Searched for: subject%3A%22Informatica%22
(41 - 42 of 42)

Pages

document
Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author), Drogendijk, A.P. (author), Korver, W. (author), Martens, M.J. (author), Puylaert, H.J.M. (author), Rutten, P. (author)
De Rijks Planologische Dienst (RPD) is momenteel bezig met de ontwikkeling van ruimtelijk beleid voor Nederland, waarbij circa dertig jaar vooruit gekeken wordt. Verwacht mag worden dat het gebruik van ICT-voorzieningen en de daarmee samenhangende mogelijkheden voor flexibilisering gedurende decennia flink zal toenemen. De twee centrale vragen...
report 1999
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Weijers, T. (author), van Lieshout, M. (author)
Door geavanceerde informatie- en communicatietechnologie (ICT) kunnen tijd en ruimte steeds makkelijker worden overbrugd. Hierdoor kunnen bedrijven en instellingen op nieuwe manieren worden georganiseerd en bestuurd. Het innovatief toepassen van ICT maakt het nieuwe organisatieconcept 'de virtuele organisatie' mogelijk. Op 9 december 1997...
bookPart 1997