Searched for: subject%3A%22Infrasctructure%22
(1 - 11 of 11)
document
Sousa, H. (author), Courage, W.M.G. (author)
article 2021
document
Argyroudis, S.A. (author), Fotopoulou, S. (author), Karafagka, S. (author), Pitilakis, K. (author), Selva, J. (author), Salzano, E. (author), Basco, A. (author), Crowley, H. (author), Rodrigues, D. (author), Matos, J.P. (author), Schleiss, A.J. (author), Courage, W. (author), Reinders, J. (author), Cheng, Y. (author), Akkar, S. (author), Uckan, E. (author), Erdik, M. (author), Giardini, D. (author), Mignan, A. (author)
Recent natural disasters that seriously affected critical infrastructure (CI) with significant socio-economic losses and impact revealed the need for the development of reliable methodologies for vulnerability and risk assessment. In this paper, a risk-based multi-level stress test method that has been recently proposed, aimed at enhancing...
article 2020
document
Bleijenberg, A.N. (author)
We beschikken over 300 miljard euro aan civiele infrastructuur, ons grootste publieke bezit. Maar we sillen ook in 2050 gebruik maken van deze infra, dan moeten we grootscheeps aan de slag met renovatie en vervanging becijfert Arie Bleijenberg, Business Director bij TNO. Hoe? Meer politieke prioriteit regionale constructieve-veiligheidsregio's,...
article 2020
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Uiterwijk, E. (author), van der Plaat, M. (author)
article 2020
document
van Meerveld, H. (author), Paulissen, J.H. (author), Oudenes, L. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Momenteel wordt informatie over het gewicht van het (vracht)verkeer op het Nederlandse wegennet verkregen uit 18 weegpunten in het hoofdwegennet, zogenaamde Weigh in Motion (WIM) systemen. Deze informatie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder toezicht en handhaving (door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), en het...
report 2020
document
Rome, E. (author), Bogen, M. (author), Lückerath, D. (author), Ullrich, O. (author), Worst, R. (author), Streberová, E. (author), Dumonteil, M. (author), Mendizabal, M. (author), Abajo, B. (author), Feliu, E. (author), Bosch, P. (author), Connelly, A. (author), Carter, J. (author)
This chapter gives an introduction to risk-based vulnerability assessment of urban infrastructure regarding the consequences of climate change, by describing an approach developed as part of the EU-funded research and innovation project Climate Resilient Cities and Infrastructures. The approach is modular, widely applicable, and supported by a...
bookPart 2019
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Allaix, D.L. (author), la Gasse, L.C. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Verschillende decentrale overheden in Nederland hebben in de afgelopen jaren aangegeven dat de huidige regelgeving aangaande de aan te houden verkeersbelasting voor de beoordeling van bestaande constructies leidt tot een veiligheidsniveau dat rekenkundig onvoldoende is. In opdracht van Gemeente Rotterdam is door TNO een onderzoek uitgevoerd...
report 2018
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
Op verzoek van Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft de Afdeling Industriële Veiligheid van het Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO een.studie uitgevoerd met als doel de letselongevalsfrequenties en uitstroom- en ontstekingskansen te actualiseren. Uit de studie wordt geconcudeerd dat de letselongevalsfrequenties in vergelijking met de...
report 1993
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen heeft de afdeling Industriele Veiligheid van de Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO het beslismodel vervoer brandbare vloeistoffen dat in 1986 is opgesteld aan de hand van recente gegevens geactualiseerd. De actualisatie heeft plaatsgevonden op grond van meer gedetailleerde...
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In 1983 is het beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels of via omleidingen gereedgekomen [1]. Via dit model wordt een mogelijkheid geboden om op getalsmatige manier risico’ s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te vergelijken. In opdracht van RWSDiretie Sluizen en Stuwen is door de AfdelingIndustriële Veiligheid van de Hoofgroep...
report 1985
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In 1983 is het beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels of via omleidingen gereedgekomen [1]. Via dit model wordt een mogelijkheid geboden om op getalsmatige manier risico’ s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te vergelijken. In opdracht van RWSDiretie Sluizen en Stuwen is door de AfdelingIndustriële Veiligheid van de Hoofgroep...
report 1985
Searched for: subject%3A%22Infrasctructure%22
(1 - 11 of 11)