Searched for: subject%3A%22Innovatie%22
(21 - 40 of 257)

Pages

document
Preenen, P. (author), Dijkhuizen, J. (author)
Blog. 45 procent van de Europese bedrijven verwacht vanwege de coronacrisis dit jaar te bezuinigen op investeringen in innovatie. Intrapreneurschap is een goed alternatief voor deze investeringen in innovatie.
article 2021
document
van den Bergh, R.E.C. (author), Rosenkrantz, N. (author), van den Tooren, M. (author), Preenen, P. (author)
Intrapreneurship is een belangrijke factor voor het stimuleren van innovatiekracht binnen organisaties. Het biedt organisaties de mogelijkheid mee te veranderen met een dynamische omgeving en zo de kans op een lang en succesvol bestaan te vergroten. Maar wat is intrapreneurship eigenlijk? De definitie van een intrapreneur die wij hanteren is een...
report 2021
document
Attema, T. (author), Worm, D. (author)
Data sharing and analysis are essential when it comes to achieving economic growth and solving societal challenges. However, data sharing is yet to really get off the ground due to commercial and/or legal barriers, including the fundamental right to privacy. Innovative technologies such as Federated Learning and Multi-Party Computation offer a...
report 2021
document
van Dam, L.M.C. (author), In der Maur, M. (author), Willemsen, J. (author)
LEESWIJZER. Digitalisering en het gebruik van (nieuwe) technologie hebben veel invloed op de kwantiteit en kwaliteit van werk, ook in Nederland (WRR, 2020; SER, 2016). Technologische vernieuwing is een groot thema en kan gezien worden als een disruptor of verstoorder op het gebied van arbeid en arbeidsomstandigheden – een game changer – zoals...
report 2021
document
Oeij, P.R.A. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author)
De Technologie Impact Methode 3.0 (TIM3.0) is de derde versie van het kwalitatieve instrument waarmee de effecten van technologie op functies in kaart gebracht kunnen worden. Met de toepassing van de TIM wordt allereerst bekeken welke nieuwe technologieën afkomen op een bedrijf of een sector. Zulke technologieën kunnen toepasbaar zijn als een...
report 2021
document
Huver, R.M.E. (author)
public lecture 2021
document
Huver, R.M.E. (author)
public lecture 2021
document
Senten, M. (author)
Wat doe je als professional Werk en Inkomen in gesprekken met klanten, hoe doe je dat en waarom doe je dat eigenlijk zo? Boeiende vragen die volgens Roland Blonk, hoofdonderzoeker bij TNO, antwoorden opleveren die laten zien wat de uitgangspunten zijn van waaruit professionals werken.
article 2021
document
Koopmans, L. (author), van den Bergh, R. (author)
public lecture 2020
document
Preenen, P. (author), Rosenkrantz, N. (author), van den Bergh, R. (author), van den Tooren, M. (author)
public lecture 2020
document
Dhondt, S. (author)
Als je logistieke bedrijven vraagt of ze innovatief zijn, dan zegt 90% dat ze dat is. Die innovaties kunnen betrekking hebben op productvernieuwing, procesverbeteringen, marketinginnovaties etc. Als je doorvraagt of ze vernieuwingen ook daadwerkelijk implementeren, dan kan slechts 40% dit bevestigen. Bij bedrijven die aangeven dat ze sociaal...
bookPart 2020
document
Wieman, D. (author)
Als werkgevers kunnen aangeven dat zij door groei of verandering op termijn vacatures hebben, kun je bijstandsgerechtigden nu alvast voorbereiden op die verwachte functies. Dat is kortgezegd de gedachte achter de Nieuwe Banen methodiek. Hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid prof. dr. Roland Blonk is een van de...
article 2020
document
Preenen, P. (author), Steinhoff, M. (author), Rosenkrantz, N. (author), Koopmans, L. (author), van den Bergh, R. (author)
Een belangrijke kans voor het aanjagen van innovatie en binden van personeel ligt in het stimuleren van bottom-up ondernemend gedrag van werknemers binnen gevestigde organisaties, oftewel het stimuleren van intrapreneurship. Wanneer organisaties optimaal gebruik maken van de creatieve kennis, motivatie en het ondernemend vermogen van al hun...
report 2020
document
Lerende en innovatieve organisaties zijn zo ingericht dat ze proactief kunnen inspelen op veranderende omstandigheden (zoals technologische ontwikkelingen) en voorop lopen met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe innovaties. Tegelijkertijd bieden ze leerrijke werkomgevingen aan werkenden zodat die zichzelf continu ontwikkelen en bevlogen,...
other 2020
document
Hulsegge, G. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, F. (author), van den Berg, L. (author), Rosenkrantz, N. (author), Steinhoff, M. (author)
De Tool Innovatie Leiderschap is een prototype en nog geen uitwerking in een definitieve vorm. Het prototype is een ‘route-bord’ met een ‘set paradox-kaartjes’ en een ‘matrixtabel van leiderschapscompetenties bestaand cursusaanbod’.
report 2020
document
Adriaanse, A. (author), Borsboom, W. (author), Roef, R. (author)
De bouw- en infrasector staat voor enorme uitdagingen. Zo staat de sector aan de vooravond van een grote vervangings- en renovatieopgave voor de bestaande civiele infrastructuur. Ook maakt de sector een beweging richting circulair bouwen (doel: in 2050 circulair) en moet de bestaande gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal zijn. Een breed...
report 2020
document
Hulsegge, G. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, F. (author), Preenen, P. (author)
De Taskforce Sociale Innovatie (SI) van de sector logistiek is initiator van de Roadmap Sociale Innovatie die in 2019 is ontwikkeld, mede door TNO (Preenen et al., 2018). Door de Taskforce SI zijn drie actuele thema’s benoemd om uit te werken: 1. Leiderschap, 2. Samenwerken, 3. Flexibilisering. In relatie tot veranderende technologie, human...
report 2020
document
Janssen, A. (author), Fransman, W. (author)
Verslag bijeenkomst Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) en het RIVM kennis- en Informatiepunt Risico's van nanotechnologie (KIR-nano)14 november 2019.
article 2020
document
Schoone-Harmsen, M. (author), Kranenborg, K. (author), Teeuwen, M.A. (author)
Het succes van uw keuze voor een bepaalde (inclusieve) technologie in uw organisatie hangt af van drie belangrijke onderdelen. Breng in een vroeg stadium de belangrijkste plussen en minnen, kansen en knelpunten van de innovatie in kaart. Door vragen over kwaliteit van de oplossing (innovatie), te verwachten effecten (impact) en toepasbaarheid in...
other 2020
document
van der Torre, W. (author), Verbiest, S. (author), Preenen, P. (author), Koopmans, L. (author), van den Bergh, R. (author), van den Tooren, M. (author)
Door snelle technologische ontwikkelingen worden innovatie en ‘leven lang ontwikkelen’ steeds urgenter. Om meer inzicht te krijgen in het bevorderen van innovatief en lerend gedrag in organisaties hebben we een theoretisch model ontwikkeld waarin de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel) leren en (sociale) innovatie zijn opgenomen....
article 2020
Searched for: subject%3A%22Innovatie%22
(21 - 40 of 257)

Pages