Searched for: subject%3A%22Informatica%22
(21 - 40 of 42)

Pages

document
Cox-Woudstra, E. (author), Clarenbeek, J. (author)
Dit artikel behandelt de potentiële samenhang tussen ICT en de kwaliteit van de arbeid. Het gaat hierbij om een analytische exercitie waarbij mogelijke verbanden worden verkend. Het concept 'regelkringen' wordt hierbij als intermediërend beschrijvingskader gebruikt. Zowel de verschillende soorten ICT als de kwaliteit van de arbeid worden aan de...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van Eijnatten, F.M. (author)
This book deals with a 'Participative Simulation environment for Intelligent Manufacturing' (PSIM). PSIM is a software environment for use in assembly operations and it is developed and pilot-demonstrated in five companies: Volvo (Sweden), Finland Post, Fiat (Italy), Yamatake (Japan), Ford (USA). PSIM is a combination of expertise in the areas...
book 2002
document
Dhondt, S. (author), Kwakkelstein, T. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Clarenbeek, J. (author), Cox-Woudstra, E. (author)
Om beter inzicht te krijgen in de manier waarop Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) de arbeidsproductiviteit in overheidsorganisaties kan beïnvloeden heeft InAxis, het Innovatiecentrum Openbaar Bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) door TNO Arbeid laten onderzoeken op welke manier de effecten van ICT...
report 2002
document
van Eijnatten, F.M. (author), Vink, P. (author)
This chapter describes the background and objectives ofthe IST project Participative Simulation environment for Integral Manufacturing enterprise renewal (PSIM). In the short run, PSIM aims to address the key issues that have to be resolved before a manufacturing renewal can be implemented. PSIM is focused on intelligent manufacturing in order...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), Thie, A.M. (author), Willemsen, M. (author), Nossent, S.M. (author), de Lange, J. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een on-line onderzoek, in opdracht van het Ministerie van SZW, naar onderzoekswensen van arboprofessionals in Nederland. Het onderzoek betrof een experiment om de invloed van professionals op de Nederlandse arbo-onderzoeksprogrammering te vergroten: versterking ´vraagsturing´ binnen de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Dalen, E.J. (author)
Is er verschil in personeelsbeleid tussen sectoren? Deze vraag, evenals die of er herkenbaar "eigen" beleid is voor iedere sector, wordt behandeld voor drie verschillende sectoren: ziekenhuizen, grootwinkelbedrijf en ICT. In de drie genoemde sectoren is duidelijk verschil in de manier waarop organisaties met hun personeel omgaan. De verschillen...
report 2002
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), van Sloten, G. (author)
The personal computer, computer networks and the Internet have brought the Union into the Information Age. These technological changes have inevitably led to changes in the work environment and the quality of working conditions. For the third time, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has carried out a...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), Hazelzet, A.M. (author)
De ontwikkeling op ICT-gebied scheppen nieuwe mogelijkheden. Zo'n 300.000 Nederlandse werknemers voeren hun werk deels of volledig telewerkend uit. Telewerken is echter niet alleen geschikt voor gezonde werknemers. Het blijkt ook een waardevol instrument om de arbeidsgeschiktheid van werknemers met gezondheidsklachten en verzuim te behouden of...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Ruel, H. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.K. (author)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is uit het dagelijkse leven en onze werkomgeving niet meer weg te denken. Parallel hieraan is ook de sociaal-wetenschappelijke belangstelling voor de maatschappelijke gevolgen van ICT voor arbeid en organisaties sterk toegenomen. Dit boek geeft een overzicht van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek...
bookPart 2002
document
Vink, P. (author), van Eijnatten, F.M. (author), van Rhijn, G. (author)
To meet demands on short delivery times manufacturers are forced to improve the flow of assembly orders. Therefore humans performing the assembly operations should be motivated to increase productivity and flexibility. To achieve this, a participatory approach ‘PSIM’ was developed that could be applied in companies. PSIM means Participative...
bookPart 2002
document
TNO Strategie, technologie en beleid TNO Arbeid (author), Frissen, V. (author), Froger, M. (author), Hoving, H.H. (author), Ponsioen, A. (author), van Staden, M. (author), Clarenbeek, J. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), Kwakkelstein, T. (author), van Sloten, G. (author), van Wiezer, N. (author)
Uitgangspunt voor dit onderzoek van TNO Strategie, Technologie en Beleid met medewerking van TNO Arbeid, is de gedachte dat als gevolg van een proces van 'ontgrenzing', de manier waarop medewerkers in een organisatie vorm geven aan hun interne en externe werkverbanden en aan hun werkprocessen sterk zal veranderen. Dit proces is onder meer door...
report 2002
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), TNO Arbeid (author)
Nederland wordt overspoeld door een 'informatiemaatschappijhype'. Telkens weer wordt geroepen dat we de trein van de vernieuwing niet mogen missen. Maar wat heb je als werknemer en als bedrijf in deze nieuwe tijd precies nodig? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de overheid die graag wil sturen? In dit boek worden allereerst de recente...
book 2001
document
Besseling, J.J.M. (author)
Uitgangspunt van het TNO Arbeid-onderzoeksproject 'ICT en Sociaal Beleid' is dat de inzet van een beslissingsondersteunend systeem kan leiden tot optimale beslissingen bij de inzet van reïntegratieactiviteiten voor arbeidsgehandicapten en kan leiden tot betere beleidsinformatie. Bij deze 'informatisering van de reïntegratie' staan twee...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Hazelzet, A.M. (author), Andriessen, S. (author), van Gent, M.J. (author)
TNO Arbeid heeft in 2000 13 bedrijven gevolgd die bij de reïntegratie van werknemers met gezondheidsklachten telewerken hebben ingezet. Uit het onderzoek komt naar voren dat telewerk een laatste kans kan bieden aan werknemers die als gevolg van een arbeidshandicap weinig andere mogelijkheden over hebben om naar de eigen werkgever terug te keren....
book 2001
document
TNO Programmacommissie SZW TNO Strategie en Programma (author)
In de Voortgangsrapportage Doelfinanciering SZW is verslag gedaan van de voortgang van de kennisopbouw in 1999 en zijn de voorstellen op themaniveau gepresenteerd voor het jaar 2001. Deze Voortgangsrapportage is in mei 2000 ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van SZW. In overleg met de Directie Analyse en Onderzoek zijn voornoemde...
report 2000
document
Andries, F. (author), van Rijckevorsel, J.L.A. (author), Bijleveld, C.C.J.H. (author)
In information technology, the confrontation of commercial demands with recently introduced techniques and methods creates working conditions characterized by stress and strain. The present paper re-analyses data gathered in a research project dating from 1989 among Dutch information technology personnel. Working from Karasek's job stress model,...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwerpt momenteel plannen voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe structuur voor de uitvoering van de sociale zekerheid. Marktwerking, klantgerichtheid en doelmatigheid zijn centrale uitgangspunten in de visie op de nieuwe structuur. Deze paper werpt licht op een deel van de...
report 2000
document
Vink, P. (author), Koningsveld, E. (author)
Twee TNO Arbeid-medewerkers doen in dit artikel verslag van het wereldcongres van de International Ergonomics Association dat in augustus 2000 in San Diego plaatsvond. Dit jaar was het congres gecombineerd met het jaarcongres van de Human Factors and Ergonomics Society in de USA. De volgende onderwerpen overheersten op het congres:...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Cox-Woudstra, E. (author)
Onze wereld kan in toenemende mate gekarakteriseerd worden als informatiemaatschappij. Zowel particulier als zakelijk wordt een toename gesignaleerd van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de inrichting van processen en dus voor de inrichting van organisaties. Door de nieuwe technologieën...
report 2000
document
van Dalen, J. (author)
bookPart 2000
Searched for: subject%3A%22Informatica%22
(21 - 40 of 42)

Pages