Searched for: subject:"Informatie"
(1 - 20 of 31)

Pages

document
van Dam, L.M.C. (author)
public lecture 2021
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
In 2018 hadden ruim 2,1 miljoen werknemers last van informatie-overload. Zij kregen op een werkdag zoveel informatie dat zij moeite hadden om die te verwerken. Vakmedianet
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Het werken via platforms ‒ zo noemt men het online matchen van vraag en aanbod ‒ is een snel opkomend verschijnsel dat gepaard gaat met een relatief hoge werkonzekerheid. Vakmedianet
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Er blijkt een duidelijk verband tussen technologiegebruik en werkstress of werkdruk. Vakmedianet
article 2019
document
Dekker, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Presentation on the 9th Seminar on Work Life Development 2012, Baarlo, the Netherlands.
public lecture 2012
document
Dekker, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Presentation on EU conference "Perspectives of Control Banding" Dortmund, German
public lecture 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dekker, H. (author), Steijger, N. (author)
public lecture 2010
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), Hooftman, W. (author)
In de Arbobalans 2006 werd naast een algemeen overzicht van (ontwikkelingen in) de arbeidsomstandigheden ook een overzicht van de arbeidsomstandigheden in de verschillende beroepen gegeven. Hieruit is gebleken dat werknemers in beroepen met een hoge blootstelling aan arbeidsrisico's over het algemeen ook een hoog verzuim kennen. Het Ministerie...
report 2008
document
Zwinkels, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In deze bijdrage is de netto-effectiviteit van private reïntegratiebedrijven vergeleken met die van de publieke arbeidsvoorziening. Daarnaast is het effect van privatisering aan de opdrachtgeverszijde onderzocht door de WAO-instroom na eigenrisicodragen te analyseren. De onderzoekers concluderen ondere andere dat de match tussen opdrachtgever en...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Jettinghof, K. (author), Cedillo, L. (author)
Work-related stress is of growing concern in developing countries due to important developments in the modern world; two of the most significant being globalisation and the changing nature of work. Although the emphasis of this booklet is on developing countries, the problem of workrelated stress is also significant in countries in transition...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Hengst-Bruggeling, M. (author), Commissaris, D. (author)
Informatiegestuurde politie (IGP) is de jongste strategie na 'community policing' en 'problem oriented policing' volgens welke de Nederlandse politie wil gaan werken en voor een groot deel al werkt. Er leven hoge verwachtingen rond informatiegestuurde politie. Ondanks de goede initiatieven die de afgelopen jaren door de politiekorpsen in gang...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Lingen, P. (author), Blatter, B.M. (author), de Kraker, H. (author)
Hoewel software een belangrijke rol speelt in de mens-computerinteractie, is weinig bekend over de relatie tussen softwarekenmerken en arm-, nek- en schouderklachten. Om deze relatie te bestuderen werden data van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een populatie beeldschermwerkers van een grote organisatie geanalyseerd. Zowel voor de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fermin, B.M.F. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Braat, A. (author), van Bavel, H.W.M. (author)
Naar aanleiding van een advies van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is per 1 juli 2004 een nieuwe functie ingevoerd binnen de keten van werk en inkomen: de arbeidsadviseur. Dit is een onafhankelijke adviseur die op vrijwillige basis informatie en advies verstrekt aan werkzoekenden met vragen...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lavell, C.F. (author), de Lange, J.J.J. (author)
De Arbo bibliotheek Nederland (AB-NL) maakt integraal onderdeel uit van de activiteiten van het Arbo Platform Nederland. Doel is het werven, beschrijven, toegankelijk maken en beschikbaarstellen van vastgelegde kennis en (naslag)informatie op het domein arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie. Vanaf 2004 staat vraagsturing centraal in het...
report 2005
document
van Esch-Bussemakers, M.P. (author)
In dit artikel worden experimenten beschreven waarin twee soorten geluiden zijn onderzocht: concrete geluiden, zoals het blaffen van een hond en abstracte muziekakkoorden in majeur en mineur. Gekeken werd wat het effect is van het redundant toevoegen van deze geluiden op de uitvoering van een visuele taak. Uit de resultaten komt naar voren dat...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author)
Functional flexibility, making optimal use of the employee’s capacity to perform different tasks, is positively related to skills development and involvement in decision-making. It may lead to emotional exhaustion, however, if an imbalance exists, such as high job demands combined with a lack of adequate information.
article 2004
document
Peters, D. (author), Louwrier, N. (author)
In dit interview worden de uitgangspunten van het Arbo Platform Nederland uiteengezet. Het platform heeft twee functies: intern een klankbord zijn voor de leden; en extern zich met concrete acties en initiatieven richten op bedrijven en branches. Bij dit laatste gaat het er om vragen en behoeften helder te krijgen en kennis daarop af te stemmen....
article 2004
document
Lavell, C. (author), Reinders, G. (author)
Sinds 1 januari 2003 is het project Kennis- en Documentatiecentrum TNO ondergebracht bij het Nationaal Arbokennisknooppunt als projectonderdeel Collectie Arboliteratuur. In juni 2003 is de bibliotheek van TNO Arbeid in Hoofddorp omgevormd tot Arbo Bibliotheek Nederland. In het Werkprogramma 2003 van het Nationaal Arbokennisknooppunt zijn de...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Dijk, F. (author), Reinders, G. (author), Schaafsma, F. (author), Spreeuwers, D. (author), Hulshof, C. (author), Abspoel, M. (author), Vlek, F. (author), Verbeek, J. (author)
De professionals in arbodiensten en UWV hebben een betere informatie-infrastructuur nodig omdat hoogwaardige kennis noodzakelijk is voor een betere kwaliteit van dienstverlening. Het gaat hierbij om de internationale literatuur op het terrein van arbeid en gezondheid en sociale zekerheid, de Nederlandse literatuur, richtlijnen, good practices,...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Heemskerk, F. (author), van Blijswijk, M. (author), Treur, H. (author), Cobben, M. (author), Wekema, E. (author), Verstappen, P. (author)
Het Nederlandse bedrijfsleven klaagt over hoge 'arbolasten'. Voor het Ministerie van SZW is dat aanleiding om voorjaar 2003 een onderzoek te gunnen aan TNO Arbeid en BMVS. In dit onderzoek staan twee met elkaar samenhangende onderzoeksvragen centraal. 1. Waarom ervaren werkgevers in met name bedrijven tot circa 100 werknemers 'last van arbo'?...
report 2003
Searched for: subject:"Informatie"
(1 - 20 of 31)

Pages