Searched for: subject%3A%22Informatie%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
van Dam, L.M.C. (author)
public lecture 2021
document
van der Kleij, R. (author), Hof, T. (author)
Herkenbaar? Je ontvangt een Engelstalige e-mail en om de inhoud iets sneller te begrijpen kopieer je de tekst en plak je deze in Google Translate. Op basis van de Nederlandse vertaling die direct in jouw scherm verschijnt, kun je makkelijker een antwoord naar de afzender formuleren. Maar wist je dat veel bedrijven een protocol hebben opgesteld...
article 2021
document
Janssen, A. (author), Fransman, W. (author)
In
article 2021
document
Schuurmans-Spoelstra, M. (author), Peereboom, M. (author), van Berlo, M.P.W. (author), van Vugt, M. (author), Kerstholt, J.H. (author), Vos, P.M. (author), Smit, S.K. (author), Schadd, M.P.D. (author), Post, R. (author), Powell, T.E. (author), de Vries, A. (author), Neef, M. (author)
Aanleiding In de ‘Evaluatie op de Wet Veiligheidsregio’s’ uit december 2020 wordt gesteld dat het de minder klassieke crises zijn waar het huidige systeem van crisisbeheersing nog niet op is toegerust, met de coronacrisis als voorbeeld. Een meer genetwerkte, flexibele manier van samenwerken en beslissen lijkt nodig te zijn, met een grotere rol...
report 2021
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
In 2018 hadden ruim 2,1 miljoen werknemers last van informatie-overload. Zij kregen op een werkdag zoveel informatie dat zij moeite hadden om die te verwerken. Vakmedianet
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Het werken via platforms ‒ zo noemt men het online matchen van vraag en aanbod ‒ is een snel opkomend verschijnsel dat gepaard gaat met een relatief hoge werkonzekerheid. Vakmedianet
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Er blijkt een duidelijk verband tussen technologiegebruik en werkstress of werkdruk. Vakmedianet
article 2019
document
Dekker, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Presentation on the 9th Seminar on Work Life Development 2012, Baarlo, the Netherlands.
public lecture 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dekker, H. (author)
Presentation on EU conference "Perspectives of Control Banding" Dortmund, German
public lecture 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dekker, H. (author), Steijger, N. (author)
public lecture 2010
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), Hooftman, W. (author)
In de Arbobalans 2006 werd naast een algemeen overzicht van (ontwikkelingen in) de arbeidsomstandigheden ook een overzicht van de arbeidsomstandigheden in de verschillende beroepen gegeven. Hieruit is gebleken dat werknemers in beroepen met een hoge blootstelling aan arbeidsrisico's over het algemeen ook een hoog verzuim kennen. Het Ministerie...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Hengst-Bruggeling, M. (author), Commissaris, D. (author)
Informatiegestuurde politie (IGP) is de jongste strategie na 'community policing' en 'problem oriented policing' volgens welke de Nederlandse politie wil gaan werken en voor een groot deel al werkt. Er leven hoge verwachtingen rond informatiegestuurde politie. Ondanks de goede initiatieven die de afgelopen jaren door de politiekorpsen in gang...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Jettinghof, K. (author), Cedillo, L. (author)
Work-related stress is of growing concern in developing countries due to important developments in the modern world; two of the most significant being globalisation and the changing nature of work. Although the emphasis of this booklet is on developing countries, the problem of workrelated stress is also significant in countries in transition...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author)
In deze bijdrage is de netto-effectiviteit van private reïntegratiebedrijven vergeleken met die van de publieke arbeidsvoorziening. Daarnaast is het effect van privatisering aan de opdrachtgeverszijde onderzocht door de WAO-instroom na eigenrisicodragen te analyseren. De onderzoekers concluderen ondere andere dat de match tussen opdrachtgever en...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Lingen, P. (author), Blatter, B.M. (author), de Kraker, H. (author)
Hoewel software een belangrijke rol speelt in de mens-computerinteractie, is weinig bekend over de relatie tussen softwarekenmerken en arm-, nek- en schouderklachten. Om deze relatie te bestuderen werden data van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een populatie beeldschermwerkers van een grote organisatie geanalyseerd. Zowel voor de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fermin, B.M.F. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Braat, A. (author), van Bavel, H.W.M. (author)
Naar aanleiding van een advies van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is per 1 juli 2004 een nieuwe functie ingevoerd binnen de keten van werk en inkomen: de arbeidsadviseur. Dit is een onafhankelijke adviseur die op vrijwillige basis informatie en advies verstrekt aan werkzoekenden met vragen...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lavell, C.F. (author), de Lange, J.J.J. (author)
De Arbo bibliotheek Nederland (AB-NL) maakt integraal onderdeel uit van de activiteiten van het Arbo Platform Nederland. Doel is het werven, beschrijven, toegankelijk maken en beschikbaarstellen van vastgelegde kennis en (naslag)informatie op het domein arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie. Vanaf 2004 staat vraagsturing centraal in het...
report 2005
document
van Esch-Bussemakers, M.P. (author)
In dit artikel worden experimenten beschreven waarin twee soorten geluiden zijn onderzocht: concrete geluiden, zoals het blaffen van een hond en abstracte muziekakkoorden in majeur en mineur. Gekeken werd wat het effect is van het redundant toevoegen van deze geluiden op de uitvoering van een visuele taak. Uit de resultaten komt naar voren dat...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author)
Functional flexibility, making optimal use of the employee’s capacity to perform different tasks, is positively related to skills development and involvement in decision-making. It may lead to emotional exhaustion, however, if an imbalance exists, such as high job demands combined with a lack of adequate information.
article 2004
document
Peters, D. (author), Louwrier, N. (author)
In dit interview worden de uitgangspunten van het Arbo Platform Nederland uiteengezet. Het platform heeft twee functies: intern een klankbord zijn voor de leden; en extern zich met concrete acties en initiatieven richten op bedrijven en branches. Bij dit laatste gaat het er om vragen en behoeften helder te krijgen en kennis daarop af te stemmen....
article 2004
Searched for: subject%3A%22Informatie%22
(1 - 20 of 35)

Pages