Searched for: subject%3A%22Innovatie%22
(1 - 20 of 257)

Pages

De waarde van de Nederlandse industrie
De waarde van de Nederlandse industrie
6G future netwerk services
6G future netwerk services: kansen voor Nederlandse innovaties in 6G mobiele netwerken [6G future network service: opportunities for Dutch innovations in 6G mobile networks]
Raamwerk voor een innovatieprogramma voor het logistieke landschap van de toekomst
Raamwerk voor een innovatieprogramma voor het logistieke landschap van de toekomst: een gezamenlijk initiatief van TNO en Intospace
Hoe versterken we leren en innoveren op de werkvloer?
Hoe versterken we leren en innoveren op de werkvloer?
Coast Cognitive assistive technologies
Coast Cognitive assistive technologies: welke technologieën zijn geschikt om cognitieve ondersteuning te bieden in operationele en technische taken in de logistiek?
Hoe bereiken we een inclusieve arbeidsmarkt? Resultaten TNO-programma inclusive work 2018-2021
Hoe bereiken we een inclusieve arbeidsmarkt? Resultaten TNO-programma inclusive work 2018-2021
Toolbox, tools voor het benutten van innovatieve ideeën van medewerkers
Toolbox, tools voor het benutten van innovatieve ideeën van medewerkers: het stimuleren van Intrapreneurship
Werkgevers Enquête Arbeid 2021
Werkgevers Enquête Arbeid 2021: resultaten in een vogelvlucht
Dierproeven en het versnellen van proefdiervrije innovaties
Dierproeven en het versnellen van proefdiervrije innovaties: ontwikkeling van proefdiervrije innovaties [animal testing and development of non-animal innovations: development of non-animal innovations]
Bouw aan toekomst-bestendige organisaties door sociale innovatie
Bouw aan toekomst-bestendige organisaties door sociale innovatie: hoe maak ik gebruik van de nieuwste technieken in mijn warehouse?
Innovaties voor toekomstbestendig werken
Innovaties voor toekomstbestendig werken: TNO kennisinvesteringsprojecten arbeid [Innovations for a future-proof way of working: TNO knowledge investments Work]
Leefbare stad vraagt om innovatie en innovatief beleid
Leefbare stad vraagt om innovatie en innovatief beleid: integrale samenwerking TNO met de drie bestuurslagen [A liveable city requires innovation and an inventive policy]
Leefbare stad samen met TNO voorop [liveable city forward together with TNO]
Leefbare stad samen met TNO voorop [liveable city forward together with TNO]
Het creëren van een lerende en innovatieve organisatie
Het creëren van een lerende en innovatieve organisatie: een theoretisch model en praktische aanpak
Skills gevraagd!
Skills gevraagd!: met skills innoveren naar een toekomstbestendige inclusieve arbeidsmarkt
Een organisatiecontext die leren en ontwikkelen stimuleert
Een organisatiecontext die leren en ontwikkelen stimuleert
Sociale en technologische innovatie bij gemeenten
Sociale en technologische innovatie bij gemeenten: effectieve en gedragen innovaties door betrokkenheid van medewerkers
Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling
Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling
Bedrijven willen ondanks crisis in R&D investeren
Bedrijven willen ondanks crisis in R&D investeren: bedrijfsleven legt de bal op de stip voor een nieuw kabinet
Consultatiereactie op “Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band” vanuit het oogpunt van innovatieve experimenten
Consultatiereactie op “Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band” vanuit het oogpunt van innovatieve experimenten
Searched for: subject%3A%22Innovatie%22
(1 - 20 of 257)

Pages