Searched for: subject%3A%22Innovatie%22
(241 - 257 of 257)

Pages

document
Osinga, D.S.C. (author), Becker, J.C. (author), Vink, P. (author)
Dit artikel behandelt comfortabel en veilig trambesturen. Het Rotterdamse trambedrijf RET (Rotterdamse Elektrische Tram) realiseert zich goed dat de eisen aan trams hoog zijn en besteedt daarom veel aandacht aan de aanschaf van nieuwe trams. TNO Arbeid heeft begeleid bij het functionele programma van eisen en bij de beoordeling van de...
article 2002
document
Vink, P. (author), Eikhout, S.M. (author), van Deursen, J. (author)
Onderhoud van kansspelautomaten is zwaar werk. Ook het ontwerpen van een kansspelautomaat is niet eenvoudig, deze moet 'hufterbestendig' zijn. JHV, een producent van kansspelautomaten, heeft samen met TNO Arbeid een project opgezet om tot een goede assemblagelijn van kansspelautomaten te komen. In dit artikel wordt dit praktijkvoorbeeld van...
article 2002
document
van Rhijn, G. (author), van Scheijndel, P. (author), van Dieën, J. (author)
Het boek beschrijft meer dan veertig geslaagde praktijkvoorbeelden van ergonomische vernieuwingen. De voorbeelden worden ook in beeld gebracht. Ze zijn gekozen uit de sectoren: kantoor, industrie, openbaar vervoer, transport, defensie, land- en tuinbouw en overheid. Jubileumuitgave naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse...
book 2002
document
Goudswaard, A. (author), André, J.C. (author), Ekstedt, E. (author)
Changes in the world of work can give rise to new risk areas or change the way that occupational safety and health needs to be managed. This has implications for workplaces themselves and also for the occupational safety and health system. For this reason the 'changing world of work' has been a priority topic of the Agency. One important change...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Totterdill, P. (author), Dhondt, S. (author), Milsome, S. (author)
Coping with change in a global economy dominated by new patterns of competitiveness and employment, technological innovation, political upheaval, social transformation and environmental uncertainty is the primary challenge facing organisations at the beginning of the new millennium. In some cases improved performance is sought through sustained...
book 2002
document
Vink, P. (author), Breed, N.F. (author)
Onlangs vond een bijeenkomst plaats, waarbij kennis uitgewisseld werd over innovatieve producten, die bijdragen aan minder arbeidsuitval. In veel van deze projecten zijn ergonomen betrokken bij de ontwikkeling. Een belangrijk aandachtspunt op deze dag bleek succesvolle inplementatie te zijn, een onderwerp dat in veel ergonomische projecten...
article 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vink, P. (author), Miedema, M. (author), Koningsveld, E. (author), van der Molen, H. (author)
Bricklaying is physically demanding. Bricklayers have to flex their trunk frequently to pick up bricks and mortar and position these in a wall. The experienced workload is highest working with bricks to 50 cm from the floor. In this study the effects of two devices that have proven to be feasible in practice are evaluated. The 50 cm raise due to...
article 2002
document
Bronkhorst, R. (author), Eikhout, S.M. (author)
Het werken met gereedschappen waarbij een combinatie van ongunstige houding, grote kracht, nauwkeurigheid en hoge frequentie optreedt, is risicovol. Bij schilders komt dit onder andere voor tijdens het verfkrabben, het verwijderen van oude verflagen. Bahco Tools heeft recent een nieuwe verfkrabber ontwikkeld met de gedachte dit gereedschap een...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Verbruggen, V. (author), Miedema, E. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Doordat flexibilisering van de arbeid voortvloeit uit een aantal factoren die zich op verschillende niveaus situeren, ambieert deze nota niet de oorzakelijke verbanden tussen factoren en ontwikkelingen in de flexibilisering van de arbeid bloot te leggen. Vanuit deze vaststelling hebben de auteurs besloten afstand te nemen van het model dat in...
report 2000
document
Eikhout, S.M. (author), Bronkhorst, R.E. (author), van der Grinten, M.P. (author)
Voor de schilder is het afkrabben van verf met de traditionele driehoekige verfkrabber een zware taak die leidt tot risicovolle krachten en momenten in de pols. Recentelijk is vanwege deze problematiek een nieuwe verfkrabber ontwikkeld, waarbij rekening gehouden is met de wijze van gebruik. In dit artikel wordt een praktijkonderzoek met 20...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author)
Economische ontwikkelingen als de eenwording van de Europese markt, de toename van de wereldhandel en de trend naar globalisering leiden tot een steeds sterkere concurrentie tussen bedrijven. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen steeds sneller, waardoor bedrijven gedwongen zijn zich permanent te ontwikkelen en te veranderen. Een...
article 1999
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Miles, I. (author), Kastrinos, N. (author)
It has now been recognised that services play a vital role in advanced industrial economies. In most European Union (EU) member states service activities now provide around two-thirds of all jobs and Gross Domestic Product (GDP) and even higher proportion of total firms. More particularly services have provided the bulk of new jobs in the...
book 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
Deze notitie vormt het verslag van een literatuuronderzoek - in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - naar de relatie tussen nieuwe organisatievormen en het economisch presteren van ondernemingen. Dit thema zal in de Sociale Nota 1997 verder worden uitgewerkt. De aanleiding is gelegen in de behoefte aandacht te...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Dekker, J. (author), Goudswaard, A. (author), de Kleijn, E. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M. (author), Vaas, F. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen het innovatievermogen van bedrijven en de kwaliteit van de arbeid. Het onderhavige rapport vormt de neerslag van dit onderzoek en het poogt als zodanig een bijdrage te leveren aan het...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author)
This brochure summarises the results of a survey carried out among 86 clothing companies representing eight different West European countries. The research examined the effect of new ways of work in clothing companies on personnel policy, on the organisation of work and on the effectiveness of the companies. This research is of interest to...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Blijswijk, M. (author)
article 1987
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Vrooland, V.C. (author), Allegro, J.T. (author), Binkhorst, D.P.J. (author), de Sitter, L.U. (author), Wagenaar, R.B. (author)
report 1986
Searched for: subject%3A%22Innovatie%22
(241 - 257 of 257)

Pages