Searched for: subject%3A%22Infrasctructure%22
(1 - 18 of 18)
document
Peuchen, R.A. (author), Kox, E.S. (author), Klosters, M.W.P.M. (author), Straver, K. (author)
Om de nationale doelstellingen voor duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot te behalen, richt Nederland onder andere op de productie van hernieuwbare energie op land. Bij een aantal van de gerealiseerde windparkprojecten ging de ontwikkeling gepaard met maatschappelijke onrust, weerstand van de omgeving en veel aandacht in de media...
report 2022
document
Cerar, B. (author), Allaix, D.L. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
In Europe, the developments in robotization for transport and mobility are directed towards connected and cooperative automation as well as improving sustainability. The same developments can be observed in the Netherlands. There are many potential technologies associated with automation and robotization in transport and logistics. For CO2...
report 2022
document
Sousa, H. (author), Courage, W.M.G. (author)
article 2021
document
Argyroudis, S.A. (author), Fotopoulou, S. (author), Karafagka, S. (author), Pitilakis, K. (author), Selva, J. (author), Salzano, E. (author), Basco, A. (author), Crowley, H. (author), Rodrigues, D. (author), Matos, J.P. (author), Schleiss, A.J. (author), Courage, W. (author), Reinders, J. (author), Cheng, Y. (author), Akkar, S. (author), Uckan, E. (author), Erdik, M. (author), Giardini, D. (author), Mignan, A. (author)
Recent natural disasters that seriously affected critical infrastructure (CI) with significant socio-economic losses and impact revealed the need for the development of reliable methodologies for vulnerability and risk assessment. In this paper, a risk-based multi-level stress test method that has been recently proposed, aimed at enhancing...
article 2020
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Uiterwijk, E. (author), van der Plaat, M. (author)
article 2020
document
van Meerveld, H. (author), Paulissen, J.H. (author), Oudenes, L. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Momenteel wordt informatie over het gewicht van het (vracht)verkeer op het Nederlandse wegennet verkregen uit 18 weegpunten in het hoofdwegennet, zogenaamde Weigh in Motion (WIM) systemen. Deze informatie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder toezicht en handhaving (door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), en het...
report 2020
document
Bleijenberg, A.N. (author)
We beschikken over 300 miljard euro aan civiele infrastructuur, ons grootste publieke bezit. Maar we sillen ook in 2050 gebruik maken van deze infra, dan moeten we grootscheeps aan de slag met renovatie en vervanging becijfert Arie Bleijenberg, Business Director bij TNO. Hoe? Meer politieke prioriteit regionale constructieve-veiligheidsregio's,...
article 2020
document
Bouma, G. (author), Olivadese, R. (author)
Trots presenteren wij het resultaat van het ontwerpend onderzoek naar een integrale wijkaanpak. Dit is een onderzoek naar een samenhangende aanpak van verschillende transitieopgaven op het niveau van de wijk en binnen bestaand bebouwd gebied. Atelier X is dit traject gestart omdat wij een groot belang zagen in inzicht op het niveau van de wijk...
report 2020
document
Rome, E. (author), Bogen, M. (author), Lückerath, D. (author), Ullrich, O. (author), Worst, R. (author), Streberová, E. (author), Dumonteil, M. (author), Mendizabal, M. (author), Abajo, B. (author), Feliu, E. (author), Bosch, P. (author), Connelly, A. (author), Carter, J. (author)
This chapter gives an introduction to risk-based vulnerability assessment of urban infrastructure regarding the consequences of climate change, by describing an approach developed as part of the EU-funded research and innovation project Climate Resilient Cities and Infrastructures. The approach is modular, widely applicable, and supported by a...
bookPart 2019
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Allaix, D.L. (author), la Gasse, L.C. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Verschillende decentrale overheden in Nederland hebben in de afgelopen jaren aangegeven dat de huidige regelgeving aangaande de aan te houden verkeersbelasting voor de beoordeling van bestaande constructies leidt tot een veiligheidsniveau dat rekenkundig onvoldoende is. In opdracht van Gemeente Rotterdam is door TNO een onderzoek uitgevoerd...
report 2018
document
Vaartjes, J. (author)
article 2003
document
Krielaart, G.H. (author), Reij, A.W.F. (author), Hordijk, D.A. (author)
De wereld hebben we te leen van onze kinderen in plaats van haar te bezitten. Deze gedachte vormt veelal de basis voor duurzame ontwikkeling. Met als streven het milieu zoveel mogelijk te sparen, zijn doelstellingen geformuleerd in het 'Nationaal Milieu beleidsplan Plus' (NMP+) [1]. Daarin kunnen drie hoofdlijnen worden onderscheiden: integraal...
article 1995
document
van Staalduinen, P.C. (author), de Ruiter, B. (author), Brassinga, H.E. (author)
De spoorlijnen Antwerpen-Roosendaal-Rotterdam en Breda-Rotterdam kruisen in Rotterdam de Nieuwe Maas. De hefbrug die in deze spoorlijn was opgenomen vormde een belangrijk obstakel voor de scheepvaart. Het spoor liep vanaf de brug over een circa 1 km lang viaduct dwars door de stad naar het Centraal Station. Het viaduct was uitgevoerd met stalen...
conference paper 1995
document
Oostvogels, J. (author), van Ginneken, C. (author)
Quality can be interpreted as the proper adaptation of the vehicle to its task. The quality of a design starts with the analysis of the task and mission of the vehicle. Not only must the car be a match for its mission; it must have a sufficient longevity as well. Apart from two life limiting factors as wear (on the transmission path mainly) and...
conference paper 1995
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
Op verzoek van Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft de Afdeling Industriële Veiligheid van het Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO een.studie uitgevoerd met als doel de letselongevalsfrequenties en uitstroom- en ontstekingskansen te actualiseren. Uit de studie wordt geconcudeerd dat de letselongevalsfrequenties in vergelijking met de...
report 1993
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen heeft de afdeling Industriele Veiligheid van de Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO het beslismodel vervoer brandbare vloeistoffen dat in 1986 is opgesteld aan de hand van recente gegevens geactualiseerd. De actualisatie heeft plaatsgevonden op grond van meer gedetailleerde...
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In 1983 is het beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels of via omleidingen gereedgekomen [1]. Via dit model wordt een mogelijkheid geboden om op getalsmatige manier risico’ s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te vergelijken. In opdracht van RWSDiretie Sluizen en Stuwen is door de AfdelingIndustriële Veiligheid van de Hoofgroep...
report 1985
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In 1983 is het beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels of via omleidingen gereedgekomen [1]. Via dit model wordt een mogelijkheid geboden om op getalsmatige manier risico’ s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te vergelijken. In opdracht van RWSDiretie Sluizen en Stuwen is door de AfdelingIndustriële Veiligheid van de Hoofgroep...
report 1985
Searched for: subject%3A%22Infrasctructure%22
(1 - 18 of 18)