorg blijven bieden, nu en in de toekomst? Hoe zou een...
article 2016
document
van Genabeek, J.A.G.M. (author), Gijsbers, G.W. (author), Esmeijer, J. (author), van der Klauw, D.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Deze studie verkent de relatie tussen technologie, innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen, met name wat betreft de gezondheid, de (gezondheids)zorg en de (arbeids)participatie van mensen. We stellen ons de vraag hoe technologie de vermogens van mensen om deel te nemen aan arbeid en maatschappij kan versterken en beperken. We onderzoeken...
report 2016
document
de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), van Dijk, W. (author)
Exoskeletten zijn hot. Bijna dagelijks verschijnen nieuwe artikelen in de pers en filmpjes op YouTube, onder andere over exoskeletten als oplossing voor lichamelijk zwaar werk. Hoe ver staat het nu met de ontwikkeling van deze exoskeletten? Gaan ze de werknemer straks echt helpen bij het verrichten van lichamelijk zwaar werk?www.humanfactors.nl
article 2016
document
Bosch, T. (author), de Korte, E. (author)
Robots zijn hot en de technologische ontwikkelingen gaan zeer snel. Het vakgebied Human Factors speelt een grote rol bij het realiseren van een goede interactie tussen mens en robot voor verschillende vormen van robotisering. www.humanfactors.nl
article 2016
document
Offereins, A. (author), ten Have, K. (author)
De ouderenzorg in Nederland maakt al enkele jaren een ingrijpende transitie door als gevolg van de vergrijzing en de financiële crisis (SER, 2008; Helderman e.a. 2013; Van Dalen e.a. 2010; Sociaal Cultureel Planbureau, 2013). Er is door zorgorganisaties hard gewerkt aan vernieuwing en verandering. De veranderaanpak van zorgorganisaties...
article 2016
document
Barth, S.K. (author), Schraagen, J.M.C. (author), Schmettow, M. (author)
The aim of this study was to advance the conceptualisation of team adaptation by applying social network analysis (SNA) measures in a field study of a paediatric cardiac surgical team adapting to changes in task complexity and ongoing dynamic complexity. Forty surgical procedures were observed by trained human factors researchers, and...
article 2015
document
Preenen, P. (author), Liebregts, L. (author), Dhondt, S. (author)
Intrapreneurship, ofwel ondernemend werknemerschap, wint internationaal gezien sterk aan populariteit. Intrapreneurship is enorm belangrijk voor organisaties, omdat het bijdraagt aan de innovatiekracht. Ook in Nederland neemt de aandacht voor intrapreneurship toe. Er is echter nog weinig bekend over hoe men intrapreneurship onder werknemers het...
article 2015
document
Smulders, P.G.W. (author)
Nieuwe processen en technologieën worden in Europa vaker ingevoerd op de werkplekken waar fysieke arbeidsbelasting hoog is. Het zijn echter vooral de werkplekken waar hogeropgeleiden complexe taken uitvoeren, die onderhevig blijken aan techno-logische verandering. Dit betreft met name beroepen waar het computergebruik intensief is, zoals in de...
article 2015
document
Liebregts, W. (author), Preenen, P.T.Y. (author), Dhondt, S. (author)
Ondernemende werknemers, ofwel intrapreneurs, zijn van groot belang voor het innovatieve vermogen van bedrijven. Intrapre-neurs blijken op een aantal belangrijke kenmerken te verschillen van andere werknemers. Zo zijn zij vaker man en hoogopgeleid, en hebben ze meer ervaring met zelfstandig ondernemerschap.
article 2015
document
Benders, J. (author), Dhondt, S. (author), van Hootegem, G. (author)
De invloed van nieuwe technologie op de factor arbeid is een permanent actueel thema waarvoor al eerder in TvA aandacht is gevraagd (Batenburg et al., 2002). Vanaf het najaar van 2014 krijgt dit thema weer veel aandacht in de media, dit keer naar aanleiding van het working paper The future of employment; How susceptible are jobs to...
article 2015
document
van den Bossche, S. (author), Muller, J. (author), Smulders, P. (author), de Vroome, E. (author)
De autonomie van werknemers in Nederland is tussen 2008 en 2013 gedaald, vooral onder jongeren en werknemers met een flexibel contract. De gedaalde autonomie beperkt mogelijk de Nederlandse innovatiekracht.
article 2015
document
van der Beek, D. (author), Hof, T. (author), Gorris, T. (author)
report 2014
document
van Maanen, P.P. (author), van der Vecht, B. (author)
The aim of this study is to better understand social influence in online social media. Therefore, we propose a method in which we implement, validate and improve individual behavior models. The behavior model is based on three fundamental behavioral principles of social influence from the literature (i.e., Cialdini’s principles): (1) consistency...
article 2014
document
Schraagen, J.M.C. (author), Post, W.M. (author)
Characterizing a team’s level of readiness in an efficient and objective way is important for organizations such as the military. Current methods to characterize real-time team interaction know limitations that may be addressed by social network analysis techniques. The purpose of the current field study was to investigate the usefulness of...
conference paper 2014
document
Cremers, A.H.M. (author), Stubbé, H.E. (author), van der Beek, D. (author), Roelofs, M. (author), Kerstholt, J.H. (author)
The goal of the present study was to investigate whether playing a serious game concerning natural and man-made risks leads to increased risk awareness and additional information search. As an experimental task, we developed a serious board game. Fifty-six students participated in the experiment; half of them played the serious game whereas the...
article 2014
document
Langley, D.J. (author), Hoeve, M.C. (author), Ortt, J.R. (author), Pals, N. (author), van der Vecht, B. (author)
When groups of consumers share information or express their opinions about products and services, their attitudes or behavior sometime align without centralized coordination, a phenomenon known as herding. Building on pattern-based explanations of herding from the cognitive science literature, we propose a framework to elucidate herding behavior...
article 2014
Searched for: subject%3A%22Innovatie%22
(81 - 100 of 257)

Pages